Natura2000 - Piatra Craiului (ROSCI0194)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0194
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Piatra Craiului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.191667
Latitudine 45.472500
Suprafață (ha) 15867.00

Altitudine (m)

Minimă 699.00
Maximă 2222.00
Medie 1227.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
39.00
61.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
A
C
A
A
1.00
A
C
A
A
1.00
A
B
A
A
0.10
A
B
A
A
1.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
2.00
B
B
B
B
0.50
B
C
B
B
33.00
A
C
B
B
0.10
A
C
A
A
6.00
A
B
A
A
15.00
B
C
B
B
15.00
B
C
A
B
0.01
C
C
C
B
3.00
A
A
A
A
1.00
C
C
B
B
1.00
C
C
C
B
2.00
A
A
A
A

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus C
C
B
C
B
1354 Ursus arctos C
C
B
C
B
1361 Lynx lynx C
C
B
C
B
1305 Rhinolophus euryale V
C
B
B
B
1308 Barbastella barbastellus P P >2 i P
C
C
C
C
1324 Myotis myotis P >220 i
C
C
C
C
1304 Rhinolophus ferrumequinum P >340 i
B
C
C
C
1303 Rhinolophus hipposideros P >20 i
C
C
C
C
1323 Myotis bechsteini P
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P
C
B
C
B
1307 Myotis blythii P
C
B
C
B
1321 Myotis emarginatus P P
D
1306 Rhinolophus blasii P
C
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
A
C
A
1166 Triturus cristatus R
C
B
C
B
2001 Triturus montandoni C
C
B
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio RC
C
B
C
B
2484 Eudontomyzon mariae V
C
B
C
B
1138 Barbus meridionalis P?

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1089 Morimus funereus R
D
1044 Coenagrion mercuriale R
B
B
C
B
4045 Coenagrion ornatum R
B
A
C
A
4054 Pholidoptera transsylvanica C
B
A
A
A
4014 Carabus variolosus R
B
B
C
B
4057 Chilostoma banaticum RC
B
B
A
B
1087 Rosalia alpina R
C
C
C
C

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata C
C
C
B
B
4116 Tozzia carpathica R
C
C
A
A
1386 Buxbaumia viridis R
A
C
A
B
1898 Eleocharis carniolica RC
C
C
B
B
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
A
B
1379 Mannia triandra RC
A
C
B
B
1758 Ligularia sibirica R
C
C
B
B
1903 Liparis loeselii V
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Alnus viridis R
A
Reptile
2432 Anguis fragilis R
A
Plante
Anthemis macrantha R
A
Plante
Anthemis tinctoria ssp. fussii R
B
Plante
1763 Artemisia petrosa R
C
Amfibieni
Arvicola terrestris scherman R
A
Nevertebrate
1091 Astacus astacus R
C
Plante
Aubrieta intermedia ssp. falcata V
D
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Plante
Campanula patula ssp. abietina C
C
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus C
A
Plante
Cephalanthera longifolia C
A
Plante
Cephalanthera rubra R
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus R
A
Plante
Corallorhiza trifida V
D
Amfibieni
1339 Cricetus cricetus R
A
Amfibieni
2591 Crocidura leucodon V
A
Amfibieni
2593 Crocidura suaveolens R
A
Plante
Crocus banaticus R
D
Plante
Cystopteris sudetica R
D
Plante
Dactylorhiza sambucina R
D
Plante
Dianthus giganteus ssp. banaticus R
B
Plante
Dianthus glacialis ssp. gelidus R
B
Plante
Dianthus henteri R
B
Plante
Dianthus tenuifolius R
D
Plante
Doronicum carpaticum R
D
Plante
Epipactis atrorubens V
D
Plante
Epipactis helleborine R
D
Plante
Epipactis microphylla R
D
Plante
Erigeron atticus R
D
Plante
Erigeron nanus V
A
Plante
Erigeron uniflorus R
D
Plante
Erysimum witmannii R
A
Nevertebrate
Euphydrys maturna R
C
Amfibieni
1363 Felis silvestris R
A
Plante
1866 Galanthus nivalis R
C
Plante
Galium lucidum R
D
Plante
Gentiana clusii R
D
Plante
Gentianella bulgarica R
D
Plante
Gymnadenia conopsea R
D
Plante
Gymnadenia odoratissima V
D
Plante
Gypsophila petraea R
D
Plante
Helictotrichon decorum C
B
Plante
Helictrotrichon decorum R
B
Plante
Heracleum palmatum R
B
Plante
Herminium monorchis V
D
Mamifere
1203 Hyla arborea V
A
Plante
Jovibarba heuffelii R
A
Plante
Kobresia myosuroides R
D
Plante
Koeleria macrantha C
B
Plante
Koeleria macrantha ssp. transsilvanica R
D
Plante
Larix decidua ssp. carpatica R
D
Plante
Leontopodium alpinum R
A
Plante
Leontopodium alpinum ssp. alpinum R
D
Plante
Leucanthemum waldsteinii C
B
Plante
Linaria alpina V
D
Plante
Linum perenne ssp. extraaxillare R
D
Plante
Listera ovata V
A
Plante
Loiseleuria procumbens R
D
Nevertebrate
1067 Lopinga achine R
C
Nevertebrate
Lycaena dispar rutilus R
C
Plante
Lycopodium annotinum C
C
Plante
1379 Mannia triandra R
C
Amfibieni
1357 Martes martes R
C
Plante
Menyanthes trifoliata R
A
Amfibieni
Micromys minutus R
A
Amfibieni
Microtus agrestis R
A
Nevertebrate
Miramella ebneri R
A
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius R
A
Amfibieni
2632 Mustela erminea R
A
Amfibieni
1314 Myotis daubentonii V
A
Amfibieni
1322 Myotis nattereri V
A
Amfibieni
Myoxus glis R
A
Amfibieni
2595 Neomys anomalus R
A
Amfibieni
2597 Neomys fodiens V
A
Amfibieni
1331 Nyctalus leisleri R
A
Plante
Onobrychis montana ssp. montana R
B
Plante
Onobrychis montana ssp. transsilvanica R
D
Plante
Orchis mascula ssp. signifera V
D
Plante
Orchis morio R
D
Plante
Orchis ustulata R
D
Plante
Papaver alpinum R
B
Plante
Papaver alpinum ssp. corona-sancti-stephani V
C
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne R
C
Plante
Pedicularis exaltata V
A
Plante
Peltaria alliacea R
D
Plante
Phyteuma confusum R
A
Plante
Phyteuma tetramerum V
A
Plante
Pinguicula alpina R
A
Plante
Plantago atrata R
A
Amfibieni
1326 Plecotus auritus R
A
Plante
Pleurospermum austriacum R
A
Reptile
1256 Podarcis muralis R
A
Plante
Primula halleri R
D
Plante
Pseudorchis albida R
D
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A
Plante
Ranunculus alpestris R
A
Plante
Ranunculus carpaticus R
D
Plante
Ranunculus crenatus R
D
Plante
Rhododendron myrtifolium R
D
Plante
Rumex scutatus R
D
Mamifere
2351 Salamandra salamandra R
A
Plante
Salix retusa R
B
Plante
Scabiosa lucida ssp. barbata R
B
Plante
Sempervivum marmoreum V
D
Plante
Sempervivum montanum ssp. carpaticum V
C
Plante
Sesleria rigida C
B
Plante
Sesleria rigida ssp. haynaldiana R
D
Plante
Silene nutans ssp. dubia R
B
Plante
Soldanella hungarica ssp. hungarica R
D
Amfibieni
2598 Sorex alpinus V
A
Amfibieni
2599 Sorex araneus C
C
Amfibieni
2601 Sorex minutus R
C
Plante
Spiraea salicifolia R
D
Plante
Tozzia alpina ssp. carpathica V
A
Plante
Traunsteinera globosa R
D
Plante
Trisetum fuscum R
D
Mamifere
2353 Triturus alpestris C
A
Mamifere
2357 Triturus vulgaris R
A
Plante
Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum R
A
Plante
Veronica alpina R
A
Amfibieni
1332 Vespertilio murinus R
A
Plante
Viola dacica R
A
Reptile
2473 Vipera berus R
A
Plante
Woodsia glabella ssp. pulchella R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Parcul este localizat in partea estica a Carpatilor Meridionali si este polarizat de creasta calcaroasa a Muntilor Piatra Craiului. Din punct de vedere administrativ se intinde pe doua judete Brasov si Arges. In cadrul Carpatilor romanesti, Muntii Piatra Craiului sunt unicat datorita alcatuirii si structurii lor geologice.Cu putine exceptii intregul masiv este alcatuit din calcare de varsta mezozoica, depuse sub forma unor strate a caror pozitie este verticala pe alocuri.Calcarele constituente au permis formarea unui relief carstic reprezentativ mai ales prin formele de suprafata, dar nu lipsesc nici formele endocarstice. Datorita calcarelor constituente, vaile care s-au adancit in relieful Muntilor Piatra Craiului sunt seci in cea mai mare parte a anului. Apa provine din precipitatii sau din topirea zapezilor. Altitudinea, orientarea crestei si rocile constituente concureaza la prezenta unor topoclimate cu specific local, pe fondul unei scaderi a temperaturii medii anuale o data cu altitudinea.Precipitatiile depasesc 1200mm/an. Fenomenul de foehn apare sporadic pe versanti. In PN Piatra Craiului apar numeroase specii de flora si fauna protejate, endemice sau de interes comunitar, precum si o varietate de tipuri de habitate. Rocile mari de calcar acopera pantele abrupte ale cheilor. Deasupra acestora se afla marne din Cretacicul Inferior cu depozite de conglomerate din Cretacicul Inferior. Aceasra arie contine 2 vai calcaroase.(Dambovita si Cheile Ghimbavului) avand in total o lungime de 9 km, cu pereti verticali sau aproape verticali inconjurati de paduri mixte de molid, brad si fag, paduri de fag protejate prin planurile de management forestiere. In trecut, inainte ca partile superioare sa se prabuseasca, cheile formau o pestera, de aceea ele sunt cunoscute ca fiind chei speleopigenetice?. (Constantinescu 1997). In Piatra Craiului exista peste 500 de pesteri. Nu exista harti si nu se cunoaste locatia exacta pentru multe din ele, de aceea multe din ele sunt necunoscute. Multe din pesterile care nu sunt deschise publicului sunt folosite ca adaposturi de lilieci si diferite specii de nevertebrate. Pe peretii cheilor se afla o bogata populatie chasmofitica, cu specii protejate de flora, in acord cu Lista Rosie a plantelor superioare. In interiorul ariei se afla o specie de muschi din Directiva Habitate (Anexa 2) si Conventia de la Berna (rezolutia 6). Fauna este bogata, cu 2 specii de nevertebrate, 8 specii de lilieci, 1 specie de peste din Directiva Habitate (anexa II) si Conventia de la Berna (rezolutia 6). Exista 16 specii de pasari din Directiva Pasari –anexa I si 18 din Conventia de la Berna-rezolutia 6. Am inregistrat pana in prezent alte 28 specii migratoare, direct urmarite de proiect.
Calitate si importanță Parcul este localizat in partea estica a Carpatilor Meridionali si este polarizat de creasta calcaroasa a Muntilor Piatra Craiului. In cadrul Carpatilor romanesti, Muntii Piatra Craiului sunt unicat datorita alcatuirii si structurii lor geologice.Cu putine exceptii intregul masiv este alcatuit din calcare de varsta mezozoica, depuse sub forma unor strate a caror pozitie este verticala pe alocuri.Calcarele constituente au permis formarea unui relief carstic reprezentativ mai ales prin formele de suprafata, dar nu lipsesc nici formele endocarstice. Lista floristica a masivului cuprinde 1108 taxoni. Numeroase specii sunt endemite locale , ca de ex: Dianthus callizonus (garofita Pietrei Craiului), Aubrieta intermedia ssp falcata. Dintre endemitele carpatice se regasesc: Primula wulfeniana ssp baumgarteniana, Koeleria macrantha ssp transsilvanica, Hesperis matronalis ssp. moniliformis, Papaver alpinum ssp. corona -sancti-stephani, Thesium kernerianum. Apar numeroase specii protejate: floarea de calt, ghintaura galbena, sangele voinicului, bulbucii, iedera alba, etc. Fauna Masivului Piatra Craiului este deosebit de bogata si variata, aparand specii rare si endemice: de ex Nesticus constantinescui, Rhagidia carpatica (specii de nevertebrate care se gasesc numai in PN Piatra Craiului). Dintre vertebrate: Triturus cristatus, Triturus alpestris, Bombina variegata, Vipera berus; peste 108 sp de pasari: Aquila crisaetos, Aquila pomarina, Tichodroma muraria, Apus apus, etc. Au fost semnalate 8 specii de lilieci. Carnivorele mari (urs, lup, ras) circula intre masivele Piatra Craiului si Bucegi de-a lungul unor culoare. Dintre erbivorele din Piatra Craiului se poate mentiona capra neagra (Rupicapra rupicapra). Arealul este renumit pentru diversitatea sa floristica, din totalul de 1108 specii, 200 fiind incluse in Lista Rosie a Plantelor Superioare din Romania, ca specii rare, endemice,vulnerabile sau periclitate.O specie de importanta comunitara o reprezinta galbenelele-Ligularia sibirica intalnita pe Valea Brusturetului. Fauna este bogata dar insuficient cunoscuta. Se remarca prezenta a 35 de specii de nevertebrate endemice.De aicic au descrise 91 de specii de nevertebrate noi pentru stiinta.Mentionam existenta a 2 specii endemice pentru Piatra Craiului Nesticus constantinescui (Arahnida) si Rhagidia carpatica (Arahnida, Acari, care au fost semnalate in Pestera Mare a lui Prepeleac si Pestera Mica a lui Prepeleac situate in Prapastiile Zarnestilor.Aceste specii au o importanta stiintifica, habitatul lor fiind ameninatat de influenta antropica.Din cele 108 specii de pasari identificate pana in prezent,50 se regasesc in conventiile internationale ca fiind specii importante si protejate ca atare.Sunt caracteristice si importante in special speciile caracteristice zonelor stancoase din areal (fluturasul de stanca-Trichodroma muraria. S-a inregistrat un numar extrem de mic de exemplare de acvila de munte Aquila chysaetos existand pericolul disparitiei acestora din masiv datorita antropizarii si a intensificarii turismului in zonele de cuibarit. In areal s-a inregistratcun nr. mare de specii de lilieci (18 specii). Acestia au un rol ecologic important. prezenta unor specii vulnerabile la nivel mondial impune stabilirea unor masuri adecvate de protejare a lor.
Vulnerabilitate Pe teritoriul rezervatiei se practica unele activitati care pot afecta starea mediului natural: -pasunatul in sectorul crestei datorita pajistilor alpine si subalpine bogate -turismul necontrolat in afara potecilor; aruncarea gunoaielor ocazional de catre turisti -exploatarile forestiere -colectarea si incendierea jepilor -recoltarea unor plante rare -braconajul. Padurile sunt administrate conform amenajamentelor silvice.Exista zone in parc unde retrocedarea padurilor (Legea 18/1991 si 1/2000)a dus la taieri rase a unor suprafete de padure de catre proprietari. Suprapasunarea si activitatile asociate acesteia constituie o amentitare majora.Astfel are loc o reducere drastica a biodiversitatii pasunilor si invazia unor specii care nu sunt consumate de animale. In urma desfasurarii activitatilor turistice cantitati mari de deseuri menajere si chiar toxice duc la poluarea solului, apei si la poluarea estetica.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Parcul National Piatra Craiului a fost declarat prin L5/2000 cuprinzand teritorii din judetele Brasov si Arges, cu o suprafata de 14800ha.
Tip de proprietate Proprietate de stat si proprietate particulara
Documentație Catalogul Parcuri Nationale, Naturale si Rezervatii ale Biosferei din Romania-Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului-2003. Planul de Management pentru Parcul National Piatra Craiului aprobat prin Ordinul nr 643 din 18 iulie 2005

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
80.50
8.03
0.73

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV001 * 9.27
J049BV029 + 3.45

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-
B
30.00
-
A
20.00
-
A
50.00
0
A
10.00
-
A
10.00
-
B
-
B
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
0
B
20.00
-
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Parcul National Piatra Craiului are administratie proprie - Regia Nationala a Padurilor Romsilva, Directia Silvica Brasov, Parcul National Piatra Craiului-str Raului, nr 27,Zarnesti.
Planuri de management al sitului Parcul National Piatra Craiului are plan de management aprobat prin Ordin nr 643/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-87
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70