Natura2000 - Nădab - Socodor - Vărşad (ROSCI0231)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0231
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0015 (Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Nădab - Socodor - Vărşad

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.366667
Latitudine 46.425833
Suprafață (ha) 6661.40

Altitudine (m)

Minimă 82.00
Maximă 101.00
Medie 92.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
35.00
D

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus P
C
B
B
A
2633 Mustela eversmannii P
C
B
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea setacea P
D
Plante
Alopecurus geniculatus P
D
Plante
Ambrosia artemisiifolia P
D
Plante
Artemisia santonicum C
D
Plante
Artemisia santonicum ssp. santonicum P
D
Plante
Aster tripolium C
D
Plante
Aster tripolium ssp. pannonicus P
D
Plante
Atriplex littoralis P
D
Plante
Bassia prostrata P
D
Plante
Bromus arvensis P
D
Plante
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus P
D
Plante
Camphorosma annua P
D
Plante
Cerastium dubium C
D
Plante
Chamomilla recutita C
D
Plante
Cichorium intybus P
D
Plante
Conyza canadensis P
D
Plante
Crataegus monogyna P
D
Plante
Cynodon dactylon P
D
Plante
Daucus carota P
D
Plante
Digitaria ischaemum P
D
Plante
Dipsacus laciniatus P
D
Amfibieni
Erinaceus concolor P
D
Plante
Erophila verna P
D
Plante
Eryngium campestre C
D
Plante
Festuca pseudovina P
D
Plante
Gypsophila muralis P
D
Plante
Hordeum hystrix C
D
Mamifere
1203 Hyla arborea P
A
Plante
Juncus gerardi P
D
Plante
Lactuca saligna P
D
Plante
Lepidium perfoliatum P
D
Plante
Lepidium ruderale P
D
Plante
Limonium gmelinii C
D
Plante
Lotus angustissimus P
D
Plante
Lotus tenuis P
D
Plante
Myosurus minimus P
D
Reptile
2469 Natrix natrix P
D
Plante
Phleum paniculatum P
D
Plante
Pholiurus pannonicus P
D
Plante
Phragmites australis P
D
Plante
Plantago schwarzenbergiana P
D
Plante
Plantago tenuiflora P
D
Plante
Poa annua P
D
Plante
Poa bulbosa C
D
Plante
Polygonum aviculare P
D
Nevertebrate
Pontia edusa
A
Plante
Puccinellia distans C
D
Plante
Puccinellia distans ssp. limosa P
D
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
D
Plante
Scirpus maritimus ssp. maritimus P
D
Plante
Sclerochloa dura C
D
Plante
Scorzonera cana P
D
Plante
Scorzonera laciniata P
D
Plante
Sedum caespitosum P
D
Plante
Spergularia marina P
D
Nevertebrate
Sympetrum fonscolombii
D
Nevertebrate
Sympetrum sanguineum
D
Plante
Trifolium angulatum P
D
Plante
Trifolium fragiferum P
D
Plante
Trifolium micranthum P
D
Plante
Trifolium ornithopodioides P
D
Plante
Trifolium repens P
D
Plante
Trifolium retusum P
D
Plante
Trifolium striatum P
D
Plante
Trifolium strictum P
D
Plante
Xanthium strumarium ssp. italicum P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Flora si vegetatia din vestul Romaniei (bioregiunea Panonica) se deosebeste printr-o serie de elemente caracteristice de cea aflata pe terenurile saraturoase din restul tarii. Aceste deosebiri se datoreaza conditiilor diferite de clima si sol. In Campia Crisurilor (unde se afla si situl SCI: Saraturile de la Sanmartin) solul apartine tipului de solonet de salinizare sulfato-clorurat la suprafata (pana la 60 cm) si apoi cloruro-sulfatat, dar in unele situatii, s-a constatat o salinizare sulfato-sodata la suprafata (pana la 40 cm) apoi sodata in adancime. Saraturarea accentuata a acestor soluri se caracterizeaza prin diferitele specii de plante halofile care cresc si se dezvolta din belsug, formand separat sau impreuna fitocenoze si faciensuri variabile cum sunt: Puccinellia distans, Pholiurus pannonicus, Camphorosma ovata, Statice gmelini, Artemisia santonicum, Hordeum hystrix, Poa bulbosa ssp. vivipara, Matricaria chamomilla v. salina, Lepidium ruderale, Poligonum aviculare, Aster tripolium v. pannonicus. Nelipsite din flora saraturilor de aici sunt unele specii de patlagina Plantago tenuifolia si P. schwaezenbegiana, specii de loboda cum sunt Atriplex litoralis, A. patula, A. hastata, la care se mai adauga si alte specii ca Bassia prostrata, Sueda maritima, Spergularia salina, Sedum caespitosum, Myosurus minimus, Gypsophila muralis, Lactuca saligna si altele, pe langa un numar mare de specii de trifoi. Covorul vegetal al acestor soluri prezinta o mare variatie legata de denivelarile ce apar de la un loc la altul. Variate si numeroase sunt fitocenozele ce se formeaza uneori mozaicat in functie de microrelief, dar si de gradul de salinitate. Aceste fenomene se pastreaza in toata perioada de vegetatie. Suvitele de apa, sau urmele acestora cand apele s-au retras, sunt ocupate de Poa annua, Atropis distans, Pholiurus pannonicus, Alopecurus geniculatus, Myosurus minimus, Roripa kerneri, Juncus gerardi, Camphorosma ovata si altele, aceasta din urma aparand uneori exclusivista. Complexitatea floristica si fitocenologica este remarcabila, mentionam asociatiile vegetale de pe solurile saraturate Socodor: Limonio gmelini – Artemisietum monogynae ţopa 1939 (syn.: Staticeto – Artemisietum monogynae (santonicum) Topa 1939), Hordeetum hystricis (Soó 1933) Wendelberger 1943; Peucedano-Festucetum pseudovinae (Rapaics 1927) Pop 1968, Artemisio santonici – Festucetum pseudovinae (Magyar 192) Soó (1933) 1945, Achilleo – Festucetum pseudovinae Soó (1933) corr. Borhidi 1996, Peucedano – Asteretum (puctati) sedifoliae (Rapaics 1927) I. Pop1968 Habitate (conf. codurilor din publicatia: Habitatele din România): R1510, R1529, R1530, R1531, R1532.
Calitate si importanță Tipuri de vegetatie de saraturi reprezentative pentru pajisti si mlastini halofile panonice, care se dezvolta mozaicat. In trecut, terenul a fost partial imbunatatit pentru agricultura. In prezent, pe suprafete importante s-a reinstalat vegetatia potentiala. Specia Pontia edusa (Fabricius, 1777)apare pe lista rosie pentru fluturii diurni din Romania cu statutul LC (sursa date personale Ion Constanta Mihaela August 2010)
Vulnerabilitate Incepind cu anul 1960, s-au executat lucrari intense de imbunatatiri funciare care au dus la transformari profunde in ceea ce priveste solul, flora si vegetatia. In ultimii ani, prin abandonarea acestor lucrari, pe anumite suprafete, s-a revenit la vegetatia potentiala. Pe de alta parte, tot in ultimii ani, pe suprafete foarte rastrinse, in urma lucrarilor de imbunatatiri funciare, s-a incercat cultivarea porumbului si a florii soarelui.
Documentație Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România. Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) 2006. Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Pop I., 2002. Vegetaţia solurilor sărăturate din România. Contribuţii Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Grădina Botanică “Alexandru Borza” Cluj-Napoca. Bujorean G., Oprea C. V., Grigore St., 1961. Rezervaţia de sărături de la Socodor, regiunea Crişana. Stud. şi Cerc. Biol. şi Şt. Agricol., 8(3-4): 317-328, Timişoara. S. Mihailescu, I. Cobzaru, M. Ion, R. Ion, 2010, Designation of new Sites of Community Importance in Romania for the Natura 2000 priority habitat: *1530 Pannonic and Ponto-Sarmatic salt steppes and salt marshes, The Anniversary Conference of the Institute of Biology, 50 Years of Academic Research in Biology, Bucharest, Book of Abstracts, p.129-130. Mihailescu Simona, 2009, Characterization and distribution in Romania of the priority Natura 2000 habitat: Pannonic and Ponto-Sarmatic salt-steppes and salt-marshes. 2nd European Congress of Conservation Biology „Conservation biology and beyond: from science to practice”, Praga, Republica Cehă, 1-5 sept. 2009, Book of Abstracts, p.211 Dan Munteanu, 2009, Pasari rare, vulnerabile si periclitate in Romania, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca RÁKOSY L., 2003, Lista roşie pentru fluturii diurni din România (Rote Liste der Tagfalter Rumäniens). Bul. inf. Soc. lepid. rom. 13(1-4):7-18. Pop I., 2002. Vegetaţia solurilor sărăturate din România. Contribuţii Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Grădina Botanică “Alexandru Borza” Cluj-Napoca.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.54

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.54 2.97.-Rezervaţia de soluri sărăturate

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu exista un Plan de Management aprobat.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-56
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-55
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70