Natura2000 - Sărăturile din valea Ilenei (ROSCI0221)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0221
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Sărăturile din valea Ilenei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.372500
Latitudine 47.232222
Suprafață (ha) 111.70

Altitudine (m)

Minimă 48.00
Maximă 147.00
Medie 77.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
40.00
A
C
B
B
1.00
B
C
B
B
50.00
B
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4027 Arytrura musculus P
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Camphorosma monspeliaca V
A
Plante
Carex secalina C
A
Plante
Dianthus guttatus R
A
Plante
Lepidium cartilagineum ssp. crassifolium V
A
Plante
Leuzea altaica C
A
Plante
Plantago schwarzenbergiana R
A
Plante
Zannichellia palustris R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pajişte sărăturată continentală.
Calitate si importanță Acest sit este unul important din punct de vedere botanic, datorită faptului că aici cresc unele specii de plante halofile rare în flora României, precum: Lepidium cartilagineum ssp. crassifolium, Leuzea altaica, Camphorosma monspeliaca, Dianthus guttatus, and Plantago schwarzenbergiana.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată de puternice influenţe ale acivităţilor antropice, dintre care cele mai importante sunt: - păşunatul/suprapăşunatul - depozitarea necontrolată de deşeuri menajere pe limitele rezervaţiei - situl este traversat de linia de cale ferată Iaşi - Dorohoi.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Această rezervaţie are suprafaţa de 5,90 ha. Este inclusă în Anexa I a Legii nr. 5/2000, la poziţia 2551 - "Sărăturile din Valea Ilenei". Din punct de vedere administrativ aparţine comunei Dumeşti, judeţul Iaşi. Este o rezervaţie de interes botanic în principal, fiind inclusă în categoria IV - IUCN.
Tip de proprietate Forme de proprietate: particulară publică locală (comunele Dumeşti şi, în mai mică măsură, Româneşi).
Documentație 1. Mititelu D., colab., 1987, Flora şi vegetaţia rezervaţiei "Valea Ilenei"-Leţcani (Jud. Iaşi). Anuarul Muz. Suceava, p. 47-50 2. Burduja C., 1939, O nouă staţiune de Lepidium crassifolium în Moldova. Rev. Şt. "V. Adamachi", t. 4, Iaşi 3. Sârbu I., Oprea Ad., 2001, Inventarierea şi caracterizarea pajiştilor seminaturale din România. Project Romania (PIN-MATRA 00.B.4.21)

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
10.40

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 10.40 2.551.-Saraturile din Valea Ilenei

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
-
A
30.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea pentru managementul sitului revine consiliilor locale ale comunelor Dumeşti şi Româneşti.
Planuri de management al sitului Nu există un plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-31
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70