Natura2000 - Tinovul Mare Poiana Stampei (ROSCI0247)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0247
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tinovul Mare Poiana Stampei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.083889
Latitudine 47.278611
Suprafață (ha) 694.60

Altitudine (m)

Minimă 900.00
Maximă 1024.00
Medie 952.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
A
B
A
A
90.00
A
A
A
A
1.00
A
C
A
A

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4046 Cordulegaster heros P
B
A
A
A
1042 Leucorrhinia pectoralis P
A
A
C
A

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1393 Drepanocladus vernicosus R
A
C
A
A
1381 Dicranum viride V
C
C
A
A
1758 Ligularia sibirica R
C
C
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Nevertebrate
Anthocharis cardamines P
D
Nevertebrate
Aphantopus hyperantus P
D
Nevertebrate
Argynnis paphia P
D
Plante
Betula humilis V
A
Plante
2056 Botrychium multifidum R
A
Plante
Calamagrostis neglecta V
A
Nevertebrate
Callophrys rubi P
D
Plante
Campanula patula ssp. abietina R
A
Plante
4070 Campanula serrata R
C
Plante
Campylopus pyriformis R
C
Plante
Carex curta C
D
Plante
Carex rostrata P
D
Plante
Cirsium helenioides V
D
Nevertebrate
Colias croceus P
D
Nevertebrate
Colias hyale P
D
Plante
Crepis paludosa P
D
Plante
Dactylorhiza maculata R
A
Plante
Dactylorhiza majalis R
A
Plante
Doronicum austriacum P
D
Plante
Dryopteris cristata V
A
Plante
Epipactis palustris R
A
Plante
Equisetum sylvaticum P
D
Plante
Filipendula ulmaria P
D
Plante
Galium uliginosum R
D
Plante
Geum rivale P
D
Nevertebrate
Gomphus clavatus R
C
Plante
Gymnadenia conopsea R
A
Plante
Hamatocaulis vernicosus R
C
Nevertebrate
Hepialus humuli P
D
Reptile
2424 Lacerta vivipara P
D
Nevertebrate
Leptidea sinapis P
D
Plante
Listera cordata R
A
Plante
Listera ovata R
A
Plante
Luzula sudetica P
D
Nevertebrate
Lycaena tityrus P
D
Nevertebrate
Maniola jurtina P
D
Nevertebrate
Melanargia galathea P
D
Plante
Menyanthes trifoliata V
A
Amfibieni
Micromys minutus P
A
Nevertebrate
Pararge aegeria P
D
Plante
Pinus sylvestris C
D
Plante
Potentilla palustris V
A
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Plante
Salix aurita R
A
Plante
Salix rosmarinifolia V
A
Plante
Sphagnum angustifolium RC
D
Plante
Sphagnum capillifolium RC
D
Plante
Sphagnum warnstorhii RC
D
Plante
Sphagnum wulfianum RC
D
Plante
Spiraea chamaedryfolia P
D
Plante
Streptopus amplexifolius R
A
Nevertebrate
Triodia sylvina P
D
Plante
Vaccinium myrtillus C
D
Plante
Vaccinium vitis-idaea C
D
Plante
Viola biflora P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N15 - Alte terenuri arabile 2.00
N17 - Păduri de conifere 91.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 7.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Mlastina activa, oligotrofa, impadurita cu Pinus silvestris, iar in zona de lagg cu molidis inmlastinit si cenoze higrofile de specii ierboase inalte.
Calitate si importanță Situl este reprezentativ pentru Bazinul Dornelor si adaposteste majoritatea speciilor oligotrofe de tinov, iar in zona de tampon din partea nord-estica a tinovului se afla si o populatie compacta de Sphagnum wulfianum, foarte rara in Romania. Urmatoarele specii trecute la rubrica D (Other reasons) sunt specii higrofile de terenuri slab inmlastinite si de margini de mlastini impadurite, care pe masura ce va creste depozitul de turba vor evolua spre mlastini impadurite: Crepis paludosa, Doronicum austriacum, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Salix aurita, Spiraea chamaedryfolia.
Vulnerabilitate Situl este bine conservat si ar deveni vulnerabil numai daca s-ar defrisa molidisul situat in partea nordica a tinovului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Această rezervaţie are suprafaţa de 682 ha, din anul 1955, prin Decizia nr. 1625 a Consiliului de Miniştri a României. Este inclusă în Anexa I a Legii nr. 5/2000, la poziţia 2715 - "Tinovul Poiana Stampei". Din punct de vedere administrativ aparţine comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava. Este o rezervaţie de interes botanic în principal, fiind inclusă în categoria IV - IUCN.
Tip de proprietate Situl este in proprietatea statului din 1955, cand a fost declarat rezervatie botanica.
Documentație Pop, E. 1960. Mlaştinile de turbă din Republica Populară Română. Ed. Academiei R.P.R., 511pp.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
86.40

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 86.40 2.715.-Tinovul Poiana Stampei

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J021SV033 * 95.89

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
1.00
0
C
1.00
0
C
0
A
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 77/25.02.2010, Administrator:Administraţia Parcului Naţional Călimani Vatra Dornei, 22 Decembrie, nr. 5, jud. Suceava 0230371104, fax-0230374197 office@calimani.ro, calimanipark@gmail.com
Planuri de management al sitului Planul de management urmează a fi întocmit de către custode, în acest caz RNP- Administraţia Parcului Naţional Călimani.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-27
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70