Natura2000 - Scroviştea (ROSCI0224)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip I
Codul sitului ROSCI0224
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Scroviştea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.062778
Latitudine 44.714167
Suprafață (ha) 3391.40

Altitudine (m)

Minimă 86.00
Maximă 133.00
Medie 118.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
4.00
B
C
B
B
4.00
C
C
B
B
55.00
A
A
B
B
1.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
55.00
A
C
A
A

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2011 Umbra krameri P?

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B
1052 Euphydryas maturna P
C
B
C
C

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1516 Aldrovanda vesiculosa P?
1428 Marsilea quadrifolia P?

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zona naturala protejata Scrovistea este declarata prin H.G. nr.792/1990). Ca specii de flora si fauna , de importanta biologica regasim: Quercus robur, Tillia tomentosa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Polygonatum latifolium, Branchypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Lamiastrum galeobdolon, Lamiastrum galeobdolon, Carex pilosa, Dactylus glomerata, Dactylus glomerata, Lathyrus niger, Ligustrum vulgare, Ligustrum vulgare, Asarum europaeum, Melica uniflora, Nymphaea alba, Galanthus nivali, Sciurus vulgaris, Trapa natas, Nuphar luteum, Potomogeton natans, Crocus heuffelianus, Helix pomatia, Hirudo medicinalis, Capreolus capreolus, Lepus europaeus. Padurile din zona Scrovistea (paduri mixte de campie cu Quercus robur, Tillia tomentosa, Carpinus betulus) sunt o parte din ramasitele Codrii Vlasiei care candva au acoperit Campia Romana. Aria este bine conservata, situl reprezentand un complex -mozaic de habitate: padure, acvatic, pajisti.
Calitate si importanță Padurea din aria naturala protejata Scrovistea este o ramasita din Codrii Vlasiei, care acopereau in trecut Campia Romana. Zona este bine conservata, situl reprezentand un mozaic complex de habitate de padure (9160, 91E0, 91F0 - habitate Natura 2000), acvatice (3150, 3160), pasuni (6150, 6250).
Vulnerabilitate Aria este in apropierea Bucurestiului si ar putea fi afectata de dezvoltarea ariei metropolitane.Satul Balteni, situat in apropierea ariei, prin dezvoltarea sa, ar putea avea efecte negative
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Scrovistea, a fost desemnata ca arie naturala protejata, prin H.G.nr. 792/1990.
Tip de proprietate proprietatea statului
Documentație Documnetatia a fost intocmita de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice .

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J088IF004 * 23.90

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
1.00
-
C
1.00
0
A
80.00
0
B
90.00
-
B
10.00
-
C
10.00
0
C
1.00
0
B
1.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 142/05.07.2010, Administrator:Consorţiul format din Asociaţia pentru Protejarea Habitatelor Naturale şi Clubul Ecologic UNESCO ProNatura Asociatia=B-dul Decebal, nr 1, bloc H2, ap 70, Loc Bucureşti; ProNatura=Cal. Pl
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-112
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-113
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70