Natura2000 - Poiana cu narcise de la Negraşi (ROSCI0203)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0203
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Poiana cu narcise de la Negraşi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.143333
Latitudine 44.601111
Suprafață (ha) 4.50

Altitudine (m)

Minimă 183.00
Maximă 186.00
Medie 188.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.50
B
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Poiana cu narcise-Negrasi se afla in Lunca Dambovnicului, la 1 Km de centrul comunei Negrasi, inspre Mozacu, avand o suprafata de 4,10 ha.Plantele de aici s-au dezvoltat ca urmare a suprafetei mlastinoase.Are drept coordonate geografice:longitudine 25 grade si 05 minute, latitudine 44 grade si 35 minute.
Calitate si importanță Importanta sitului este data de specia Narcissus poeticus, subspecia Stellaris.Florile sunt cu petale albe, cu o cornula cu marginile rosii, avand tulpinile mai subtiri si frunzele mai inguste decat alte specii de narcise.Din cauza pozitiei sudice a localitatii narcisele infloresc la sfarsitul lunii aprilie si se mentin in floare pana la sfarsitul lunii mai. Zona respectiva este ocrotita pentru valoarea stiintifica a speciei si pentru valoarea peisagistica a covorului de narcise. Foarte important este si habitatul din aceasta zona, Cursuri de apa din zonele de campie, pana la cele montane, cu vegetatie din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion.
Vulnerabilitate Activitatile care genereaza impact semnificativ sunt: pasunatul intesiv deoarece suprafata nu este imprejmuita si recoltarea necontrolata a narciselor in perioada lor de inflorire.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) A fost desemnata rezervatie floristica la 24 iunie 1966 psin Decretul 659, redefinita printr-o hotarare a Consiliului Judetean Arges nr. 18/21.12.1994.
Tip de proprietate Proprietatea terenului - Primăria Negraşi.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
94.85

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 94.85 2.103.-Poiana cu narcise Negraşi

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Gabriel LUPU INCDDD, Mandache M. APM-AG.
Planuri de management al sitului Nu a fost desemnat un costode pentru această zonă.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-123
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70