Natura2000 - Retezat (ROSCI0217)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0217
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Retezat

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.795556
Latitudine 45.325278
Suprafață (ha) 43560.80

Altitudine (m)

Minimă 634.00
Maximă 2496.00
Medie 1709.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
78.00
20.00
2.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.01
A
B
A
A
10.00
A
B
A
A
0.10
A
B
A
A
1.00
A
C
A
A
5.00
A
C
A
A
3.00
A
A
A
A
0.10
B
B
B
B
0.10
A
A
A
A
0.01
B
C
A
B
2.00
A
B
B
B
18.90
A
B
A
A
1.70
A
A
A
A
8.90
A
C
A
A
1.40
A
C
A
A
0.60
A
C
A
A
1.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.01
A
B
A
A
0.10
B
C
A
B
0.01
B
B
B
B
5.00
A
A
A
A

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1304 Rhinolophus ferrumequinum R
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros R
C
B
C
B
1324 Myotis myotis R
C
B
C
B
1307 Myotis blythii RC
C
B
C
B
1352 Canis lupus RC
C
B
C
B
1354 Ursus arctos RC
C
B
C
B
1355 Lutra lutra R
C
B
C
B
1361 Lynx lynx R
B
B
C
B
1305 Rhinolophus euryale P
C
B
B
B
1308 Barbastella barbastellus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
A
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis P?
1163 Cottus gobio RC
B
B
C
B
4123 Eudontomyzon danfordi P?

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4024 Pseudogaurotina excellens P
A
B
A
B
1087 Rosalia alpina V
C
B
C
B
4034 Glyphipterix loricatella P
A
A
A
A
4036 Leptidea morsei R
B
B
C
B
1078 Callimorpha quadripunctaria R
B
A
C
A
1052 Euphydryas maturna RC
B
B
C
B
1060 Lycaena dispar P
C
B
C
B
4039 Nymphalis vaualbum P?
4054 Pholidoptera transsylvanica RC
B
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata C
B
C
A
A
4116 Tozzia carpathica R
B
C
A
A
2113 Draba dorneri V
A
A
A
A
1902 Cypripedium calceolus V
C
C
A
A
1758 Ligularia sibirica R
C
C
A
A
1389 Meesia longiseta R
C
C
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea oxyloba ssp. schurii R
C
Plante
Aconitum napellus ssp. tauricum C
D
Plante
Allium schoenoprasum ssp. sibiricum R
A
Plante
Alopecurus pratensis ssp. laguriformis R
B
Plante
Angelica archangelica R
A
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Plante
Barbarea lepuznica R
B
Nevertebrate
Boloria titania P
A
Mamifere
2361 Bufo bufo R
C
Plante
Campanula patula ssp. abietina C
C
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
C
Plante
Carex curta C
D
Plante
Carex dacica C
D
Plante
Carex echinata C
D
Plante
Carex limosa R
A
Plante
Carex pauciflora P
D
Plante
Carex rostrata C
D
Plante
Centaurea pinnatifida R
B
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
C
Plante
Cetraria laureri V
C
Plante
Cetraria oakesiana V
C
Amfibieni
Chionomys nivalis P
C
Reptile
1283 Coronella austriaca P
C
Amfibieni
2591 Crocidura leucodon P
C
Amfibieni
2593 Crocidura suaveolens P
C
Plante
Crocus banaticus R
D
Plante
Dactylorhiza cordigera R
A
Plante
Dianthus glacialis ssp. gelidus R
B
Plante
Dianthus henteri R
B
Plante
Dianthus tenuifolius R
D
Plante
1383 Dichelyma capillaceum R
C
Plante
Draba simonkaiana V
C
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula R
C
Plante
Edraianthus graminifolius ssp. graminifolius V
B
Reptile
1281 Elaphe longissima P
C
Amfibieni
2615 Eliomys quercinus R
C
Plante
Epilobium alsinifolium R
A
Nevertebrate
Erebia gorge
A
Nevertebrate
Erebia melas
C
Nevertebrate
Erebia pharte
C
Nevertebrate
1069 Erebia sudetica
C
Plante
Eriophorum vaginatum C
D
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
C
Plante
Gentiana punctata R
A
Plante
Heracleum palmatum R
B
Mamifere
1203 Hyla arborea R
C
Plante
Juncus filiformis P
A
Plante
Koeleria macrantha ssp. transsilvanica R
B
Reptile
1261 Lacerta agilis RC
C
Reptile
1263 Lacerta viridis C
C
Plante
Leontopodium alpinum R
A
Plante
2294 Lilium carniolicum ssp. jankae V
C
Plante
Luzula sudetica C
D
Nevertebrate
Maculinea alcon P
C
Nevertebrate
1058 Maculinea arion
C
Amfibieni
2606 Marmota marmota RC
C
Amfibieni
1357 Martes martes P
C
Plante
1389 Meesia longiseta V
C
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius P
C
Amfibieni
2632 Mustela erminea P
C
Amfibieni
1314 Myotis daubentonii P
C
Reptile
2469 Natrix natrix C
C
Amfibieni
2595 Neomys anomalus P
A
Amfibieni
2597 Neomys fodiens R
C
Amfibieni
1312 Nyctalus noctula P
C
Plante
Onobrychis montana ssp. transsilvanica R
D
Plante
Papaver alpinum ssp. corona-sancti-stephani V
B
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne
C
Plante
Pedicularis baumgartenii R
B
Plante
Pinus cembra R
D
Plante
Pinus mugo P
D
Amfibieni
1317 Pipistrellus nathusii P
C
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus P
C
Amfibieni
Pipistrellus pygmaeus P
C
Plante
Plantago atrata ssp. carpatica R
C
Plante
Plantago gentianoides C
A
Plante
Poa laxa ssp. pruinosa R
B
Reptile
1256 Podarcis muralis P
C
Plante
Pseudorchis albida R
A
Plante
Pseudorchis frivaldii V
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina R
C
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A
Amfibieni
1369 Rupicapra rupicapra RC
C
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
C
Plante
Saxifraga stellaris C
D
Plante
Scabiosa lucida ssp. barbata R
B
Nevertebrate
Sciocoris umbrinus R
A
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris P
C
Plante
Sesleria rigida ssp. haynaldiana R
D
Plante
Soldanella pusilla P
A
Amfibieni
2598 Sorex alpinus P
C
Amfibieni
2599 Sorex araneus P
C
Amfibieni
2601 Sorex minutus P
C
Amfibieni
Talpa europaea P
C
Plante
Thlaspi pawlowskii V
B
Plante
Thymus comosus R
B
Mamifere
2353 Triturus alpestris RC
C
Mamifere
2357 Triturus vulgaris C
C
Plante
2323 Typha shuttleworthii R
C
Amfibieni
1332 Vespertilio murinus P
C
Reptile
1295 Vipera ammodytes V
C
Reptile
2473 Vipera berus R
A
Reptile
Zootoca vivipara C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Complex de mlastini active, alpine si subalpine, de margini de izvoare si lacuri alpine.
Calitate si importanță Vegetatia turbicola higrofila a mlastinilor este caracteristica pentru Carpatii Meridionali. Urmatoarele specii trecute la rubrica D (Other reasons) sunt specii turbicole mezotrofe, caracteristice turbariilor de tranzitie: Carex curta,Carex dacica,Carex echinata,Carex rostrata,Luzula sudetica.
Vulnerabilitate Complexul de mlastini este bine conservat deoarece se afla in zona centrala a Parcului National Retezat, unde pasunatul nu se practica, iar pentru turisti este o zona excentrica.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl se suprapune peste Parcul Naţional Retezat, înfiinţat prin Jurnalul Consiliului de Miniştrii nr. 593/22.03.1935, la acea vreme având o suprafaţă de 10.000 ha. Legea 5/2000 extinde Parcul Naţional pe 38.047 ha. A fost desemnat Rezervaţie a Biosferei în 1979 pe 20.000 ha, cât era suprafaţa P.N.R. în amenajamentele silvice la acea dată.
Tip de proprietate Conform Planului de Management al Parcului Naţional Retezat, aprobat prin Ord. Minstrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 372/2003: 48% din suprafaţa parcului este în proprietatea Statului Român (suprafaţa deţinută este în fond forestier), comunele/satele deţin 49% din suprafaţa parcului (suprafaţa deţinută este în gol alpin - păşuni alpine, stâncării, jnepenişuri, luciu de apă),iar composesoratele deţin 5% din suprafaţa parcului (3% în fond forestier şi 2% în gol alpin)
Documentație Borza Al., 1934, Studii fitosociologice în Munţii Retezatului, Bul. Grăd. Bot. Muz. Bot., Univ. Cluj, XIV, 1-2: 1-84; Csűrös Şt., colab., 1956, Contribuţiuni la studiul vegetaţiei zonei de calcar din vecinătatea sudică a munţilor Retezat, Stud. cerc. Biol., Acad. R.P.R., fil. Cluj, an VII, 1-4: 33-56 + 11 fig. + 4 tab.; Csűrös Şt., colab., 1956, Contribuţiuni la studiul vegetaţiei alpine a regiunii centrale a Munţilor Retezat, Stud. Cerc. Biol., Acad. R.P.R., fil. Cluj, an VII, 1-4: 57-77 + 3 tab. + 8 fig.; Csűrös Şt., colab., 1964, Cercetări de vegetaţie în rezervaţia ştiinţifică a Parcului Naţional Retezat, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 167-188; Coldea Gh., colab., 1972, Specii noi şi rare pentru flora Munţilor Retezat, Studia Univ. Babeş-Bolyai, Ser. Biol., Cluj, f. 2: 23-25; Lupşa Viorica, 1975-1976, Plante ocrotite în Parcul Naţional Retezat şi alte masive din Carpaţii Româneşti. Daphne cneorum L., Daphne blagayana Freyer, Daphne laureola L., Acta Musei Devensis, Sargetia, Ser. Scientia Naturae, XI-XII: 95-101; Borza Al., 1933, Retezatul, viitor parc naţional al României, Rev. „Carpaţii”, I, 12: 1-7 + 11 foto + o fig.; Boşcaiu, N., Plămadă, E., Peterfi, L. 1972. Studii fitocenologice asupra complexului de mlaştini alpine şi subalpine din valea Judele-Parcul Naţional Retezat. Ocrot. Nat. 16/2:175-184; Nyárády E. I. 1958. Flora şi vegetaţia Munţilor Retezat. Bucureşti: Edit. Acad. Române. 195 pp.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
87.45
1.56
4.43
0.11
0.02

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J047HD037 + 4.82
J047HD036 + 0.51
J047HD035 + 1.11
J047HD034 * 7.40
J071GJ045 * 0.12
J071GJ047 * 0.04

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
C
-
C
0
C
-
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
B
0
B
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Parcul Naţional Retezat are administraţie proprie înfiinţată prin Ord. Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 287/02.04.1999, fiind subordonată Direcţiei Silvice Deva din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor. Administraţ
Planuri de management al sitului Există Plan de management şi Regulament avizat de Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române, cu nr. 502/14.03.2003 şi aprobat prin Ord. Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 372/19.06.2003.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-95
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-94
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-106
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70