Natura2000 - Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului (ROSCI0205)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0205
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.103333
Latitudine 45.773056
Suprafață (ha) 399.10

Altitudine (m)

Minimă 489.00
Maximă 521.00
Medie 506.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.50
A
C
A
A
1.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
48.00
B
C
B
B
52.00
A
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
D

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1065 Euphydryas aurinia RC
C
B
C
B
1060 Lycaena dispar RC
C
B
C
B
1059 Maculinea teleius RC
C
B
C
B
4038 Lycaena helle P
A
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1898 Eleocharis carniolica V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea ptarmica R
D
Plante
Cnidium dubium R
D
Plante
Dactylorhiza maculata C
D
Plante
Dactylorhiza sambucina R
D
Plante
Listera ovata R
D
Plante
Lysimachia thyrsiflora V
D
Plante
Narcissus poeticus ssp. radiiflorus C
B
Plante
Orchis morio C
D
Plante
Phyteuma tetramerum R
D
Plante
Platanthera bifolia C
D
Plante
Potentilla palustris R
D
Plante
Salix rosmarinifolia V
D
Plante
Scorzonera humilis V
D
Plante
Spiraea salicifolia V
D
Plante
Trollius europaeus C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Teritoriul rezervatiei este situat in cadrul Depresiunii Fagarasului pe latura nordica a muntilor Fagaras, incadrata de m-tii Persani la est si podisul Hartibaciului la nord. Muntii de pe marginea depresiunii impiedica deplasarea maselor de aer rece boreal si in acelasi timp bareaza accesul liber al celor tropicale din sud, ca urmare temperatura aerului este destul de scazuta. Reteaua hidrografica este formata din raul Sercaia si o serie de paraie cum ar fi: Vl. Scurta, afluent al Sincai, Pr Rachitei si Pr Zambrita care traverseaza Dumbrava Vadului in partea estica si centrala. Rezervatia este o padure de stejar rarita, cu poieni mari in care in mai si iunie infloresc florile de narcise.Aceasta padure de stejar este unica in intreaga Depresiune a Fagarasului
Calitate si importanță Dumbrava Vadului este importanta deoarece este un rest din padurea care acoperea alta data intreaga Depresiune a Fagarasului, ramanand unica padure de stejari seculari pastrata in aceasta regiune. Cea mai interesanta asociatie de plante este cea care adaposteste poienile cu narcise, reprezentata prin urmatoarele specii: Narcissus stellaris, N. angustifolius, N. radiiflorus, N.serior – florens.
Vulnerabilitate Turistii care se invadează aria protejată in perioada de inflorire a narciselor. Ruperea si zmulgerea bulbilor, calcarea in piciore a vegetatiei ierboase, contribuie la deteriorarea echilibrului natural al poienilor cu narcise si disparitia treptata a acestui monument al naturii. Lipsa unei zone tampon ingradite si semnalate corespunzator. Pasunatul are deasemenea consecinte negative asupra covorului vegetal. Invadarea poienilor cu lăstari de plop. Resturile menajere si deseurile stocate in perimetrul respectiv.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) arie protejată declarată prin HCM 485/1964,HCJ Braşov nr.124/1995 , Legea 5/2000.
Tip de proprietate Deocamdată este în proprietatea statului român, dar este solicitată spre retrocedare de către Primăria Sercaia.
Documentație CMN Documentation BV004 „Padurea Dumbrava Vadului” Serbanescu I – Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului – 1960 Consiliul Judetean Brasov – Rezervatia naturala „Dumbrava Vadului” Sercaia Trecut, Prezent Şi Viitor, jud Brasov -2002-lucrare care face parte din Proiectul LIFE Nat/99/RO/006391 intitulat Conservarea unei păduri de stejari ( Quercus robur)

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
97.53

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 97.53 2.250.-Poienile cu narcise din Dumbrava va

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV004 * 87.21

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
60.00
-
A
50.00
-
A
10.00
-
B
50.00
-
A
40.00
+
A
25.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 201/21.07.2010, Administrator:Directia Silvică Braşov Str.Closca, nr.31, Braşov, jud. Braşov 0268/415770, 0268/ 475678 curtu@brasov.rosilva
Planuri de management al sitului aria protejată are plan de management care are avizul Academiei Române si Ordin de Ministru nr.87/2003

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-75
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70