Natura2000 - Râul Prut (ROSCI0213)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0213
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Râul Prut

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.785000
Latitudine 47.213611
Suprafață (ha) 11861.10

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 82.00
Medie 25.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
37.00
63.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
B
B
B
B
2.00
B
B
B
B
30.00
B
B
B
B
5.00
B
B
B
B
3.00
B
B
B
B
0.50
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra R
C
B
C
B
1335 Spermophilus citellus <1000 i
C
B
C
B
1324 Myotis myotis R
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina RC
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis RC
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1130 Aspius aspius P
B
B
C
B
1145 Misgurnus fossilis P
B
B
C
B
1149 Cobitis taenia P
B
B
C
B
2522 Pelecus cultratus P
B
B
C
B
1134 Rhodeus sericeus amarus P
B
B
C
B
1160 Zingel streber P
B
B
C
B
1159 Zingel zingel P
C
B
C
B
2511 Gobio kessleri P
B
B
C
B
1157 Gymnocephalus schraetzer P P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4027 Arytrura musculus P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1428 Marsilea quadrifolia V
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Nevertebrate
1091 Astacus astacus
A
Plante
Ceratophyllum demersum C
D
Plante
Hippuris vulgaris V
D
Nevertebrate
1034 Hirudo medicinalis
A
Plante
Hydrocharis morsus-ranae C
D
Mamifere
1203 Hyla arborea
A
Plante
Neottia nidus-avis R
A
Plante
Nuphar lutea R
D
Plante
Nymphaea alba R
D
Plante
Nymphoides peltata R
D
Plante
Orchis laxiflora ssp. elegans V
D
Plante
Polygonum amphibium R
D
Plante
Potamogeton lucens C
D
Plante
2059 Salvinia natans R
C
Plante
Schoenus ferrugineus R
A
Plante
Stratiotes aloides V
D
Plante
2165 Trapa natans R
C
Plante
Vallisneria spiralis V
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Aspecte geologice/morfologice : aria este amplasata in albia minora si cea majora a raului Prut;este sedimentara, de varsta halocenului superior. Aspecte hidrologice: rau indiguit;prin barajul Stanca Costesti se regleaza debitul, evitandu-se inundatiile.
Calitate si importanță Raul Prut se remarca printr-o bogata ihtiofauna reprezentata prin: crap (Cyprinus caprio), caras argintiu (Carasius auratus gibelio), rosioara (Scardinus erythrophtalmus), salau (Stizostedion lucioperca), biban (Perca fluviatilis), etc. In timpul migratiei apar si alte specii, cum ar fi: morunasul (Vimba vimba), scobarul (Chronrostoma nasus), sabita (Pelecus cultratus) si porcusorul(Gogio gogio). In baltile neamenajate ale Prutului traiesc specii cum sunt: caracuda, linul, obletul si foarte rar poate fi pescuita si cega (Acipenser ruthenus).
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată de: - lucrările de amenajare hidrotehnică şi ameliorare hidrologică a teritoriului realizate în bazinul Prutului, care au modificat profund habitatele, peisajul şi speciile de faună existente iniţial; - lucrările de desecare şi asanare a terenurilor înmlăştinite şi inundabile temporar în vederea folosirii lor pentru agricultură, ce au condus la dispariţia punctelor de popas pentru păsările limicole, la reducerea severă a suprafeţelor acoperite cu stuf şi la dispariţia din aceste teritorii a speciilor de păsări specifice habitatului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Din sit fac parte rezervaţiile acvatice Râul Prut, Cotul Bran şi Cotul Sălăgeni pe râul Prut, declarate ca arii naturale protejate de interes naţional prin Legea nr.5/2000.
Tip de proprietate proprietate de stat

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.06
35.62

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.06 V.2.-Lunca Joasă a Prutului Inferior
* 0.05 2.414.-Lunca joasă a Prutului
* 0.35 2.554.-Cotul Bran pe raul Prut
* 35.21 2.556.-Raul Prut

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
0
C
15.00
0
C
15.00
0
A
25.00
-
C
15.00
0
B
25.00
0
A
75.00
-
C
50.00
-
B
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
0
C
10.00
+
B
20.00
0
C
5.00
-
B
40.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului În prezent, responsabilitatea managementului pentru partea română îi revine APM Iaşi; Direcţiei Apele Române Prut, în administrarea căreia se află Poliţiei de Frontieră.
Planuri de management al sitului Întrucât rezervaţia nu este atribuită în custodie, nu a fost elaborat un plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-20
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-19
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-33
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-32
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-45
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-57
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-69
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70