Natura2000 - Valea Izei şi Dealul Solovan (ROSCI0264)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip E
Codul sitului ROSCI0264
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea Izei şi Dealul Solovan

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.194167
Latitudine 47.726389
Suprafață (ha) 46872.70

Altitudine (m)

Minimă 259.00
Maximă 1832.00
Medie 730.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
1.00
C
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
0.01
C
C
B
B
0.10
B
C
B
B
12.00
C
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P
D
1355 Lutra lutra P
D

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus C
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4123 Eudontomyzon danfordi RC
C
A
C
A
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B
1131 Leuciscus souffia P P P P
B
B
B
B
1122 Gobio uranoscopus P
C
B
A
B
1130 Aspius aspius P
C
B
B
B
1160 Zingel streber R
D
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4057 Chilostoma banaticum P
C
B
A
B
4054 Pholidoptera transsylvanica P
C
B
A
B
4012 Carabus hampei P
C
C
C
C
4014 Carabus variolosus P
C
B
C
B
4015 Carabus zawadszkii R
C
C
C
C
1087 Rosalia alpina P
D
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum P
B
Nevertebrate
1091 Astacus astacus R
A
Plante
Cardamine glanduligera P
B
Plante
Drosera rotundifolia R
A
Plante
1866 Galanthus nivalis P
C
Plante
Lycopodium clavatum P
C
Plante
Pinus mugo P
A
Plante
Rubus subvillicaulis P
B
Plante
Scheuchzeria palustris R
A
Plante
Sesleria heuflerana P
B
Plante
Silene zawadzkii R
B
Plante
Thlaspi dacicum P
B
Plante
Trollius europaeus P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl propus, in suprafata de 2465 ha, este localizat in bazinul superior al Vaii Baiut, cel mai mare afluent al raului Lapus, la altitudini cuprinse intre 650 -1300 m (ua 82 C). Situl propus este adiacent sitului Valea Izei-Dealul Solovan. Din punct de vedere al administatiei silvice, padurile sunt proprietatea statului si sunt administrate de RNP Romsilva prin DS Maramures, OS Strambu Baiut, iar din punct de vedere al administratiei de stat se afla pe raza comunei Baiut. In cadrul sitului, padurile reprezinta peste 98 % din suprafata. De asemenea, exista cateva enclave cu fanete (cca. 20 ha) apartinand locuitorilor comunei Baiut. Substratul este reprezentat de roci vulcanice, puternic modelate de factorii fizici, si de roci metamorfice. Relieful este reprezentat de versanti cu configuratie ondulata, cu inclinari repezi (peste 16 grade), cu altitudinei de 600-1300 m. Solurile fac parte din clasa Cambosolurilor - eutricambosol si districambosol - si a Spodisolurilor - prepodzol.
Calitate si importanță Sit desemnat pentru solutionarea calificativelor IN MOD pentru regiunea biogeografica Alpina in Nordul acesteia pentru habitatele 91V0 si 9410. In cadrul sitului se gaseste cea mai intinsa si reprezentativa suprafata cu paduri virgine din nordul Carpatilor. Este vorba de paduri de molid si de amestecuri de molid-brad-fag, pluriene, cu varste de peste 150-200 ani. WWW-Programul Dunare-Carpati a initiat demersuri pentru includerea acestor paduri intr-o arie protejata. In acest sit habiteaza populatiile urmatoarelor specii de coleoptere Natura 2000: Carabus hampei, C. variolosus, C zawadskii, Rosalia alpina.
Vulnerabilitate Prin accesibilizarea bazinetului, exista riscul ca aceste esantioane de paduri virgine sa fie introduse in circuitul economic, in aceste conditii valoarea lor conservativa depreciindu-se.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) WWF-Programul Dunare-Carpati a avut discutii cu detinatorii de interese la nivel local (Primarie, proprietari, adminstratorul padurilor de stat, etc) pentru protejarea acestor paduri. Exista acceptul pentru includerea acestora in reteaua NATURA 2000.
Tip de proprietate Padurile apartin Statului roman, fiins administrate de RNP ROmsilva, prin DS Maramures, OS Strambu Baiut, iar fanetele sunt proprietate privata a unor locuitori ai comunei Baiut.
Documentație ICAS, 2007, Amenajamentul OS Strambu Baiut.Date teren Dr. E.Nitu, 2009

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.50

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.01 2.582.-Peştera şi izbucul Izvorul Albastru
* 0.48 2.585.-Arcer - Ţibleş Bran
+ 0.00 2.593.-Dealul Solovan

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
50.00
-
A
50.00
-
B
40.00
-
B
25.00
-
B
15.00
-
B
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
-
A
50.00
-
A
50.00
-
B
25.00
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Primăriile Sighetu Marmaţiei, Vadu Izei, Onceşti, Bârsana, Strâmtura, Rozavlea, Şieu, Botiza, Poienile Izei, Bogdan Vodă, Ieud, Dragomireşti, Sălişte de Sus şi Săcel.
Planuri de management al sitului Până în prezent nu există un plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-12
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-1
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-13
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-14
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70