Natura2000 - Tisa Superioară (ROSCI0251)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip I
Codul sitului ROSCI0251
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tisa Superioară

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.090278
Latitudine 47.935000
Suprafață (ha) 6302.90

Altitudine (m)

Minimă 204.00
Maximă 940.00
Medie 422.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
B
C
B
C
1.00
B
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
A
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1130 Aspius aspius C
C
B
C
B
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
4123 Eudontomyzon danfordi P
C
B
C
B
1105 Hucho hucho V
A
B
B
B
1131 Leuciscus souffia P P P P
B
A
B
B
1163 Cottus gobio P
C
A
C
A
1146 Sabanejewia aurata P
C
A
C
A
1157 Gymnocephalus schraetzer P
C
B
B
B
1160 Zingel streber P
C
B
C
B
1159 Zingel zingel P
C
B
C
B
2511 Gobio kessleri RC RC
B
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Calitate si importanță Sit foarte important pentru ihtiofauna foarte bogata, putin afectata de activitati antropice, cu specii foarte rare si localizate (lostrita, clean dungat).
Vulnerabilitate poluare industriala si menajera, pescuit ilegal (lostrita)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Raul Tisa (inclusiv raul Viseu) a fost declarat ca zona de protectie a lostritei (Hucho hucho) prin HCJ nr. 37/1994 cu privire la masurile de ocrotire si conservare a rezervatiilor naturale si monumentelor naturii de pe raza judetului Maramures.
Tip de proprietate 1. Padurile din sit apartin de Ocolul Silvic Sighetu Marmatiei, fiind proprietate publica in proportie de 80% si 20% proprietate privata 2. Terenurile agricole sunt proprietate privata in proportie de 100% 3. Zavoaiele, lacurile si bratele moarte din sit apartin de Primariile locale (proprietate publica). 4. Albia minora apartine de Directia Apelor (propietate publica). Nu se poate estima suprafata de paduri, zavoaie, zone umede, prundisuri, pasuni, fanete, terenuri agricole din sit.
Documentație 1. Ardelean, G.; Béreş I. – 2000, Fauna de vertebrate a Maramureşului, Colecţia Universitaria, Ed. Dacia, 2. Béreş I. – 1972, Contributii la cunoasterea unor fenomene ale migratiei pasarilor in bazinul superior al Tisei Superioare (Depresiunea Maramuresului), Centenarul Muzeului Oradean, Oradea, pg 783-790. 3. Béreş I. – 1990, Influenta zonelor umede in repartitia si conservarea vertebratelor din Maramuresului, Rev. Muzeelor, nr. 5, Bucuresti, pg 65-72 4. Chiş V.T. – 2003-2004, Date despre avifauna zavoillui Tisa si a Lacului Teplita, Studii si Comunicati , vol. IV-V, pg 181-188, Muzeul Judetean Satu Mare, 5. Chiş V.T. – 2007, Zone umede din Ţara Maramureşului, Sighetu Marmaţiei, 1-126. 6. Chiş V.T. – 2007, Rezervatia Naturala Padurea Ronisoara, Sighetu Marmaţiei, 1-126.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
5.17
1.42

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 5.17 V.5.-Munţii Maramureşului
+ 1.42 2.573.-Pădurea Ronişoara

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista administrator/custode al Sitului Natura 2000.
Planuri de management al sitului Institutii si asociati care deruleaza activitati de cercetare si conservare in sit Muzeul Maramuresului, Stiintele Naturii Piata Libertatii, Nr 15, Sighetu Marmatiei Tel. 0262311521 Asociatia Centrul de Ecologie si Turism Maramures Sighet Valea Hotarului, Nr 276, Sighetu Marmatiei Tel. 0746037103 Asociatia Valea Verde Sighet Sugau, Nr. 75, Sighetu Marmatiei Tel. 0262330602

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă M34-144
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-12
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-1
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70