Natura2000 - Stânca Tohani (ROSCI0235)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0235
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Stânca Tohani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.435278
Latitudine 45.069167
Suprafață (ha) 49.90

Altitudine (m)

Minimă 311.00
Maximă 415.00
Medie 374.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
60.00
A
C
B
B
0.01
C
C
B
B
0.10
B
C
B
B
0.50
B
A
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum R
C
C
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Adonis vernalis R
D
Plante
Agropyron cristatum ssp. brandzae P
A
Plante
Allium albidum ssp. albidum R
A
Plante
Allium flavum R
A
Plante
Allium moschatum V
D
Plante
Allium saxatile P
A
Plante
Alyssum caliacrae V
D
Plante
Anchusa officinalis P
D
Plante
Astragalus vesicarius R
D
Plante
Campanula sibirica ssp. divergentiformis R
D
Plante
Cephalaria uralensis V
D
Plante
Cirsium ligulare V
D
Plante
Crocus reticulatus P
A
Plante
Euphorbia nicaeensis P
A
Plante
Fumana procumbens R
A
Plante
Hyacinthella leucophaea R
D
Plante
Knautia macedonica R
A
Plante
Minuartia hybrida P
A
Plante
Nepeta ucranica V
D
Plante
Onobrychis gracilis R
D
Plante
Paronychia cephalotes R
D
Plante
Plantago argentea V
D
Plante
Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda P
D
Plante
Salvia nutans R
D
Plante
Scorzonera austriaca R
D
Plante
Scutellaria orientalis R
A
Plante
Silene rupestris P
A
Plante
Sternbergia colchiciflora V
D
Plante
Tetragonolobus maritimus V
D
Plante
Teucrium montanum R
D
Plante
Thymus glabrescens R
D
Plante
Trifolium montanum R
D
Plante
Trinia multicaulis R
A
Plante
Valerianella coronata R
A
Plante
Valerianella pumila R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N15 - Alte terenuri arabile 80.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 20.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Stanca Tohanilor, in suprafata de 33 ha, se afla la nord de orasul Mizil,pe raza com.Gura Vadului, in apropierea loc.Tohani (dealurile Strehanu), apartinand regiunii biogeografice continentale, regiunea ecologica a Subcarpatilor de Curbura. Face parte din grupa dealurilor din zona de geosinclinal, asezata in fasia exterioara a Subcarpatilor de Curbura.Este alcatuita din calcare sarmatice care in multe locuri ies la zi, in special pe creste si pe versantii sudici, altitudinea maxima fiind de 426 m. Structura este foarte cutata, cu o succesiune stransa de sinclinale si anticlinale. In literatura botanica Grecescu a consacrat situl cu denumirea de -Stanca Tohanilor- deoarece are aspectul de creasta lunga, alba din cauza stancilor calcaroase. Creasta este alcatuita dintr-un sir de varfuri despartite prin sei largi cu directia NV-SE. Versantul de sud este foarte abrupt si in majoritate stancos iar in unele locuri este brazdat de grohotisuri scurte. Versantul de nord este inierbat aproape in intregime cu exceptia unor portiuni mici de sub creasta. Situl beneficiaza de un microclimat unic in judetul Prahova, cu influente mediteraneene.Din punct de vedere climatic face parte din regiunea Dfax, cu temperaturi medii anuale de 10 gr.C, precipitatii de 500 mm/an si vant puternic NS ce bate pe creasta. Fiind un teritoriu deluros, situl se incadreaza in etajul nemoral al padurilor de foioase. Pe teren se constata insa absenta vegetatiei arboricole spontane,fiind instalata o pajiste scunda cu multe elemente inedite, unele specifice etajului alpin.Situl prezinta doua habitate vizate de DH, dintre care unul este prioritar si o specie de planta listata in Anexa II la DH.
Calitate si importanță In calcarele sarmatice ale zonei au fost identificate unele specii fosile neogene:Mactra sp.,Hydrobia sp.,Cerinthium sp. Flora deosebit de interesanta, a atras atentia numerosilor botanisti,recoltarea si studiul plantelor incepand inca din anul 1898. Importanta speciilor vegetale de aici este de natura fitogeografica.Aici creste o specie endemica pentru Romania (Alyssum caliacrae),10 specii endemice pentru Muntenia, o suita de plante rare aflate pe Lista Rosie. In spectrul floristic domina elementele eurasiatice (35%), pontice(14%) si central-europene(11%),in timp ce elementele sudice totalizeaza 18%.Asociatiile vegetale sunt de asemenea deosebit de interesante, intalnindu-se aici elemente estice, sudice si central europene, dar si specific montane (Potentilla ternata), alcatuind grupari unice in tara. Prezenta plantelor Agropyron brandzae ssp ciliatum,Alyssum caliacrae si Scutellaria orientalis este cu totul remarcabila, aici fiind singura statiune pe stanga Dunarii. Astragalus vesicarius este o specie vegetala critica ce pare identica cu specia descrisa in Dobrogea, la Hagieni.Specia Koeleria csatoi este endemica in Transilvania, Tohani fiind singura statiune din afara arcului carpatic. A fost identificata specia de gasteropod xerofil Helicella obvia, a carei populatie in zona este foarte mare.
Vulnerabilitate Datorita accesului usor (drum care duce chiar spre culme), zona este expusa mai multor tipuri de pericole. Directia Silvica a plantat pini pe o terasa aflata in interiorul sitului si la poalele si pe saua dintre culmi, cresterea acestor arbori facand posibila modificarea compozitiei solului dar si a microclimatului cu impact asupra cresterii celorlalte specii vegetale. In apropiere exista o cariera de calcar ce a fost exploatata pana de curand. Pasunatul reprezinta o alta amenintare la adresa compozitiei floristice locale. Din marginea soselei,in jos pe panta este cultivata vita-de vie, tratamentele cu diverse substante aplicate acesteia, in functie de curentii de aer, putand ajunge in zona sitului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost propus ca rezervatie botanica inca din anii 70, in urma numeroaselor studii ce au evidentiat importanta inventarului floristic (D.Grecescu -1898, C.Dobrescu-1962,I.Serbanescu-1962,V.Ciocarlan -1965,lucrari speciale publicate de V.Ciocarlan-1968 si G.Dihoru&G.Negrean-1969,G.Anghel-1970,1971 ). Inainte de anul 1989 zona se afla listata ca rezervatie in evidenta Comisiei Monumentelor Naturii Prahova,organism care nu mai exista in prezent.
Tip de proprietate Terenul este in proportie de 90 % in proprietate publica si 10 % privat. Administratia locala are cunostinta de importanta sitului si este interesata in protejarea acestuia.
Documentație 1.Vasile Ciocarlan, Flora ilustrata a Romaniei Ed.Ceres, Bucuresti 1988 2.Referat pentru propunere ca rezervatie naturala a Stancii Tohanilor - prof.Margareta Mosneaga (Muzeul Judetean de Stiintele Naturii PH) si biolog Gavril Negrean (Institutul de Stiinte Biologice Bucuresti);3.G.Negrean,M.Mosneaga -Florula Stancii Tohanilor, Comunicari si Referate ale Muzeului de Stiintele Naturii Ploiesti,1976 4.Determinari facute in laboratorul APM PH 5.Academia Romana,Institutul de Biologie - Lista Rosie a Plantelor Superioare din Romania, nr.1/1994

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
5.00
-
A
20.00
-
A
20.00
-
B
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
B
10.00
-
C
1.00
0
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu este desemnata nici o persoana sau autoritate responsabila pentru gestiunea sitului in vederea conservarii.
Planuri de management al sitului Nu exista un plan de management al zonei si nu au fost luate masuri speciale pentru ocrotirea acesteia.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-101
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70