Natura2000 - Structuri submarine metanogene - Sf. Gheorghe (ROSCI0237)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0237
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Structuri submarine metanogene - Sf. Gheorghe

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 29.760000
Latitudine 44.870000
Suprafață (ha) 6121.50

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 0.00
Medie 0.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
20.00
C
B
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1351 Phocoena phocoena P 10-50 i
B
B
C
B
1349 Tursiops truncatus P 20-100 i
B
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4125 Alosa immaculata P 10000-100000 i
B
B
C
B
4127 Alosa tanaica P <10000 i
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
Acipenser gueldenstaedtii P
C
Pești
2488 Acipenser stellatus P
C
Nevertebrate
Ampelisca diadema P
A
Nevertebrate
Amphiura stepanovi P
B
Nevertebrate
Apseudes acutifrons P
B
Nevertebrate
Caprella acanthifera P
A
Pești
Chelidonichthys lucerna P
C
Pești
2489 Huso huso P
A
Nevertebrate
Modiolula phaseolina C
A
Nevertebrate
Mytilus galloprovincialis C
A
Pești
Platichthys flesus C
A
Pești
Raja clavata P
A
Pești
Scophthalmus maximus P
A
Pești
Squalus acanthias P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N01 - Arii marine, privaluri 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Pe langa habitatul reprezentat de Submarine structures made by leaking gases (cca 20% din suprafata sitului) sunt prezente si alte tipuri de habitate sedimentare care se inscriu in categoria EUNIS Biogenic structures over sublittoral sediments si Deep shelf sediments habitats.
Calitate si importanță Prezente in partea de NV a Marii Negre, intre adancimi situate intre 35 si 784 m, structurile submarine cauzate de emisiile de gaze trec de interfata oxic/anoxic caracteristica acestei mari. Adancimile mai mici sunt situate in apropierea limitei estice a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, ceea ce ofera o certitudine pentru un management corespunzator. Importanta sitului rezida din prezenta structurilor submarine complexe, spectaculoase formate din nisip si carbonati.
Vulnerabilitate Amploarea presiunilor exercitate de om asupra sitului este destul de redusa data fiind departarea de coasta. Pot aparea impacte datorate navigatiei dar, si exploatarii resurselor naturale din aceasta parte a Marii Negre.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Ca stat membru al Uniunii Europene, începând cu 01.01.2007 România a avut obligaţia de a constitui reţeaua ecologică Natura 2000, respectiv de a desemna siturile de importanţă comunitară şi ariile de protecţie specială avifaunistică. În acest sens, prin OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România a fost adoptată lista siturilor de importanţă comunitară, listă care însoţită de formularele standard şi hărţile cu localizarea a fost transmisă Comisiei Europeane în cursul lunii iunie 2007. Această listă de situri cuprinde şi siturile de importanţă comunitară desemnate de ţara noastră în zona marină.
Tip de proprietate Zona este domeniu public, facand parte din marea teritoriala si Zona economica exclusiva.
Documentație Peckmann J.& al., 2001 - Methane-derived carbonates and authigenic pyrite from the northwestern Black Sea, Marine Geology 177: 129-150 Luth C.&al.,1999 - Methane Gas Seeps Along the Oxic/Anoxic Gradient in the Black Sea: Manifestations, Biogenic Sediment

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J000PA001 * 0.12

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-120
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70