Natura2000 - Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna (ROSCI0254)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0254
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.113889
Latitudine 45.901944
Suprafață (ha) 16.30

Altitudine (m)

Minimă 321.00
Maximă 385.00
Medie 373.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
A
B
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N15 - Alte terenuri arabile 84.00
N16 - Păduri caducifoliate 2.00
N17 - Păduri de conifere 14.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Rezervaţia se află în sudul munţilor vulcanici care domină valea Mureşului în partea de nord şi constituie un important document privitor la geneza structurilor întâlnite aici; pe acest tronson pârâul Bobâlna traversează cristalinul de Rapolt reprezentat prin complexul şisturilor sericito-cloritoase+filite sericitoase+metatufuri riolitice. Întreaga structură aparţine Carboniferului inferior. Amonte de acest complex, cristalinul de Rapolt apare într-un facies carbonatic, alcătuit din masive depozite de calcare cristaline. În imediata apropiere a contactului dintre calcare şi complexul de Bobâlna, valea primeşte aportul câtorva izvoare termale carbo-minerale, în mare măsură răspunzătoare de intensa activitate de depunere a carbonatului de calciu, sub formă de tuf calcaros în timpul Cuaternarului. DEpozitele de tuf formează umplutura văii, fiind depuse peste formaţiunile cristalofiliene şi au o extindere de cca. 2,5 km cu lăţimi cuprinse între 50-150 m. Pe această porţiune valea a realizat câteva rupturi de pantă prin depunerea unor praguri de tuf. Mecanismul de formare al acestor praguri asociază o serie de fenomene de depunere începând de la simpla descărcare a carbonatului de calciu din ape(sub formă de cruste), până la cavernamente singenetice de cascadă(aşa zisele peşteri în tuf), marmite şi bazine de tip gur. Pe o distanţă de numai 1,5 km aflăm aici 6 praguri de cascadă care constituie un interesant domeniu de documentare asupra genezei şi morfologiei depunerilor de tuf calcaros.
Calitate si importanță Pe tronsonul rezervaţiei, Valea Bobâlna, la contactul dintre calcare şi complexul cristalinului de Rapolt, adăposteşte izvoare termale, carbonatice, răspunzătoare de intensa activitate de depunere a carbonatului de calciu sub forma tufurilor calcaroase. La acestea se adaugăpragurile de cascadă şi cavernele săpate în tuful calcaros. Habitatul de interes comunitar pentru care este important acest sit este prioritar, cu valoare conservativă foarte mare.
Vulnerabilitate Utilizarea grotelor pentru adăpostul animalelor şi uneltelor.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl cuprinde aria naturală protejată de interes naţional cu acelaşi nume, declarată prin Legea 5/2000.
Tip de proprietate Cu aproximaţie 50% proprietate de stat şi 50% proprietate privată.
Documentație - N. Donira; A. Popescu; M. Pauca Comanescu; S. Mihailescu; lovu A. Biris Habitatele din Romania - Ed. Tehnica Silvica - 2005; - Sabin Adrian Luca - Repertoriul arheologic al juderului Hunedoara - Ed. Altip, Alba Tulia - 2005.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
87.82

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 87.82 2.520.-Tufurile calcaroase din valea Bobâl

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Aria naturală protejată nu este dată în custodie.
Planuri de management al sitului Pentru acest sit nu există Plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-83
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70