Natura2000 - Tinovul Apa Lina - Honcsok (ROSCI0241)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0241
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tinovul Apa Lina - Honcsok

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.219444
Latitudine 46.205000
Suprafață (ha) 7905.70

Altitudine (m)

Minimă 656.00
Maximă 1233.00
Medie 995.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
69.00
31.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.50
B
C
B
B
1.00
D
0.10
A
B
B
B
1.00
C
C
B
B
5.00
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
50.00
A
C
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Alnus incana C
A
Plante
Betula humilis P
A
Plante
Betula pubescens R
A
Plante
Bruckenthalia spiculifolia C
A
Plante
Calamagrostis canescens 10-50 i
A
Plante
Calluna vulgaris P
A
Plante
Carex diandra P
D
Plante
Carex flava P
A
Plante
Carex riparia P
A
Plante
Dactylorhiza maculata >50 i
A
Plante
Epilobium hirsutum P
A
Plante
Epilobium roseum P
A
Plante
Eriophorum vaginatum C
A
Plante
Filipendula ulmaria P
A
Plante
Lycopodium annotinum P
A
Plante
Lycopodium clavatum C
A
Plante
Mentha longifolia P
A
Plante
Menyanthes trifoliata 50-100 i
A
Plante
Potentilla palustris >300 i
A
Mamifere
1213 Rana temporaria C
D
Mamifere
2351 Salamandra salamandra C
D
Plante
Salix pentandra 50-100 i
A
Plante
Salix starkeana 10-20 i
A
Nevertebrate
Saperda carcharias C
A
Plante
Vaccinium myrtillus P
A
Plante
Vaccinium oxycoccos P
A
Plante
Valeriana dioica ssp. simplicifolia 5-10 i
A
Reptile
Zootoca vivipara C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este situat in Muntii Nemira bazinetul paraului Apa Lina la o altitudine de 940-980m, pe substrat de flis (gresii). Situl este complex, în alcătuirea sa regăsim rarişti de tinov cu pin silvestru, molid şi mesteacăn pufos, care alternează cu turbării oligotrofe de Eriophorum vaginatum şi Sphagnum recurvum, cu turbării mezo-oligotrofe cu Carex rostrata şi Sphagnum recurvum precum şi pajişti umede cu Deschampsia caespitosa şi Agrostis stolonifera. Pe locurile mai ridicate se întâlnesc suprafeţe reduse de molidişuri acidofile. Structura naturală a fiecărui habitat din sit este foarte bine conservată. Arboretele se caracterizează printr-o mare variabilitate dimensională, regenerarea naturală fiind activă. Asociaţiile de plante erbacee au o ridicată diversitate floristică (cu ocazia descrierii habitatelor au fost identificate unele specii care nu au fost citate anterior – Gentiana pneumonanthe, Comarum palustre). O parte din suprafaţa sitului face parte din fondul forestier şi o mică parte din rest este rezervaţie naturală. Folosinţa terenului din afara fondului forestier este de păşune şi de păşune împădurită. Suprafata inclusa in fond forestier reprezinta parte din subparcela silvica 22A din unitatea de productie IX Apa Lina (Ocolul silvic Bretcu).
Calitate si importanță Se remarca structura naturala foarte bine conservata a habitatelor forestiere, reprezentata prin: diversitatea mare de varste si dimensiuni; prezenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat; vigoarea de crestere a pinului silvestru şi a mesteacănului pufos. De asemenea habitatele de mlaştini şi pajişti se află într-o stare naturală. Asociaţiile de plante erbacee au o ridicată diversitate floristică (cu ocazia descrierii habitatelor au fost identificate unele specii care nu au fost citate anterior – Gentiana pneumonanthe, Comarum palustre). In sit este prezentă şi Ligularia sibirica, populaţia fiind bine reprezentată (~ 700 de exemplare cantonate în ~ 1 ha). Situl este alimentat si strabatut de o retea densa de paraie care creaza si intretin mediul specific de zona inmlastinita oligotrofa. Prin amenajamentul silvic arboretelor din fondul forestier li s-a atribuit functia speciala de protectie fiind supuse regimului de conservare deosebita.
Vulnerabilitate Situl este expus pasunatului excesiv in apropierea piriului Apa Lina in zona mlastinoasa, desi suprafete pentru pasunat exista suficiente in apropiere si nu se pune problema unui deficit de pasune. Un alt aspect semnalat este taierea ilegala de arbori, profitindu-se de izolarea zonei respective.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost desemnat ca arie protejata prin H.C.J. Covasna nr. 39/2001
Tip de proprietate Suprafata sitului este compusa din proprietati particulare si domeniu public local.
Documentație -Amenajamentul Ocolului Silvic Breţcu (Unitatea de productie IX Apa Lina). -Pop E., 1960. Mlastinile de turba din Republica Populara Romana. Editura -Academiei Republicii Populare Romane

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.28

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.28 2.467.-Tinovul de la Plăieşii de Jos

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J04ACV004 * 1.07

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
A
5.00
+
C
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
A
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 169/13.07.2010, Administrator:Fundaţia Salutaris Plăieşii de Jos, loc. Iacobeni, nr. 225, jud Harghita 0723 300700 csaba.voloncs@tusnad.com
Planuri de management al sitului Amenajamentul Ocolului silvic Bretcu Amenajamentul silvic al padurilor proprietate privata a composesoratului Bela Falva Planul de management al rezervaţiei naturale Tinovul Plaiesii de Jos

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-65
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70