Natura2000 - Târnovu Mare - Latoriţa (ROSCI0239)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0239
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Târnovu Mare - Latoriţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.890278
Latitudine 45.366389
Suprafață (ha) 1365.60

Altitudine (m)

Minimă 683.00
Maximă 1863.00
Medie 1360.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
4.00
C
C
B
B
3.00
C
C
B
B
15.00
A
B
B
B
15.00
B
C
B
B
1.00
A
C
B
B
0.01
C
C
B
B
0.01
C
C
B
B
1.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
1.00
B
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N09 - Pajiști uscate, stepe 17.00
N16 - Păduri caducifoliate 6.00
N17 - Păduri de conifere 58.00
N19 - Păduri mixte 19.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Zonă montană cu înălțimi mari (peste 1800 m.) și fragmentare puternică, acoperită cu pădure de conifere.
Calitate si importanță Masivul Tarnovu reprezinta o intruziune calcaroasa in cadrul masivelor muntoase inconjuratoare (Parang, Capatanii, Cindrel) toate de origine metamorfica, ceea ce creaza conditii specifice pentru dezvoldarea unor ecosisteme tipice.
Vulnerabilitate Zona este în prezent amenințată de activitățile de turism, braconaj și extinderea drumurilor de acces.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.71

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.71 2.805.-Padurea Latorita

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-96
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70