Natura2000 - Turbăria Ruginosu Zagon (ROSCI0256)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0256
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Turbăria Ruginosu Zagon

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.226111
Latitudine 45.764444
Suprafață (ha) 350.40

Altitudine (m)

Minimă 1025.00
Maximă 1113.00
Medie 1050.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
15.00
B
B
B
B
46.00
B
C
B
B
25.00
B
C
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica C
C
C
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Aconitum toxicum R
A
Plante
Andromeda polifolia R
A
Plante
Huperzia selago
A
Plante
Lycopodium clavatum P
A
Plante
Vaccinium oxycoccos C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 9.00
N17 - Păduri de conifere 18.00
N19 - Păduri mixte 42.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 31.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Turbăria face parte din zona mlăştinoasă din jurul localităţii Comandău, cu posibilităţi de extindere.
Calitate si importanță -situl se suprapune peste aria protejată -Turbăria Ruginosu Zagon, are o suprafaţă de 355ha. -situl este important datorită speciilor de plante specifice turbăriilor înalte-Ligularia sibirica, Arnica montana, Lycopodium annotinum şi Lycopodium selago.
Vulnerabilitate -exploatari forestiere şi păşunat necontrolat.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) - pentru aria protejată s-a obţinut avizul Academiei Romăne nr.816/CJ/2005
Tip de proprietate -terenul aparţinînd sitului constituie proprietate privată.
Documentație -la baza întocmirii documentaţiei au stat observaţiile făcute în teren precum de catre APM Sf. Gheorghe precum si bibliografia existentă -Emil Pop-Mlaştinele de turbă din RPR

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J04ACV005 * 96.22

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
+
A
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 25/22.02.2010, Administrator:Asociaţia Pro Diversitas Sf. Gheorghe, str. Laszlo Ferenc, nr.1, bl.2, sc. B, ap. 8, jud Covasna 40723831273
Planuri de management al sitului -nu există plan de management şi situl nu a fost solicitat spre a fi luat in custodie.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-77
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70