Natura2000 - Tinovul de la Româneşti (ROSCI0245)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0245
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tinovul de la Româneşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.166944
Latitudine 47.376111
Suprafață (ha) 21.40

Altitudine (m)

Minimă 862.00
Maximă 882.00
Medie 877.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
61.00
A
B
A
A
30.00
C
C
B
C
9.00
B
C
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica P
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Andromeda polifolia <1500 i
B
Plante
Drosera rotundifolia <5000 i
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N15 - Alte terenuri arabile 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in Depresiunea Dornelor in raza localitatii Romanesti si include parcela silvica 127 si parte din parcela 136 din unitatea de productie II Cucureasa (Ocolul silvic Cosna) cat si portiuni din afara fondului forestier. Insulele de tinov cu pin silvestru sunt inconjurate de paduri acidofile de molid cu muschi. De asemenea situl include turbarii active
Calitate si importanță Tinoavele de pin se remarca prin diversitatea structurala si floristica deosebita. Stratul de turba are grosimi considerabile (in jur de 3m). Trebuie mentionata capacitatea de regenerare deosebita a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat subliniata de prezenta si vitalitatea deosebita a puietilor de molid si pin. In prezent suprafetele aflate in fond forestier sunt incadrate in Grupa I functionala (functia speciala de protectie) fiind supuse regimului de conservare deosebita.Prezintă o importantă populaţie de Drosersa rotundifolia apoximativ, 5000 de exemplare cantonate într-o suprafaţa de aproximativ 0,15 ha. Prezenţa unei populaţii foarte restrânse de Ligularia sibirica măreşte importanta sitului.
Vulnerabilitate Intreaga suprafata de fond forestier este subiectul retrocedarii catre persoane fizice (conform legii 247/2005). O portiune este deja retrocedata conform legii 18/1991 (actualmente poienita prin taieri). O parte din sit este in afara fondului forestier si nu face obiectul unui plan de management in prezent. Exista urme de pasunat in afara habitatului prioritar 91D0. De asemenea exista semne ale unor taieri de arbori si poteci amenajate (acoperita cu scandura), iar la liziera parcelei silvice 127A exista depuneri de rumegus (pt a facilita accesul in padure).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) A fost desemnat sit Natura 2000 prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007.
Tip de proprietate Padurea este in prezent atat in proprietate privata a persoanelor fizice cat si in proprietatea statului. La momentul actual si portiunea aflata in fond forestier de stat este subiectul retrocedarii catre persoanele fizice din zona conform legii 247/2005.
Documentație Amenajamentul Ocolului Silvic Cosna - Directia Silvica Suceava (Unitatea de productie II Cucureasa).

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
95.00
+
B
60.00
-
C
1.00
0
B
30.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
B
-
C
-
C
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ocolul silvic Dorna Candrenilor - Directia Silvica Suceava (pentru portiunea aflata in fond forestier) Persoane fizice (pentru portiunea aflata in afara fondului forestier)
Planuri de management al sitului Pentru partea aflata in fond forestier (de stat si privat) - Amenajamentul Ocolului silvic Cosna (Unitatea de productie II Cucureasa)- Directia Silvica Suceava Pentru partea aflata in afara fondului forestier, la momentul actual, nu exista planuri de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-15
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70