Natura2000 - Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud (ROSCI0197)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0197
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.651667
Latitudine 44.050278
Suprafață (ha) 140.40

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 3.00
Medie 0.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
A
C
A
A
68.00
A
C
A
A
27.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1351 Phocoena phocoena P 0-5 i
C
A
C
B
1349 Tursiops truncatus P 0-5 i
C
A
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4125 Alosa immaculata P 100-1000 i
C
A
C
B
4127 Alosa tanaica P 100-1000 i
C
A
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
Acipenser gueldenstaedtii P
C
Pești
2488 Acipenser stellatus P
C
Pești
Belone belone belone P
C
Pești
Callionymus risso C
C
Nevertebrate
Carcinus aestuarii P
C
Nevertebrate
Chamelea gallina C
A
Pești
Chelidonichthys lucerna P
C
Nevertebrate
Diogenes pugilator C
C
Nevertebrate
Donacilla cornea C
C
Nevertebrate
Donax trunculus C
A
Nevertebrate
Eteone picta P
D
Pești
Gymnammodytes cicerelus C
A
Pești
Mullus barbatus ponticus P
B
Nevertebrate
Ophelia bicornis P?
C
Pești
Ophidion rochei P
A
Pești
2551 Pomatoschistus minutus C
C
Pești
Sarda sarda P
C
Pești
Scomber scombrus P
C
Pești
Solea nasuta C
C
Pești
Synchiropus phaeton C
A
Nevertebrate
Tellina tenuis C
A
Pești
Trachinus draco P
C
Pești
Uranoscopus scaber C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N01 - Arii marine, privaluri 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Plaja submersă de la Eforie este singura plajă din zona sudică a litoralului românesc care nu a fost modificată, până în prezent, prin construcţia de structuri masive de protecţie costieră. Doar aici, se păstrează hidrodinamica naturală şi habitatele caracteristice unei plaje nisipoase expuse.
Calitate si importanță Este singurul loc de pe intreg cuprinsul litoralului romanesc in care speciile de moluste bivalve Donacilla cornea si Donax trunculus mai supravietuiesc in prezent. In trecut (anii ‘50-‘60), Donacilla cornea si Donax trunculus erau larg raspandite in toate habitatele cu nisipuri de granulatie medie si grosiera din mediolitoralul si infralitoralul superior al sectorului romanesc al Marii Negre. Datorita cerintelor lor ecologice (puritatea apei, continut de oxigen, salinitate), simpla prezenta a celor doua specii era un indicator al apei marine de buna calitate. Ambele specii, edificatoare de biocenoze caracteristice in trecut, au fost declarate disparute de la litoralul romanesc in toate lucrarile de specialitate din perioada 1980-2000, perioada de maxima eutrofizare si declin ecologic al Marii Negre.
Vulnerabilitate In prezent, plaja submersa este afectata de: turism, poluare asociata si deversari de apa dulce. Este posibil ca in viitor sa se execute in zona lucrari hidrotehnice experimentale care vor modifica drastic structura zonei.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Ca stat membru al Uniunii Europene, începând cu 01.01.2007 România a avut obligaţia de a constitui reţeaua ecologică Natura 2000, respectiv de a desemna siturile de importanţă comunitară şi ariile de protecţie specială avifaunistică. În acest sens, prin OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România a fost adoptată lista siturilor de importanţă comunitară, listă care însoţită de formularele standard şi hărţile cu localizarea a fost transmisă Comisiei Europeane în cursul lunii iunie 2007. Această listă de situri cuprinde şi siturile de importanţă comunitară desemnate de ţara noastră în zona marină.
Tip de proprietate Domeniu public al statului.
Documentație Micu D., Micu S.,2005 - Recent records, growth and proposed IUCN status of Donacilla cornea (Poli 1795) from the Romanian Black Sea, Cercetari Marine 36 (in press.) Dumont H.J., 1999. Black Sea Red Data Book Black Sea Biological Diversity, Romania, 1997 M.T.Gomoiu, M.Skolka, 1998 – Evaluation of marine and coastal biological diversity at the Romanian littoral, An.Univ. ”Ovidius” Constanta, Seria Biologie –Ecologie, vol.II, anII supliment

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
C
-
C
-
B
30.00
-
C
-
C
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-
B
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-142
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70