Natura2000 - Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana (ROSCI0248)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0248
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.895556
Latitudine 46.131944
Suprafață (ha) 438.60

Altitudine (m)

Minimă 945.00
Maximă 1302.00
Medie 1085.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
50.00
A
B
A
A
15.00
A
B
A
A
10.00
A
A
A
A
10.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica R
C
C
A
A
1389 Meesia longiseta V
C
C
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Andromeda polifolia C
A
Nevertebrate
Anthocharis cardamines P
D
Nevertebrate
Apatura iris P
D
Nevertebrate
Aphantopus hyperantus P
D
Nevertebrate
Argynnis paphia P
D
Plante
Betula pubescens C
D
Plante
Calamagrostis stricta R
D
Nevertebrate
Callophrys rubi P
D
Plante
Calluna vulgaris P
D
Plante
Carex curta C
D
Plante
Carex echinata C
D
Plante
Carex elongata P
D
Plante
Carex limosa V
A
Plante
Carex nigra R
D
Plante
Carex pauciflora P
D
Plante
Carex rostrata P
D
Plante
Carex vesicaria P
D
Nevertebrate
Colias croceus P
D
Nevertebrate
Colias hyale P
D
Nevertebrate
Cupido minimus P
D
Plante
Drosera rotundifolia C
A
Plante
Empetrum nigrum C
D
Plante
Epilobium palustre P
D
Plante
Equisetum fluviatile R
D
Nevertebrate
Erebia medusa P
D
Plante
Eriophorum vaginatum C
D
Nevertebrate
Erynnis tages P
D
Plante
Galium palustre P
D
Nevertebrate
Hepialus humuli P
D
Nevertebrate
Leptidea sinapis P
D
Nevertebrate
Limenitis camilla P
D
Nevertebrate
Lycaena tityrus P
D
Nevertebrate
Maniola jurtina P
D
Nevertebrate
Melanargia galathea P
D
Nevertebrate
Melitaea athalia P
D
Plante
Menyanthes trifoliata R
A
Plante
Molinia caerulea P
D
Nevertebrate
Nymphalis antiopa P
D
Nevertebrate
Pararge aegeria P
D
Plante
Pinus sylvestris C
D
Nevertebrate
Polygonia c-album P
D
Nevertebrate
Polyommatus icarus P
D
Plante
Potentilla palustris R
A
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Plante
Salix aurita P
D
Plante
Scheuchzeria palustris R
A
Plante
Sphagnum angustifolium C
D
Plante
Sphagnum sp. C
D
Nevertebrate
Sphinx ligustri P
D
Plante
Stellaria longifolia V
A
Nevertebrate
Triodia sylvina P
D
Plante
Vaccinium microcarpum C
D
Plante
Vaccinium vitis-idaea C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Mlastina activa tipic oligotrofa, formata prin colmatarea lacului de origine vulcanica, care are un depozit de turba in zona centrala de cca. 10 m. In zona de lagg a mlastinei sunt prezente cenoze edificate de Betula pubescens si Pinus silvestris, iar in partea centrala a tinovului sunt prezente, in laculete, cenoze higrofile cu Scheuchzeria palustris, Carex pauciflora, C. limosa si Eriphorum vaginatum.
Calitate si importanță Situl este reprezentativ pentru tinoavele oligotrofe din Romania, care in zona de lagg sunt impadurite cu Pinus silvestris si Betula pubescens, iar in zona centrala au fitocenoze ierboase oligotrofe, iar populatiile de pin sunt pipernicite si disparate din cauza conditiilor ecologice nefavorabile. Urmatoarele specii trecute la rubrica D (Other reasons) sunt specii higrofile de terenuri slab inmlastinite si de margini de mlastini impadurite, care pe masura ce va creste depozitul de turba vor evolua spre mlastini impadurite: Calamagrostis stricta, Equisetum fluviatile, Galium palustre, Molinia caerulea, Salix aurita.
Vulnerabilitate Situl este bine conservat datorita regimului de protectie pe care l-a avut din 1975, ca rezervatie mixta (botanica, zoologica si geologica). Partea estica-nord-estica a sitului este vulnerabila datorita pasunatului cu oile si unor activitati de drenaj a terenului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aria protejată Tinovul Mohoş este protejat conform Hotărării Consiliului Judeţean Harghita nr. 162/2005 şi a Legii nr. 5/2000.
Tip de proprietate Situl, fiind inclus in reteaua de rezervatii nationale din 1975, este proprietatea statului.
Documentație Pop, E. 1960. Mlaştinile de turbă din Republica Populară Română. Ed. Academiei R.P.R., 511pp.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
98.26

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 45.01 2.486.-Lacul Sfânta Ana
* 53.25 2.487.-Tinovul Mohoş

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J045HR007 * 26.80
J045HR006 * 32.81

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
A
20.00
-
A
85.00
-
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 26/22.02.2010, Administrator:ECOS CLUB SRL Lăzăreşti, jud. Harghita
Planuri de management al sitului Regulamentul de funcţionare şi planul de management întocmite de SC Ecos Club SRL, Lăzarea,custodele rezervaţiei, au fost avizate de Comisia de Monumente ale Naturii din cadrul Academiei Române.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-64
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70