Natura2000 - Porţile de Fier (ROSCI0206)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0206
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0026 (Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier)
 • ROSPA0080 (Munţii Almăjului - Locvei)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Porţile de Fier

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.979722
Latitudine 44.665833
Suprafață (ha) 125542.60

Altitudine (m)

Minimă 28.00
Maximă 972.00
Medie 368.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
59.00
41.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
0.10
B
B
B
B
2.50
A
B
B
B
1.00
B
B
B
B
2.00
B
C
B
B
0.05
B
C
B
B
3.00
B
B
B
B
0.10
B
B
B
B
5.00
B
A
B
B
2.00
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
20.00
A
B
A
A
0.60
B
B
B
B
0.10
A
B
A
A
0.30
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
1.00
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B
20.00
A
A
A
A
0.05
B
C
B
B
0.20
A
B
A
A
17.00
A
A
A
A
1.00
B
A
B
B
1.00
B
C
B
B
0.01
B
B
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P R
C
B
C
B
1307 Myotis blythii P R
C
B
C
B
1323 Myotis bechsteini V
A
B
C
B
1316 Myotis capaccinii P >90 i
B
B
B
B
1310 Miniopterus schreibersi P R
B
B
C
B
1352 Canis lupus V
C
B
C
B
1361 Lynx lynx V
C
B
C
B
1305 Rhinolophus euryale P
B
B
B
B
1308 Barbastella barbastellus P
C
B
C
B
1302 Rhinolophus mehelyi P
A
B
B
B
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B
1318 Myotis dasycneme R
A
B
A
B
1321 Myotis emarginatus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina C
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis R
C
B
C
B
1193 Bombina variegata C
C
A
C
B
1217 Testudo hermanni R
A
A
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1159 Zingel zingel R
B
B
C
B
1138 Barbus meridionalis C
B
B
C
B
1163 Cottus gobio V
C
B
C
B
1157 Gymnocephalus schraetzer P
C
B
B
B
1146 Sabanejewia aurata R
C
C
C
C
2522 Pelecus cultratus RC
C
B
C
B
1124 Gobio albipinnatus R
C
C
C
C
2555 Gymnocephalus baloni V
C
B
B
B
2011 Umbra krameri P?
1145 Misgurnus fossilis R
C
B
C
B
1130 Aspius aspius C
C
A
C
A
1134 Rhodeus sericeus amarus C
B
B
C
B
1160 Zingel streber R
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo R
B
A
C
A
1083 Lucanus cervus R
C
A
C
A
1089 Morimus funereus R
B
A
C
A
4046 Cordulegaster heros R
B
A
A
A
4064 Theodoxus transversalis R
B
B
B
B
1093 Austropotamobius torrentium R
A
B
B
B
1087 Rosalia alpina R
C
B
C
B
4014 Carabus variolosus R
B
B
C
B
1032 Unio crassus P
C
B
C
B
1084 Osmoderma eremita P
B
B
C
B
4020 Pilemia tigrina P
B
B
B
B
1078 Callimorpha quadripunctaria P
B
B
C
B
1074 Eriogaster catax P
B
A
C
A
1052 Euphydryas maturna RC
B
B
C
B
1060 Lycaena dispar P
B
B
C
B
1061 Maculinea nausithous P
B
A
C
A
1059 Maculinea teleius P
B
A
C
A

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2327 Himantoglossum caprinum R
B
C
B
B
2097 Paeonia officinalis ssp. banatica R
B
A
B
B
1939 Agrimonia pilosa R
B
C
B
B
1898 Eleocharis carniolica R
B
C
B
B
2285 Colchicum arenarium R
A
B
B
B
2300 Tulipa hungarica R
A
A
B
B
2318 Stipa danubialis V
A
A
B
B
2093 Pulsatilla grandis V
B
C
B
B
2120 Thlaspi jankae R
A
C
B
B
4066 Asplenium adulterinum R
A
C
B
B
1428 Marsilea quadrifolia R
C
C
B
B
4067 Echium russicum R
C
C
B
B
4096 Gladiolus palustris P?

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
Abramis brama R
D
Plante
Acer monspessulanum C
D
Plante
Acinos rotundifolius R
D
Nevertebrate
Aglais urticae R
D
Plante
Alyssum pichleri V
D
Plante
Alyssum pulvinare R
D
Nevertebrate
Amata phegea R
D
Plante
Ammannia verticillata V
D
Pești
3019 Anguilla anguilla R
D
Nevertebrate
Apatura iris R
D
Nevertebrate
Argynnis paphia R
D
Plante
2104 Armoracia macrocarpa V
C
Amfibieni
Arvicola terrestris R
D
Nevertebrate
1091 Astacus astacus R
C
Plante
Bassia laniflora R
D
Plante
Campanula grossekii R
D
Plante
Campanula lingulata R
D
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus C
A
Nevertebrate
Carabus gigas V
D
Pești
Carassius carassius C
D
Plante
Cardamine graeca R
D
Plante
Carex hallerana R
D
Plante
Carlina acanthifolia ssp. acanthifolia R
D
Plante
Centaurea atropurpurea ssp. atropurpurea R
D
Plante
Cephalaria laevigata R
D
Plante
Cephalaria uralensis ssp. multifida R
B
Plante
Cirsium creticum V
D
Plante
Colchicum autumnale R
B
Plante
Comandra elegans R
D
Plante
Convolvulus althaeoides ssp. tenuissimus V
D
Plante
Coronilla emerus ssp. emeroides V
D
Plante
Corylus colurna R
D
Amfibieni
2593 Crocidura suaveolens V
A
Plante
Crocus flavus R
D
Plante
Crocus reticulatus R
D
Plante
Cynosurus echinatus R
D
Plante
Cyperus longus R
D
Plante
Cyperus serotinus R
D
Pești
Cyprinus carpio C
D
Plante
Dianthus giganteus ssp. banaticus R
B
Plante
Dianthus pinifolius R
D
Plante
Digitalis ferruginea R
D
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula R
D
Plante
Echinops bannaticus R
D
Plante
Elymus panormitanus R
D
Amfibieni
Erinaceus concolor R
D
Plante
Erysimum comatum R
D
Plante
Erythronium dens-canis var. niveum R
B
Pești
Esox lucius C
D
Plante
Euphorbia myrsinites R
D
Plante
Festuca vaginata V
D
Plante
Fimbristylis bisumbellata V
D
Plante
Fritillaria orientalis R
C
Plante
Fumana procumbens R
D
Plante
Fumaria kralikii R
D
Plante
Fumaria thuretii R
D
Plante
Gagea bohemica V
D
Plante
1866 Galanthus nivalis R
C
Plante
Gladiolus illyricus V
D
Plante
Goniolimon tataricum R
A
Plante
Heliotropium supinum R
D
Plante
Hypericum rochelii V
D
Nevertebrate
Inachis io R
D
Nevertebrate
Iphiclides podalirius R
D
Plante
Iris pseudacorus P
D
Plante
Jasione dentata R
D
Plante
Jasione montana R
D
Plante
Jurinea glycacantha R
D
Reptile
1261 Lacerta agilis R
D
Reptile
2415 Lacerta praticola C
A
Reptile
1263 Lacerta viridis C
D
Reptile
2424 Lacerta vivipara R
D
Plante
Lemna minor P
D
Plante
Linum uninerve R
B
Plante
Ludwigia palustris V
D
Amfibieni
2631 Meles meles C
D
Amfibieni
Micromys minutus R
A
Amfibieni
Microtus arvalis C
D
Plante
Minuartia cataractarum R
D
Plante
Minuartia hamata V
D
Plante
Minuartia hirsuta ssp. frutescens V
C
Amfibieni
2634 Mustela nivalis R
D
Amfibieni
1358 Mustela putorius C
D
Amfibieni
Myocastor coypus R
D
Amfibieni
Myotis bechsteinii R
A
Amfibieni
Myotis capaccinii capaccinii R
A
Amfibieni
1314 Myotis daubentonii R
A
Amfibieni
1322 Myotis nattereri R
A
Amfibieni
Myoxus glis R
A
Reptile
2469 Natrix natrix C
D
Amfibieni
2597 Neomys fodiens V
A
Plante
Notholaena marantae R
D
Amfibieni
1312 Nyctalus noctula R
A
Nevertebrate
Nymphalis antiopa V
D
Plante
Onobrychis alba R
D
Plante
Onosma arenaria R
D
Plante
Onosma heterophylla R
A
Plante
Ophrys apifera R
D
Plante
Ophrys scolopax ssp. cornuta V
C
Plante
Orchis coriophora ssp. fragrans R
D
Plante
Orchis laxiflora ssp. elegans R
D
Plante
Orchis mascula ssp. signifera R
D
Plante
Orchis militaris R
D
Plante
Orchis morio ssp. morio R
D
Plante
Orchis morio ssp. picta R
D
Plante
Orchis pallens R
D
Plante
Orchis papilionacea R
D
Plante
Orchis purpurea R
D
Plante
Orchis simia R
D
Plante
Paeonia daurica R
D
Plante
Paeonia officinalis R
D
Plante
Paspalum paspalodes C
D
Plante
Petrorhagia illyrica ssp. haynaldiana R
D
Plante
Phragmites australis P
D
Plante
Pinus nigra ssp. banatica C
B
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus R
A
Amfibieni
1329 Plecotus austriacus R
A
Reptile
1248 Podarcis taurica V
A
Plante
Polycarpon tetraphyllum V
D
Plante
Polygala supina ssp. hospita R
C
Plante
Prangos carinata V
B
Plante
Pulsatilla montana R
D
Mamifere
1210 Rana esculenta C
D
Mamifere
1212 Rana ridibunda C
D
Mamifere
1213 Rana temporaria R
A
Plante
Salix alba P
D
Plante
Salix fragilis P
D
Plante
2059 Salvinia natans R
C
Plante
2059 Salvinia natans R
C
Pești
Sander lucioperca P
D
Plante
Saponaria glutinosa V
D
Plante
Satureja montana ssp. kitaibelii V
D
Plante
Scorzonera lanata V
D
Plante
Sedum dasyphyllum R
D
Pești
2537 Silurus glanis C
D
Plante
Stipa bromoides V
D
Plante
Stipa eriocaulis R
D
Nevertebrate
1040 Stylurus flavipes R
C
Amfibieni
Talpa europaea C
D
Plante
Thymus comosus R
B
Pești
Tinca tinca R
D
Plante
Tragopogon balcanicus R
D
Plante
Tragopogon floccosus R
D
Mamifere
2357 Triturus vulgaris R
D
Plante
Tulipa hungarica ssp. undulatifolia V
C
Plante
2323 Typha shuttleworthii R
C
Pești
2011 Umbra krameri R
C
Nevertebrate
Unio pictorum C
D
Nevertebrate
Vanessa atalanta R
D
Plante
Veronica spicata ssp. crassifolia R
D
Amfibieni
1332 Vespertilio murinus R
A
Reptile
2473 Vipera berus R
A
Amfibieni
Vulpes vulpes C
D
Plante
Vulpia ciliata V
D
Plante
Wolffia arrhiza V
D
Nevertebrate
Zygaena filipendulae R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Geologia sitului „Porţile de Fier” este deosebit de complexă, având în vedere că se suprapune unităţii de orogen a Munţilor Carpaţi. Diversitatea ridicată a habitatelor, în acest spaţiu existând 171 de habitate, din care 26 sunt unice pentru România şi 21 de interes comunitar Zona de sedimentare Cerna – Jiu cuprinde în arealul „Porţile de Fier”, sectorul cel mai spectaculos al văii transversale a Dunării – Cazanele Mari şi Cazanele Mici. Zona Porţilor de Fier se prezintă deci sub forma unui adevărat muzeu geologic în aer liber, existând o serie de puncte de atracţie geologică şi paleontologică renumite la nivel naţional (sinclinalul suspendat Munteana, punctele fosilifere Sviniţa şi Bahna, neck-ul vulcanic permian Trescovăţ, Defileul Dunării, formaţiunile carstice etc.). La vest de localitatea Belobreşca, pe o distanţă de aproximativ 11 km în lungul Dunării se evidenţiază o serie de depozite loessoide cuaternare, ce formează adevărate abrupturi, unele fiind declarate rezervaţii naturale (Râpa cu lăstuni – loc de cuibărit pentru unele specii de lăstuni). Între localităţile Baziaş şi Gura Văii apare ca unitate geomorfologică distinctă în peisajul Porţilor de Fier, Defileul Dunării, cu o lungime totală de 134 km, cel mai spectaculos defileu european. Cel mai spectaculos şi mai interesant din punct de vedere peisagistic este relieful carstic. Există patru zone umede, două în lacul de acumulare ( Ostroavele - Moldova Veche şi Insula Calinovăţ) şi pe malul stâng al Fluviului ( Balta Nera- Dunăre şi Pojejena – Divici). Zonele umede oferă condiţii favorabile de reproducere a unui număr mare de specii migratoare, datorită posibilităţilor optime de hrănire în sezonul cald din acest complex biocenotic şi datorită faptului că speciile de păsări acvatice cuibăresc aici, având cuiburile amplasata aproape exclusiv în habitatul de stufărişuri şi păpunişuri. .
Calitate si importanță Importanţa conservarii florei în zona Defileului Dunării (în special Cazanele si Ostrovul Moldova Veche) considerate rezervaţii naturale şi Cazanele de la Dunăre cu pădurea şi vegetaţia stâncilor, de un colorit meridional, locul clasic al plantelor Tulipa hungarica şi Campanula crassipies (azi în lista speciilor rare şi respectiv pericilitate) şi rezervaţia Porţile de Fier-Gura Văii cu speciile Prangos carinata şi Dianthus serbicus. Pădurea domină peisajul general, indicele de naturalitate calculat pentru situl Porţile de Fier înregistrând valori frecvente de 80%. Formaţiile vegetale, condiţionate de dinamica în timp a asociaţiilor (grupărilor) şi de parametrii topoedafici sunt atribuite etajului nemora În locul pădurilor termofile defrişate s-au instalat tufărişuri termofile (şibleac), o formaţiune vegetală secundară de stejar pufos cu multă cărpiniţă, mojdrean şi liliac sălbatic căreia i se adaugă specii submediteraneene, saxicole şi calcicole.În zonele de luncă inundabilă apar înmlăştiniri în care domină trestia. O proporţie importantă a mamiferelor este dată de microchiroptere, specii de interes comunitar, reprezentate prin membrii a două familii: Vespertilionidae (Myotis bechsteinii, Myotis capacinii, Vespertilio murinus) şi Rhinolophidae (Rhinolophus eurialis, Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus blasii). Carnivorele sunt prezente atât prin speciile de mari dimensiuni, cum ar fi ursul (Ursus arctos), lupul (Canis lupus), râsul (Lynx lynx) cât şi prin specii de dimensiuni reduse, cum sunt mustelidele Meles meles, Martes martes. Din fauna parcului nu lipsesc ierbivorele, ele fiind reprezentate de Cervus elaphus (cerbul), Capreolus capreolus (căprior). Dintre cele 4873 nevertebrate întâlnite în situl Porţile de Fier, statut special au: - patru specii de gasteropode- Theodoxus traversalis Anisus vorticulus, Herilla dacica, Helix pomatia - Clasa Insecta are cinci reprezentanţi cu statut aparte, unul din ordinul Coleoptera (Lucanus cervus L.), iar ceilalţi patru din ordinul Lepidoptera (Eriogaster catax L., Lycaena dispar rutilus Wernb., Parnassius mnemosyne wagneri Bryk, Kirinia roxelana Cr.), Numărul mare de plante superioare (1668), din care 14 endemice pentru România. Numărul mare de plante superioare (1668), din care 14 endemice pentru România. Din cercetările întreprinse până în prezent rezultă că fauna situl „Porţile de Fier” se compune din 5205 taxoni, dintre care 4873 nevertebrate şi 332 vertebrate. Dintre vertebrate, o prezenţă ridicată înregistrează clasa Aves, cu 205 de reprezentanţi, urmată de clasa Pisces, cu 63 de reprezentanţi, cea mai slab reprezentată clasă fiind Amfibia, cu doar 12 taxoni. În situl „Porţile de Fier” au fost semnalate 14 specii de amfibieni şi 17 specii de reptile. Dintre acestea, amfibianul Pelobates syriacus şi reptilele Testudo hermanni, Ablepharus kitaibelii, Lacerta praticola, L. muralis, L. taurica, L. viridis, Coluber jugularis şi Vipera ammodytes sunt elemente est-mediteraneene, respectiv mediteraenene strict protejate .
Vulnerabilitate Impactul asupra mediului al activităţilor agricole din situl Porţile de Fier este dificil de evaluat din cauză că fragmentarea terenurilor arabile este foarte ridicată, monitorizarea utilizării îngrăşămintelor chimice fiind foarte dificilă. O evaluare a impactului se poate face prin cartarea teritoriilor afectate de fenomene de ruderalizare a vegetaţiei şi prin eutrofizarea lacurilor ca urmare a folosirii pesticidelor şi îngrăşămintelor chimice. Totuşi, se poate considera că impactul provocat de folosirea pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice asupra mediului este destul de redus, din cauza lipsei fondurilor necesare pentru utilizarea acestora la scară largă, agricultura practicată în arealul situl “Porţile de Fier”, fiind o agricultură de subzistenţă. Influenţa negativă a activităţilor agricole se manifestă prin creşterea intensităţii proceselor geomorfologice actuale pe terenurile pe care se aplică tehnici agricole necorespunzătoare. De-asemenea activităţile miniere de la Moldova Nouă afectează solurile prin efectuarea de derocări pentru terasamente în scopul descoperirii banatitelor; surparea terenurilor pe care se află amplasate halde de steril,depunerea sterilului duce la contaminarea orizontului biologic activ, cu efecte asupra proceselor microbiologice. De asemenea, activităţile de creştere a animalelor contribuie la degradarea calităţii habitatelor, mai ales în cazul în care acestea se desfăşoară în zone cu diversitatea biologică ridicată. La nivel calitativ apar probleme cu impact local sau regional legate de poluarea apelor de suprafaţă datorită activităţilor din sectorul minier (Moldova Nouă, Cozla etc.). Utilizarea apelor pentru consumul populaţiei şi evacuarea apelor uzate menajere reprezintă în prezent o problemă importantă pentru localităţile rurale din situl Porţile de Fier, majoritatea acestora neavând sistem de canalizare. Probleme calitative mai importante apar în cele două oraşe care nu deţin staţii de epurare funcţionale. Principalele surse de poluare a apei sunt: unităţile de industrie extractivă ale minereurilor de cupru şi cărbune, unităţile de gospodărie comunală, alte activităţi industriale, agricultura, transporturile, etc. Principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de activităţile extractive de la Moldova Nouă şi Baia Nouă. În urma exploatării minereurilor cuprifere au rezultat depozite de steril constituie o sursă deosebit de importantă de poluare, în special datorită antrenării de către vânt a particulelor foarte fine.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; - Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - secţiunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ;
Tip de proprietate Ponderea terenurilor pe categorii de proprietari este urmatoarea: statul 64,0 %, primăriile 16,8 % şi persoanele fizice 19,2 %.
Documentație MATACĂ S., 2000: Protecţia florei din teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier, Drobeta, X: 138-144, Drobeta Turnu Severin MATACĂ SORINA ŞTEFANIA, 2003: Gestiunea ecologică, valoarea socială şi potenţialul turistic al Parcului Natural Porţile de Fier, Drobeta, vol. XIII: 239-246, Drobeta Turnu Severin

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
99.36
0.00
2.86

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 99.33 D-Porţile de Fier
* 0.00 E-Cheile Nerei - Beuşniţa
* 0.03 V.6.-Geoparcul Platoul Mehedinţi
* 0.92 2.298.-Valea Mare
+ 0.09 2.299.-Balta Nera - Dunăre
+ 0.00 2.307.-Râpa cu lăstuni din Valea Divici
+ 0.17 2.312.-Rezervaţia naturală Baziaş
+ 0.57 2.597.-Gura Văii - Vârciorova PN - D, Muni
+ 0.13 2.598.-Valea Oglănicului Comuna Brezniţa-O
+ 0.24 2.607.-Dealul Duhovnei Comuna Iloviţa
* 0.19 2.608.-Dealul Vărănic Comuna Brezniţa-Ocol
+ 0.30 2.609.-Cazanele Mari şi Cazanele Mici, PN-
+ 0.12 2.610.-Locul fosilifer Şviniţa PN-D Comuna
+ 0.02 2.611.-Locul fosilifer Bahna PN-d Comuna I
+ 0.02 2.622.-Cracul Găioara
+ 0.09 2.624.-Cracul Crucii PN-D Municipiul Drobe

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J062CS006 * 0.47
J073MH005 + 0.40
J073MH010 * 0.08
J073MH021 * 0.26
J062CS024 + 0.26

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
0
B
5.00
-
C
5.00
0
B
30.00
-
B
10.00
-
B
30.00
-
A
50.00
-
B
10.00
-
B
10.00
-
C
10.00
-
B
60.00
-
C
5.00
-
B
5.00
-
A
100.00
-
A
10.00
-
B
10.00
-
A
10.00
-
B
10.00
-
A
20.00
-
B
10.00
-
B
20.00
-
B
10.00
-
B
5.00
-
A
20.00
-
B
5.00
-
A
20.00
-
B
30.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
1.00
-
C
1.00
-
B
10.00
-
B
0
B
-
B
0
B
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier, constituită în octombrie 2002.
Planuri de management al sitului Deocamdată nu are plan de management. El va fi întocmit de Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier până la 31.05.2006.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-118
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-117
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-116
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-115
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-130
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-129
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-128
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70