Natura2000 - Tinovul de la Dealul Albinelor (ROSCI0243)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0243
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSPA0033 (Depresiunea şi Munţii Giurgeului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tinovul de la Dealul Albinelor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.309167
Latitudine 46.758889
Suprafață (ha) 29.30

Altitudine (m)

Minimă 1121.00
Maximă 1155.00
Medie 1132.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
21.00
B
C
B
B
56.00
C
C
B
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 2.00
N17 - Păduri de conifere 73.00
N19 - Păduri mixte 25.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in Muntii Gurghiului in bazinul raului Lapusna la N-E de Varful Albinelor la o altitudine de 1130 m, pe substrat vulcanic (andezite). Stratul de turba este relativ subtire (nedepasind un metru grosime) si se formeaza direct pe roca. Habitatul prioritar se afla intr-o faza evolutiva avansata, molidul fiind intalnit pe intreg cuprinsul tinovului (acoperirea realizata de coronamentul lui fiind intre 50% si 80%). Diseminat apar mestecenii (Betula pendula, Betula pubescens) si scorusul (Sorbus aucuparia). Situl este strabatut de o retea de canale de drenaj vechi dar inca necolmatate (decat in mica parte). Tinovul este inconjurat de paduri acidofile de molid cu muschi. Situl include subparcelele silvice 114C, B si parte din 114A.
Calitate si importanță Se remarca structura naturala bine conservata reprezentata prin: diversitatea mare de varste si dimensiuni; prezenta regenerarii naturale a speciei arborescente edificatoare pentru habitat; vigoarea de crestere a molidului. Prin amenajamentul silvic arboretului din subparcela silvica 114C (care include si habitatul prioritar) i s-a atribuit functia speciala de protectie fiind supus regimului de conservare deosebita.
Vulnerabilitate Sistemul de drenare afecteaza in mod evident regimul hidrologic al ecosistemului (coboara nivelul apei) si implicit procesul de turbificare.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu se suprapune cu nici o arie naturală protejată.
Tip de proprietate Padurea este in intregime in proprietate privata a persoanelor fizice din cadrul Asociatiei BECSI din comuna Remetea(judetul Harghita).
Documentație Amenajamentul Ocolului Silvic Valea Gurghiului (Unitatea de productie VI Lapusna).

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J045HR034 * 2.77

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
B
100.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
+
C
0
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ocolul Silvic Gurghiu(Directia Silvica Mures)
Planuri de management al sitului Amenajamentul Ocolului Silvic Valea Gurghiului (Unitatea de productie VI Lapusna) si Amenajamentul silvic al padurilor Asociatiei Becsi (comuna Remetea, jud. Harghita)

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-39
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70