Natura2000 - Tinovul de la Fântâna Brazilor (ROSCI0244)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0244
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tinovul de la Fântâna Brazilor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.256111
Latitudine 46.506667
Suprafață (ha) 40.70

Altitudine (m)

Minimă 951.00
Maximă 964.00
Medie 962.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
54.00
A
B
A
A
46.00
C
C
B
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
D
Mamifere
1213 Rana temporaria C
D
Mamifere
2351 Salamandra salamandra C
D
Reptile
Zootoca vivipara C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N15 - Alte terenuri arabile 3.00
N17 - Păduri de conifere 97.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl ocupă o zonă depresionară, de pe un platou montan pe substrat alcătuit de andezite. Sub raportul vegetaţiei avem de a face cu o rarişte de pin şi molid înconjurată pe o treaptă superioară de o bandă de molid. Situl include trupul Dotca - parcela silvica 1 (cu toate subparcelele aferente) din Unitatea de productie II Creanga Mica (conform amenajamentul Ocolului Silvic Praid editia 1994)
Calitate si importanță Se constată o variabilitate dimensională a speciilor edificatoare (pinul silvestru si molidul), cu o regenerare activă a acestora, la care se adaugă o foarte bună reprezentare a speciilor floristice caracteristice
Vulnerabilitate Situl este străbătut de două poteci folosite temporar de localnici. Pe alocuri, s-au făcut extrageri izolate de arbori. În imediata vecinătate a sitului se întâlnesc două drumuri de pământ.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl propus nu se suprapune cu nici o arie naturală protejată.
Tip de proprietate Fond forestier proprietate privată a Composesoratului „Cerbul Carpatin” Corund (judeţul Harghita).
Documentație Amenajamentul Ocolului Silvic Praid (Unitatea de productie II Creanga Mica editia 1994)

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
-
A
100.00
+
C
5.00
-
C
54.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
C
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ocolul silvic privat Praid
Planuri de management al sitului Amenajamentul Ocolului silvic Praid (Unitatea de productie II Creanga Mica)

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-51
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70