Natura2000 - Silvostepa Olteniei (ROSCI0202)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0202
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Silvostepa Olteniei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.282222
Latitudine 44.352222
Suprafață (ha) 9296.70

Altitudine (m)

Minimă 91.00
Maximă 276.00
Medie 185.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
72.00
A
C
B
B
0.05
B
C
B
B
10.00
A
C
B
B
1.00
B
C
B
B
10.00
C
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4013 Carabus hungaricus P
C
C
C
C
1083 Lucanus cervus P
D
B
C
B
1088 Cerambyx cerdo R
D
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Paeonia peregrina R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl propus este constituit din 6 poligoane, reprezentand 6 trupuri de padure. Din punct de vedere al administratiei silvice, padurile apartin la OS Perisor (cca. 6 800 ha -trupurile de padure Caprioara-Tencanau-Maracine, Tarnava-Intorsura, Perisor, Plenita si Verbicioara) si la OS Craiova (trupul de padure Seaca-Stiubei- cca. 2500 ha). Din cele 6 poligoane forestiere delimitate în suprafaţă totală de 9.296,7 ha (100 %), suprafaţa tipurilor de habitate forestiere de interes comunitar totalizează 7.573,8 ha (81,5 %), după cum urmează: - 91E0* ocupă 108, 4 ha (1,2 %) - 91M0 - 6.487 ha (70,7 %) - 91I0* - 975,4 ha (10,5 %) Din punct de vedere geografic, situl este situat in partea vestica a Campiei Olteniei, mai exact in Campia Desnatuiului, la contactul cu Platforma Piemontana Getica. Terenul este in general orizonatal, cu depresiuni mai mult sau mai putin adanci si versanti scurti. Altitudinea terenului variaza intre 60m si 230 m. Substratul litologic este alcatuit din loessuri si , mai putin din dune de nisip, in partea de sud. Valea Desnatuiului care strabate situl are o lunca bine dezvoltata , meandrata, iar debitul este scazut si fluctuant. Apa freatica este situata pe terase la peste 10 m adancime, apropiindu-se de suprafata doar in lunca. Solurile apartin claselor Cernisoluri - cernoziom- si Luvisoluri- preluvosol si luvosol - , iar in lunca Hidirisol/aluvisol. Vegetatia forestiera este specifica zonelor fitoclimatice de campie forestiera si celei de silvostepa. Predomina ceretele, garnitele, cereto-garnitetele, care insumeaza peste 80 % din suprafata padurilor, stejaretele de stejar pedunculat, stejaretele de stejar brumariu si amestecurile de cvarcinee.
Calitate si importanță Padurile sunt in proportie de peste 85 % de tip natural fundamental si se incadreaza in doua tipuri de habitate forestiere de interes comunitar -91M0 si 91I0. Sunt cele mai reprezentative paduri din partea de vest a Campiei Olteniei, avand o stare buna de conservare, suprafete compacte destul de mari (peste 1500-2000 ha), ceea ce le confera o mai mare stabilitate. De asemenea, aceste paduri adapostesc si elemente de flora si fauna foarte valoroase.
Vulnerabilitate Apropierea localităţilor, accesibilitatea uşoară a pădurilor, braconajul, nevoia de lemn de foc, păşunatul în pădure, descărcarea frauduloasă a deşeurilor în pădure, precum şi presiunea turistică în perioada de înflorire a bujorului din luna mai, constituie principalele puncte sensibile ale agresiunii antropice.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Legea 5/2000
Tip de proprietate Pădurile incluse în sit, în suprafaţă totală de 9.296,7 ha, situate în Ocoalele Silvice Craiova şi Perişor, au fost menţinute în proprietatea statului.
Documentație Anonimus, 2005: Tratatul de aderare. Cap. 22 Mediu. Revizuit pe baza negocierilor de aderare ale României şi Bulgariei. Brusseles, 24. ian. 2005. Text computerizat: 152 pp. Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona, Biriş I.-A., 2005-a: Habitatele din România. Editura Tehnică Silvică. Bucureşti, 496 pp. Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona, Biriş I.-A., 2005-b: Habitatele din România. Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)-2006. Editura Tehnică Silvică. Bucureşti, 95 pp. Caraghiaur, Al., 1998: Amenajamentul Ocolului Silvic Perişor. Studiu general.Manuscris I.C.A.S. Craiova. 281 pp + 3 hărţi. Cojoacă, Fl. D., 2007: Amenajamentul U.P. III Seaca, Ocolul Silvic Craiova. Manuscris I.C.A.S. Craiova: 480 pp + 2 hărţi. Stoiculescu, Cr. D., 1999: Pădurile virgine şi cvasivirgine româneşti, un patrimoniu natural european de excepţie. In: Revista pădurilor, An. 114, nr. 2, p: 14 – 22.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.73

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.21 2.399.-Cleanov
* 0.52 2.384.-Poiana Bujorului din pădurea Pleniţ

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
+
C
15.00
-
A
100.00
+
A
100.00
-
A
10.00
-
A
100.00
-
B
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
0
C
25.00
0
C
25.00
0
B
100.00
+
A
25.00
-
B
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Este atribuitîă in custodie Romsilva - Direcţia Silvică Craiova pe baza convenţiei de custodie cu nr. 5121/28.10.2004.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-131
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-144
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-143
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70