Natura2000 - Valea Iadei (ROSCI0262)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0262
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSPA0115 (Defileul Crişului Repede - Valea Iadului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea Iadei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.583889
Latitudine 46.735833
Suprafață (ha) 2946.30

Altitudine (m)

Minimă 623.00
Maximă 1406.00
Medie 1004.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
20.00
B
C
A
B
80.00
B
C
B
B
0.10
C
C
B
B
0.00
C
C
C
B
2.50
C
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
B
B
A
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2186 Syringa josikaea R
A
A
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum R
D
Plante
Angelica archangelica R
D
Plante
1762 Arnica montana R
C
Plante
Campanula patula ssp. abietina R
C
Plante
Dactylorhiza incarnata R
D
Plante
Drosera rotundifolia V
D
Plante
1866 Galanthus nivalis R
C
Plante
Leucanthemum waldsteinii R
D
Plante
Lycopodium clavatum R
C
Plante
Menyanthes trifoliata V
D
Plante
Monotropa hypopitys R
D
Plante
Orchis militaris R
D
Plante
Orchis morio R
D
Plante
Platanthera bifolia R
D
Plante
Symphytum cordatum R
D
Plante
Trollius europaeus R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 84.00
N17 - Păduri de conifere 16.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului În Valea Iadului se regăseşte Syringa josikaea (Liliacul carpatin) arbust, specie endemică, relisct glaciar foarte important din punct de vedere geografic
Calitate si importanță În Valea Iadului se regăseşte Syringa josikaea (Liliacul carpatin) arbust, specie endemică, relisct glaciar foarte important din punct de vedere geografic
Vulnerabilitate Turismul necontrolat, braconajul, etc..
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) HCM nr. 1625/1995, Decizia CJBH nr. 19/1995, Legea nr.5/2000
Tip de proprietate Proprietate de stat, Custode 2,181 Valea Iadului cu Syringa Josikaea (Liliacul carpatin) - RNP Direcţia Silvică Oradea
Documentație Borza, Al., Borza V., 1939, Flora Stânei de Vale I. Plantele vasculare, Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Univ. Cluj, XVIII (1-2): 21-54. - Borza, Al., 1939, Completari la Flora vasculara a Stânii de Vale, Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. Univ. Cluj, XVIII (3-4): 125-127. - Soó, R., 1944, Über die Vegetation des Jád-Tales, Scripta Bot. Mus. Transs., III (1-5): 62-75; - Ratiu, O., Gergely, I., Diaconeasa, B., Lorinczi, F., Suteu, St., Crisan, S., 1982, Flora si unitatile fitosintaxonomice de pe Valea Iadului (Jud. Bihor). Importanta economica si stiintifica. Caracterizarea lor ecologica I, Contrib. Bot. XXII: 3-55. - Ratiu, O., Gergely, I., Suteu, St., Marcu, Al., 1983, Flora si unitatile fitosintaxonomice de pe Valea Iadului (Jud. Bihor). Importanta economica si stiintifica. Caracterizarea lor ecologica II, Contrib. Bot. XXIII: 67-97. - Ratiu, O., Gergely, I., Suteu, St., 1984, Flora si unitatile fitosintaxonomice de pe Valea Iadului (Jud. Bihor). Importanta economica si stiintifica. Caracterizarea lor ecologica III, Contrib. Bot. XXIV: 85-135.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
2.88

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 2.88 2.176.-Varful Carligati

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Custode 2,181 Valea Iadului cu Syringa Josikaea (Liliacul carpatin) - RNP Direcţia Silvică Oradea
Planuri de management al sitului Planul de management este în curs de realizare de către custodele legal RNP Direcţia Silvică Oradea

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-46
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70