Natura2000 - Parâng (ROSCI0188)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip E
Codul sitului ROSCI0188
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Parâng

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.587500
Latitudine 45.348889
Suprafață (ha) 30434.20

Altitudine (m)

Minimă 661.00
Maximă 2520.00
Medie 1630.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
36.00
35.00
29.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
21.50
A
B
A
A
25.00
A
C
B
B
30.00
A
B
B
B
1.00
A
C
B
B
5.00
B
B
B
B
0.50
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B
0.10
B
B
B
B
0.05
B
A
B
B
0.50
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
0.10
A
A
B
B
0.10
B
B
B
B
2.00
B
B
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
5.00
B
B
B
B
0.01
B
B
B
B
0.30
A
B
A
A

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx R
B
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata RC
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P
B
A
C
A

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4054 Pholidoptera transsylvanica P
B
A
A
A
4024 Pseudogaurotina excellens P
B
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4116 Tozzia carpathica R
C
C
B
B
1386 Buxbaumia viridis R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Agrostis stolonifera P
D
Plante
Aquilegia transsilvanica P
B
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
C
Plante
Cardamine glauca V
D
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
C
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
C
Plante
Luzula luzulina R
A
Plante
Lycopus europaeus P
D
Plante
Lysimachia nummularia P
D
Plante
Myricaria germanica P
D
Plante
Pinus cembra R
A
Plante
Pinus mugo P
A
Plante
Potentilla haynaldiana R
A
Plante
Ranunculus repens P
D
Plante
Saxifraga pedemontana ssp. cymosa R
A
Plante
Silene lerchenfeldiana R
A
Plante
Symphyandra wanneri R
A
Plante
Symphytum cordatum C
B
Amfibieni
Vulpes vulpes P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Muntii Parang reprezinta sectorul cel mai inalt si cel mai spectaculos al Muntilor dintre Olt si Jiu in Carpatii Meridionali.Culmea principala a Muntilor Parang orientata pe directia est-vest , atinge altitudinea maxima in vf.Parangul Mare -2.519 m. La nord de aceasta culme se deschid impresionante circuri glaciare:Sliveiu, Rosiile, Gauri, Zanoaga si Calcescu ce adapostesc lacuri glaciare, drenate de izvoarele Jietului si Lotrului. Spre est sunt remarcabile caldarile Muntinu si mai ales Urdele din care porneste o vale glaciara tipica. Interesante sunt si caldarile glaciare Balcescu, Cioara, Galbenu, Igoiu cu deschidere nordica din care pornesc paraie ce se unesc cu Latorita. In ceea ce priveste alcatuirea geologica in Muntii Parang s-a remarcat prezenta a doua complexe cristaline : Cristalinul I sau Panza Getica situat in nord cu micasisturi si gneise micacee si Cristalinul II sau Autohtonul danubian, reprezentat prin sisturi cloritoase, cuartite, mai rar gneise si amfibolite. Vegetatia este bine reprezentata de aproape toate formatiunile din etajele subalpin si alpin.Semnificativa este si prezenta relictului glaciar Pinus Cembra sub forma de exemplare izolate sau in grupuri compacte , alaturi de monumente ale naturii: Floarea de colt, gentiana etc. Elementele de fauna sunt caracteristice pentru munti inalti si bogat reprezentate. Masivul Parang , pe langa bogatul tezaur de specii vegetale , unele endemice sau relicte, se impune si prin peisajul sau pitoresc deosebit, cu creste si vai salbatice, cu zanoage in care se oglidesc lacuri glaciare cu paraie ce cad in cascade printre blocuri uriase de granit.
Calitate si importanță Importanta acestui SCI consta si in padurile seculare de fag, in care se intalnesc specii lemnoase de carpen, mesteacan, soc rosu etc. Se remarca impactul peisagistic deosebit de impresionant.Remarcam de asemenea prezenta ferigilor: Pteridium aquillinum , Phyllitis scolopendrium, alaturi de plante cu flori: vinarita-Asperula odorata, coltisorul -Dentaria bulbifera etc. Pajistile alpine sunt bine reprezentate prin speciile : Nardus stricta, Festuca suspina, uneori aceste pajisti sunt intrerupte de amestecul : Rhododendron kotshyi si Pinus mughus. Importanta si prezenta este si Floarea de colt- Leontopodium alpinum -simbol al ocrotirii cadrului natural. În Parâng îşi găsesc habitatul propice 4 specii din carnivorele mari protejate în întreaga Europă şi numeroase specii de păsări de asemenea protejate prin legislaţia internaţională. În acest sit se află unica staţiune sigură din ţară în care apare specia balcano-dacică Potentilla haynaldiana, alături de alte specii saxicole de origine daco-balcanică, cu care conturează cenoze saxicole de o deosebită importanţă pentru această zonă deoarece ele se întâlnesc numai în unele masive muntoase din Balcani.
Vulnerabilitate Activitati antropice:exploatarea nerationala a resurselor naturale, pasunatul excesiv, taierea jnepenisurilor, exploatarea masei lemnoase, turism necontrolat, braconaj
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pe teritoriul judetului Gorj, suprafata a fost supusa unui regim de protectie si conservare inca din anii 1982 prin Decretul 176/1982 , regim confirmat prin Decizia 82/1994 a Consiliului judetean Gorj. Pentru acest sit au fost realizate studii de fundamentare ştiinţifică şi depusă documentaţie (de către prof. Gh. Ploaie) la Academia Română - C.M.N. - în vederea declarării Munţilor Parâng ca Parc Naţional. În prezent, în interiorul acestei propuneri de sit Natura 2000 sunt cuprinse şi 2 arii naturale protejate, situate pe teritoriul judeţului Hunedoara: Cheile Jieţului şi Piatra Crinului (ambele declarate ca atare prin Legea 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a- zone protejate)
Tip de proprietate Suprafata propusa ca SIT Natura 2000 pe amplasamentul judetului Gorj precizam ca cca. 60% este propietate publica, adminstrata de Directia Silvica Tg-jiu , difereta de 40% este retrocedata propietarilor, fiind de interes privat .
Documentație Buia Al., colab., 1963, Materiale pentru flora Masivului Parâng, Acta Bot. Horti Bucurest., /1961-1962/, f. 1: 267-297; Ploaie Gh., 1990, Allium obliquum L. în Munţii Parâng, Anale Univ. Bucureşti, Ser. Biol.: 66-67; Dumitru M., 2004, Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei munţilor Parâng (Judeţul Gorj), Anale Univ. din Craiova, Fac. Hort. /Vol. Omagial/, VII (XLIII): 101-104; Ploaie Gh., colab., 2004, Date preliminare privind înfiinţarea unei rezervaţii naturale Dengheru - Cioara din Munţii Parâng, Anale Univ. din Craiova, Fac. Hort. /Vol. omagial/, VII (XLIII): 111-120;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.05
0.01
2.38

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J072VL024 * 32.31
J047HD001 * 32.71
J071GJ032 * 0.01

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
B
-
A
+
C
0
A
-
A
-
C
0
C
0
C
0
B
-
C
0
B
-
B
-
B
0
C
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 76/25.02.2010, Administrator:Fundaţia Guard Forest Călimăneşti, str Calea lui Traian, nr 297, jud Vâlcea 0350 419513
Planuri de management al sitului Pentru situl Parâng nu există Plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-96
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-95
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-108
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-107
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70