Natura2000 - Peştera Limanu (ROSCI0191)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0191
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Peştera Limanu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.524167
Latitudine 43.806944
Suprafață (ha) 12.40

Altitudine (m)

Minimă 4.00
Maximă 29.00
Medie 16.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
50.00
A
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1310 Miniopterus schreibersi P P P
C
B
C
B
1302 Rhinolophus mehelyi P P >63 i
A
B
B
B
1335 Spermophilus citellus P
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Nevertebrate
Aglenus brunneus
A
Plante
Anagallis arvensis
A
Amfibieni
Apodemus sylvaticus
A
Nevertebrate
Atelura formicaria
A
Plante
Carduus acanthoides
A
Nevertebrate
Cataglyphis aenescens
A
Nevertebrate
Centromerus sylvaticus
A
Nevertebrate
Ceratozetes gracilis
A
Nevertebrate
Chondrula tridens
A
Nevertebrate
Chthonius tetrachelatus
A
Nevertebrate
Cicurina cicur
A
Reptile
1278 Coluber caspius
A
Plante
Consolida regalis
A
Plante
Convolvulus cantabrica
A
Nevertebrate
Cryptophagus pseudodentatus
A
Nevertebrate
Culex pipiens
A
Nevertebrate
Cylisticus convexus
A
Plante
Elaeagnus angustifolia
A
Nevertebrate
Entomobrya atrocincta
A
Nevertebrate
Entomobrya handschini
A
Nevertebrate
Entomobrya multifasciata
A
Nevertebrate
Entomobrya pazaristei
A
Nevertebrate
Eulaelaps stabularis
A
Plante
Euphorbia seguierana
A
Nevertebrate
Fridericia bulboides
A
Nevertebrate
Fridericia leydigi
A
Păsări
A244 Galerida cristata
C
Nevertebrate
Galumna lanceata
A
Nevertebrate
Galumna tarsipennata
A
Nevertebrate
Harpactea rubicunda
A
Nevertebrate
1026 Helix pomatia
A
Nevertebrate
Heteromurus major
A
Nevertebrate
Isotomiella minor
A
Reptile
1261 Lacerta agilis
A
Reptile
1263 Lacerta viridis
A
Nevertebrate
Lepthyphantes leprosus
A
Nevertebrate
Lepthyphantes sp.
B
Nevertebrate
Leptothorax tuberum
A
Nevertebrate
Leptotrichus medius
D
Amfibieni
Lepus europaeus
A
Nevertebrate
Lithobius aeruginosus
A
Nevertebrate
Lithobius crassipes
A
Nevertebrate
Lithobius forficatus
A
Nevertebrate
Lithobius nigripalpis
A
Nevertebrate
Lithobius piceus
A
Nevertebrate
Lophoproctus lucidus
A
Plante
Marrubium peregrinum
A
Plante
Medicago rigidula
A
Amfibieni
2631 Meles meles
A
Plante
Mentha longifolia
A
Nevertebrate
Messor structor
A
Nevertebrate
Microcreagris callaticola
B
Amfibieni
Microtus agrestis
A
Amfibieni
Microtus arvalis
A
Nevertebrate
Monacha cartusiana
A
Nevertebrate
Monopis crocicapitella
A
Nevertebrate
Myrmica ruginodis
A
Nevertebrate
Nais elinguis
A
Reptile
1292 Natrix tessellata
A
Nevertebrate
Nycteribia schmidlii
A
Plante
Odontites verna ssp. serotina
A
Plante
Ononis spinosa
A
Nevertebrate
Oribella pectinata
A
Nevertebrate
Penicillidia conspicua
A
Nevertebrate
Penicillidia dufourii
A
Plante
Pinus nigra
A
Nevertebrate
Plagiolepis pygmaea
A
Plante
Plumbago europaea
A
Reptile
1248 Podarcis taurica
A
Nevertebrate
Polyxenus lagurus
A
Nevertebrate
Proisotoma minuta
A
Nevertebrate
Pseudosinella sexoculata
A
Nevertebrate
Quedius fulgidus
A
Mamifere
1210 Rana esculenta
A
Nevertebrate
Scheloribates laevigatus
A
Nevertebrate
Scolopendra cingulata
A
Plante
Scolymus hispanicus
A
Nevertebrate
Seira dollfusi
A
Nevertebrate
Tegenaria domestica
A
Nevertebrate
Tetramorium semilaeve
A
Nevertebrate
Trachysphaera dobrogica
B
Nevertebrate
Trechus austriacus
A
Nevertebrate
Vallonia pulchella
A
Nevertebrate
Vitrea crystallina
A
Amfibieni
Vulpes vulpes
A
Nevertebrate
Willowsia nigromaculata
A
Nevertebrate
Zebrina detrita
A
Nevertebrate
Zebrina varnensis
A
Nevertebrate
Zetorchestes micronychus
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) 7.00
N15 - Alte terenuri arabile 93.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Peştera Limanu este cel mai tipic sistem de galerii de tip labirintic din România. Este o cavitate fosilă, monoetajată, orizontală, cu o dezvoltare de 5000 m. Fauna cavernicolă este bine reprezentată prin specii de nevertebrate (specii de insecte şi arahnide) şi vertebrate, în special chiroptere.
Calitate si importanță Cap.3.2 (Motivaţie: D) include specii de nevertebrate troglobionte slab reprezentate numeric şi al căror areal este limitat la un număr foarte mic de situri cu mediu cavernicol favorabil metabolismului lor Adăpostul de hibernare a liliecilor din Peştera Limanu este unul dintre cele trei adăposturi cunoscute în Romania pentru specia Rhinolophus mehelyi, dar lipsa de protecţie a acestui sit a dus la degradarea lui şi reducerea drastică a populaţiei de lilieci. Specia Rhinolophus mehelyi a fost descrisa în 1901 de Metschie pe exemplare din Romania. Populaţia acestei specii în România a fost diminuată de la peste 5000 de indivizi la cca. 300 de indivizi. Protecţia eficientă a acestui sit va duce în mod cert la creşterea populaţiei de chiroptere, fiind extrem de importantă pentru salvarea speciei Rhinolophus mehelyi, care poate ajunge la extincţie în România.
Vulnerabilitate Adăpostul este sensibil faţă de intervenţiile defavorabile ale localniciilor şi turiştiilor ocazionali care au distrus diversele sistemele de protecţie instalate la intrare şi care au folosit pentru vizitarea peşterii, metode de iluminare inadecvate, de cele mai multe ori cu făclii îmbibate în motorină, situaţie care a afectat grav liliecii. De asemenea sunt cunoscute mai multe cazuri când localnicii au adus în peşteră materiale combustibile pe care le-au aprins cu consecinţe nefaste pentru fauna de chiroptere din peşteră care a abandonat sai şi-a diminuat prezenţa în adăpost pe mai multe cicluri de hibernare. La nivelul populaţiei locale sunt necesare implementarea unor programe educaţionale pentru cunoaşterea generală a importanţei liliecilor în combaterea biologică a dăunătorilor agricoli şi forestieri astfel evitându-se agresarea lor la ieşirea din adăpost.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) La aria naturala protejata Pestera Limanu se refera urmatoarele norme legislative: 1) Ordonanţa de Urgenţă nr. 236 /24.11.2000 (Reglementări privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice) 2) Legea nr. 462/2001 (Pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice) 3) Ordin al MMGA nr. 850/11.11.2003 (Reglementări privind procedura de încredinţare a administrării sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate) 4) Ordin al MMGA nr. 604/22.07.2005 (Pentru aprobarea Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri - arii naturale protejate) 5) Ordin al MMGA nr. 1198/25.11.2005 (Actualizarea anexelor nr. 2 – 5 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001)
Tip de proprietate Tip de proprietate Suprafaţa (ha) % din suprafaţa totală Nr. proprietari/categorie De stat 3,2 Km 2 Primăria comunei Limanu
Documentație Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 - Chiropterele din Romania, Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" şi Muzeul de Istorie Naturala "Grigore Antipa", 1 - 521, Bucureşti 1. Decu V., Gheorghiu V., Murariu D., 2005 - Contribution to the knowledge of the distribution Rhinolophus mehely, Matschie, 1901 (Chiroptera: Rhinolophidae), from Romanian. Trav. Inst. Speol. "Emile Racovitza", 43: (cca.10 pp sub tipar), Bucureşti 2. Decu V., Negrea S., 1969 - Aperçu zoogeographique sur la faune cavernicole terrestre de Roumanie, Acta Zoologica Cracoviensia, Zaklad Zoolgii Systematycznej, Polskiej Akademii Nauk, 471-545, Krakow, Polnia. 3. Dumitrescu M., Tanasacche J., Orgidan T., 1962-1963 - Răspândirea chiropterelor în R.P.Română, Lucr. Inst. Speo. "Emil Racovitză", 1-2: 509-576, Bucureşti. 4. Lascu C., 2002 - Peştera Limanu o speleogeneză controversată, Ecocarst, Rev. Soc. Rom. Carst. Speol., 34-36, Bucureşti 5. Dumitrescu M., Orghidan T., Tanasachi J., Georgescu M., 1965 - Contribuţii la studiul monografic al Peşterii Limanu

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
-
B
20.00
-
B
25.00
0
B
-
A
-
C
0
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
20.00
-
A
15.00
-
C
0
C
0
A
-
A
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 48/23.02.2010, Administrator:Grupul de exploatări subacvatice şi speologice Bucureşti, str Frumoasă, nr 31 0213124051, fax-0213124051 office@gess.ro, www.gess.ro
Planuri de management al sitului Planul de Management al ariei elaborat de catre Grupul de Explorari Subacvatice si Speologice (GESS) - custodele ariei a fost inaintat spre avizare Comisiei Monumentelor Naturii a Academiei Romane (AR Nr. 1022/31.03.2006; CMN Nr. 1781/03.04.2006)

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K35-10
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70