Natura2000 - Tinovul Apa Roşie (ROSCI0242)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0242
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tinovul Apa Roşie

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.250833
Latitudine 46.175278
Suprafață (ha) 65.90

Altitudine (m)

Minimă 1001.00
Maximă 1030.00
Medie 1016.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
15.00
A
C
A
A
9.00
A
C
A
A
5.00
A
C
A
A

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica R
C
C
A
C
1617 Angelica palustris R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Alnus incana C
A
Plante
Betula humilis R
A
Plante
Betula pendula C
A
Plante
Betula pubescens P
A
Plante
Carex diandra P
A
Plante
Carex nigra P
A
Plante
Carex riparia P
A
Plante
Circaea lutetiana C
A
Plante
Dactylorhiza maculata 10-50 i
A
Plante
Dryopteris cristata 5-10 i
A
Plante
Epilobium hirsutum P
A
Plante
Equisetum sylvaticum P
A
Plante
Eriophorum vaginatum
A
Plante
Juncus compressus P
A
Plante
Juncus conglomeratus P
A
Plante
Juncus effusus P
A
Plante
Lycopodiella inundata P
A
Plante
Lycopodium annotinum P
A
Plante
Lycopodium clavatum P
A
Plante
Menyanthes trifoliata 10-50 i
A
Plante
Plagiomnium affine P
A
Plante
Potentilla palustris >300 i
A
Plante
Salix pentandra 10-20 i
A
Plante
Vaccinium myrtillus C
A
Plante
Vaccinium oxycoccos P
A
Plante
Vaccinium vitis-idaea C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N09 - Pajiști uscate, stepe 52.00
N19 - Păduri mixte 48.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este situat in Muntii Nemira bazinetul paraului Apa Roşie la o altitudine de 990-1030m, pe substrat de flis (gresii). Situl este complex, în alcătuirea sa regăsim rarişti de tinov cu pin silvestru, molid şi mesteacăn pufos, care alternează cu turbării oligotrofe de Eriophorum vaginatum şi Sphagnum recurvum, cu turbării mezo-oligotrofe cu Carex rostrata şi Sphagnum recurvum precum şi pajişti umede cu Deschampsia caespitosa şi Agrostis stolonifera. Pe locurile mai ridicate se întâlnesc suprafeţe reduse de molidişuri acidofile. Structura naturală a fiecărui habitat din sit este foarte bine conservată. Arboretele se caracterizează printr-o mare variabilitate dimensională, regenerarea naturală fiind activă. Asociaţiile de plante erbacee au o ridicată diversitate floristică. Situl este alcatuit din subparcelele silvice 115 C, 115N, 133A, B, C, D, E si N din unitatea de productie VIII Apa Roşie (Ocolul silvic Bretcu – Directia silvica Covasna).
Calitate si importanță Se remarca structura naturala foarte bine conservata a habitatelor forestiere, reprezentata prin: diversitatea mare de varste si dimensiuni; prezenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat; vigoarea de crestere a pinului silvestru şi a mesteacănului pufos. De asemenea habitatele de mlaştini şi pajişti se află într-o stare naturală. Situl este alimentat si strabatut de paraie care creaza si intretin mediul specific de zona inmlastinita oligotrofa. Situl se afla intr-o zona izolata din care cauza presiunea antropica asupra lui este nesemnificativă. Întreaga suprafaţă a sitului face parte din fondul forestier. Prin amenajamentul silvic arboretelor din fondul forestier li s-a atribuit functia speciala de protectie fiind supuse regimului de conservare deosebita.
Vulnerabilitate Presiunile antropice sunt limitate şi nu au un efect negativ asupra sitului. Regimul hidrologic este usor influentat de activităţile de exploatare din vecinatatea sitului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl este inclus in Rezervaţia Nemira, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna cu nr. 39/2001.
Tip de proprietate Portiunea din fond forestier este in proprietatea privata a Composesoratului Estelnic
Documentație Amenajamentul Ocolului Silvic Breţcu (Unitatea de productie VIII Apa Roşie). Pop E., 1960. Mlastinile de turba din Republica Populara Romana. Editura Academiei Republicii Populare Romane; Kató Zoltán (1998): Reliktummegőrző zsombékosok Veresvízen. Collegium Biologikum 1. 61-70.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
0
A
100.00
+
C
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
A
+
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 155/07.07.2010, Administrator:Consiliul Judeţean Covasna Str. Piata Libertatii, nr.4, Loc. Sf. Gheorghe, Jud. Covasna 0267 311190, fax=0267351228 vicepresident2@kvmt.ro
Planuri de management al sitului Pentru portiunea aflata in fond forestier - Amenajamentul silvic al padurilor proprietate privata a composesoratului Estelnic

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-65
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70