Natura2000 - Valea Cepelor (ROSCI0260)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0260
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea Cepelor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.715000
Latitudine 46.446111
Suprafață (ha) 796.30

Altitudine (m)

Minimă 887.00
Maximă 1844.00
Medie 1521.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
4.00
96.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
B
C
B
B
20.00
B
C
B
B
1.00
C
C
C
C
2.00
A
C
B
B
14.00
B
C
B
B
12.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
10.00
B
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
D
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata P
C
C
B
B
4116 Tozzia carpathica R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea distans P
D
Plante
Adenostyles alliariae P
D
Plante
Aposeris foetida R
D
Plante
1762 Arnica montana P
A
Plante
Campanula patula ssp. abietina P
D
Plante
Cardaminopsis halleri ssp. ovirensis R
D
Plante
Cicerbita alpina P
D
Plante
Crepis viscidula P
D
Plante
Dianthus barbatus ssp. compactus R
A
Plante
Diphasiastrum alpinum R
A
Plante
Festuca airoides R
D
Plante
Festuca nigrescens P
D
Plante
Gentiana punctata R
A
Plante
Geranium sylvaticum P
D
Plante
Hypochoeris uniflora R
D
Plante
Juniperus communis ssp. alpina P
D
Plante
Knautia longifolia P
D
Plante
Laserpitium krapfii P
D
Plante
Ligusticum mutellina P
D
Plante
Omalotheca supina P
D
Plante
Phleum alpinum ssp. alpinum P
D
Plante
Pseudorchis albida P
D
Plante
Rhodiola rosea P
D
Plante
Salix silesiaca P
D
Plante
Saxifraga stellaris P
D
Plante
Silene pusilla P
D
Plante
Thymus bihoriensis P
D
Plante
Viola declinata P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Cucurbata Mare este o zona de interes major in regiune intrucat este situat pe cel mai inalt varf din Muntii Apuseni (Vf. Cucurbata Mare, 1849 m) si include singurul circ glaciar din Muntii Apuseni in care se dezvolta specii arctic-alpine cum sunt de exemplu, Saxifraga stellaris, Silene pusilla, Festuca supina, Hypochoeris uniflora, Carex atrata s.a.
Calitate si importanță Situl este important pentru conservarea unor specii rare si vulnerabile de tip arctic-alpin in zona Muntilor Apuseni.
Vulnerabilitate Situl este vulnerabil datorita faptului ca a fost construit chiar pe varf un releu TV si exista o cale de acces amenajata, iar pe de alta parte, pasunatul cu vitele pe zona de culme reprezinta o alta sursa de antropizare a comunitatilor de plante.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Exista o documentatie de fundamentare pentru arie protejata, la Comisia Monumentelor Naturii (Academia Romana). Nu a fost declarat pina in prezent arie protejata.
Tip de proprietate Terenurile din sit sunt proprietate de stat.
Documentație Coldea, Gh., 1991. Prodrom des associations végétales des Carpates du Sud-Est (Carpates roumaines), Documents phytosociologiques, Nouvelle Série, Bd. XIII, Camerino, S. 318-539.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
50.00
-
C
100.00
0
B
50.00
+
B
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
B
2.00
0
B
10.00
0
C
3.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Situl nu este declarat arie naturală protejată şi în consecinţă nu exista administrator sau custode.
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-58
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70