Natura2000 - Platoul Meledic (ROSCI0199)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0199
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Platoul Meledic

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.619167
Latitudine 45.496389
Suprafață (ha) 150.50

Altitudine (m)

Minimă 424.00
Maximă 607.00
Medie 527.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
25.00
C
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1060 Lycaena dispar P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Acer campestre C
C
Plante
Agrostis capillaris P
A
Plante
Campanula patula P
D
Plante
Carex digitata C
D
Plante
Carpinus betulus C
A
Plante
Cornus sanguinea
D
Plante
Crataegus monogyna P
D
Nevertebrate
Euscorpius carpathicus P
A
Nevertebrate
Euxoa hastifera P
D
Plante
Galium sylvaticum P
C
Plante
Hepatica transsilvanica 200-500 i
A
Plante
Hippophae rhamnoides C
A
Plante
Leontodon hirtus P
C
Plante
Leucanthemum vulgare RC
C
Plante
Linum bienne C
C
Nevertebrate
Mantis religiosa R
A
Plante
Oenanthe pimpinelloides C
C
Plante
Phragmites australis P
A
Plante
Quercus robur RC
C
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
A
Plante
Ranunculus serpens C
C
Nevertebrate
Reticulitermes lucifugus P
D
Plante
Tilia cordata P
C
Plante
Tragopogon pratensis C
C
Plante
Trifolium pratense C
D
Plante
Trisetum flavescens C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zona colinara , cu pasuni si fanete impresionante,o pestera de sare unica in Europa si un lac de apa dulce pe substrat de sare. Suprafata declarata de L5/2000 este de 67,5ha iar vectorizata in 2004 de Academie 144ha.Zona incadrata in Subcarpatii de Curbura, aflata la 60km de Buzau, pe DJ 203K Buzau- Manzalesti -Lopatari. Indicativul hartilor topografice L-35-90-A respectiv L-35-90-C(1:50 000). In partea nordica a platoului Meledic se gaseste pestera 6S cu intrarea in fundul unei doline, ce face parte dint-o uvala in care au fost identificate alte 4 pesteri. Pestera are o lungime de 1220m, are in interior stalactite in culori variate, alb, roz, galben, rosu aprins, cenusiu si maroniu. Celelalte pesteri au dimensiuni relativ reduse, cu lungimi de 2-10m, intrarile fiind impodobite cu ansambluri de stalactite si concretiuni de sare.
Calitate si importanță Datorită substratelor geologice de vârstă miocenă, la limita montană cu cea subcarpatică apar formaţiuni de cute diapire ce conţin sâmburi de sare pe seama căruia pe Platoul Meledic au luat naştere forme de relief carstic. Aici se găsesc lacuri carstice cantonate în doline şi uvalas-uri datorită formaţiunilor de sare aquitaniană, care apar insular în zona mio-pliocenă. Formaţiunea de sare şi brecia sării duc la apariţia unor goluri carstice prin dizolvarea sării de către apa infiltrată, ceea ce, în ultimă instanţă, produce prăbuşirea stratului acoperitor. Pe seama dizolvării sării la suprafaţă sau la mică adâncime s-a format aici un adevărat complex de forme de relief extrem de variate şi cu dimensiuni foarte mari. Acest aspect constituie poate cel mai interesant fenomen de carst salin din ţara noastră, formele de microrelief şi peisajul asemănându-se cu cele întâlnite pe calcare. Se remarcă versantul estic al Slănicului, cu blocuri de sare îngropate în argilă şi marne sărăturoase, pe care s-au dezvoltat lapiezuri şi ravene. Dintre acestea, în partea nordică a platoului Meledic se găseşte peştera „6S” cu intrarea în fundul unei doline, ce face parte dintr-o uvală în care au fost identificate alte 4 peşteri. Dacă ar fi vizitată ar putea fi văzute diferite tipuri de formaţiuni : stalactite cu culori variate, alb, roz, galben, roşu aprins, cenuşiu şi maroniu şi un mic număr de stalagmite cu înălţimi de câţiva centimetri şi grosimi de 5 – 8 cm. Peştera are o lungime de 1220 m, fiind cea mai lungă peşteră în sare pe plan mondial. Celelalte peşteri au dimensiuni relativ reduse, cu lungimi de 2-10 m, intrările fiind împodobite cu ansambluri de stalactite şi concreţiuni de sare. Tot în cadrul complexului carstic Meledic întâlnim numeroase depresiuni ovale sau rotunde acoperite de apă,mlăştinoase sau uscate. Ele reprezintă doline ce s-au format în condiţiile în care sarea se află la adâncime mai mare. Prin îngemănarea dolinelor au apărut microdepresiuni în care s-au cantonat lacuri, cele mai reprezentative fiind Lacul Mare şi Lacul Castelului.Dintre animalele caracteristice Euscorpius Carpathicus (Scorpionul) inclus la vulnerabilitateT si Broasca testoasa de uscat (Testudo hernanni) de vulnerabilitate E. Prezeta tufarisurilor de catina alba(Hippophae rhamnoides)si a pajistilor si fanetelor bogate in specii, mareste valoarea conservativa a habitatului.
Vulnerabilitate Zona este supusa alunecarilor de teren si erodarii structurilor saline. Influenta negativa a localnicilor este legata de depozitarea gunoaielor si eventual de practicile agricole.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Unicitatea pesterii cere masuri de conservare.Combinata cu microuniversul faunistic si splendidele fanete zona are o valoare de patrimoniu natural incontestabila.Propun arealul ca Sit de Importanta Comunitara.Are statut de arie protejata prin L5/2000.
Tip de proprietate Platoul Meledic se afla situat pe teritoriu administrativ al comunei Manzalesti,in interiorul ariei naturale sunt urmatoarele categorii de folosinta: arabil,pasune,faneata,livezi,paduri,ape-lacuri,drumuri si curti-constructii.Posesorii acestor terenuri sunt propietari care detin titluri de propietate date in baza legilor propietatii,proprietari particulari cu propietati detinute inainte de 1990.
Documentație DONIŢĂ, N., POPESCU, A., PAUCĂ-COMĂNESCU, M., MIHĂILESCU, S., BIRIŞ, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X. Dragu.I-Vegetatia judetului Buzau, IGB, 1986 Posea G., Ielenicz M -Muntii Buzaului, Ed. Sport Turism, Bucuresti, 1977

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
85.28

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 85.28 2.267.-Platoul Meledic

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
-
B
20.00
+
A
35.00
-
A
5.00
-
B
5.00
-
A
5.00
-
A
20.00
-
A
5.00
-
A
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
50.00
+
A
50.00
-
A
50.00
+
A
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Aria protejata este certificata prin L5/2000. Se afla in responsabilitatea Consiliului Local al com. Manzalesti si sub observatia APM Bz. Se cauta o solutie pentru custodie.
Planuri de management al sitului Tipul de management se va definitiva dupa atribuirea in custodie. Pentru detalii la Primaria com Manzalesti, jd. Buzau, tel.0238 525613, fax. 0238/529 508.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-90
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70