Natura2000 - Văile Brătiei şi Brătioarei (ROSCI0258)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0258
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Văile Brătiei şi Brătioarei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.963889
Latitudine 45.321944
Suprafață (ha) 201.80

Altitudine (m)

Minimă 518.00
Maximă 1042.00
Medie 717.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
80.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
A
C
C
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2484 Eudontomyzon mariae P
A
B
B
B
1163 Cottus gobio P P
C
C
C
C
1122 Gobio uranoscopus P P
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
2361 Bufo bufo C
D
Reptile
1261 Lacerta agilis C
D
Reptile
2469 Natrix natrix C
D
Mamifere
1210 Rana esculenta C
D
Mamifere
1213 Rana temporaria C
D
Mamifere
2351 Salamandra salamandra C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl format din arborete de anin alb (Alnus incana) este localizat pe versantul sudic al muntilor Fagaras in extremitatea sudica a Masivului Iezer, in lunca ingusta a raului Bratia (afluent al Raului Doamnei, in amonte de localitatea Candestii de Muscel) la o altitudine de 750-1040 m, pe substrat de roci silicioase, pietrisuri si nisipuri frecvent grosiere, soluri aluviale slab humifere si litice. Viiturile au modificat frecvent albia raului. Versantii care marginesc lunca sunt abrupti (pante mari) si sunt acoperiti preponderent de paduri de fag. Procentul de suprafata din sit cuprins la categoria Alte terenuri, reprezinta prundisuri, poieni, drumuri forestiere, albii si luciu de apa. Situl are in compozitie urmatoarele subparcele silvice (din unitatea de productie V Bratia, Ocolul silvic Aninoasa, Directia silvica Pitesti): 26A, 27A, 30A, 31C, 35A, 36A, 38A, 39A, 41A, 42A, 43D, 44A, 45A, 48A, 49A, 50A, 71B, 86D, 87B, 88A, 90C, 93A. Gradul de inchidere al coronamentului este de 70-100% (doar in aval, sporadic este de 60% in arborete mai batrane).
Calitate si importanță Se remarca structura naturala foarte bine conservata reprezentata prin: diversitatea mare de varste si dimensiuni (in anumite portiuni se intalnesc trei generatii de anin alb); prezenta regenerarii naturale a speciei arborescente edificatoare pentru habitat (Aninul alb) atat din lastari cat si din samanta (in special in portiunile spalate de viituri). Pe langa aninul alb (Alnus incana) apar exemplare batrane de dimensiuni mari de fag (Fagus sylvatica), frasin (Fraxinus excelsior) si paltin de munte (Acer pseudoplatanus).
Vulnerabilitate Exista semne ale influentei antropice (pasunat, strangerea pietrei si recoltarea pietrisului si nisipului) insa nu intr-o masura care ar influenta stabilitatea ecosistemului. Viiturile violente caracteristice zonei montane modifica frecvent structura habitatului. Prezenta regenerarii speciei arborescente edificatoare (aninul alb) este redusa deocamdata. In portiunile mature cu arboret rarit, intelenirea solului avanseaza.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost desemnat in vederea protectiei padurilor de anin alb ( Alus incana ) si anin negru ( Alus glutinosa ).
Tip de proprietate Situl este in intregime proprietate de stat.
Documentație Amenajamentul Ocolului Silvic Aninoasa (Unitatea de productie V Bratia).

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
C
40.00
0
C
5.00
0
C
100.00
0
C
5.00
0
C
5.00
0
C
40.00
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
+
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
-
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ocolul silvic Aninoasa (Directia silvica Pitesti)
Planuri de management al sitului Amenajamentul Ocolului silvic Aninoasa (unitatea de productie V Bratia)

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-86
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-98
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70