Natura2000 - Vama Veche - 2 Mai (ROSCI0269)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0269
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Vama Veche - 2 Mai

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.651111
Latitudine 43.756389
Suprafață (ha) 7196.30

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 13.00
Medie 0.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
55.00
A
A
B
B
44.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1351 Phocoena phocoena P R
D
1349 Tursiops truncatus P R
D

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4125 Alosa immaculata P 1000-10000 i
B
B
C
B
4127 Alosa tanaica P
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
Alosa caspia caspia V
B
Pești
4126 Alosa maeotica P?
B
Nevertebrate
Athanas nitescens C
A
Pești
Atherina boyeri P?
C
Nevertebrate
Botryllus schlosseri P
C
Nevertebrate
Brachynotus sexdentatus P
A
Pești
Callionymus lyra P?
C
Nevertebrate
Carcinus aestuarii R
A
Pești
Chelidonichthys lucerna V
A
Nevertebrate
Clibanarius erythropus V
C
Plante
Corallina officinalis R
A
Plante
Cystoseira barbata R
C
Plante
2047 Cystoseira zosteroides V
C
Pești
Dasyatis pastinaca P
A
Amfibieni
1350 Delphinus delphis R
D
Pești
Dicentrarchus labrax V
C
Pești
Diplodus annularis R
C
Pești
Diplodus sargus sargus R
C
Nevertebrate
Dysidea fragilis P
A
Pești
Engraulis encrasicolus C
A
Plante
Enteromorpha intestinalis C
C
Plante
Enteromorpha linza R
C
Nevertebrate
Eriphia verrucosa C
A
Nevertebrate
Gastrana fragilis R
A
Nevertebrate
Gibbula divaricata V
A
Pești
Hippocampus guttulatus R
A
Nevertebrate
Irus irus V
A
Nevertebrate
Liocarcinus navigator V
A
Pești
Liza aurata P?
C
Nevertebrate
Mangelia pontica V
A
Nevertebrate
Marshallora adversa R
A
Pești
Mugil cephalus V
C
Pești
Mullus barbatus ponticus V
A
Nevertebrate
Mytilus galloprovincialis C
A
Nevertebrate
Palaemon adspersus C
A
Nevertebrate
Paphia aurea P
A
Pești
Parablennius tentacularis P?
C
Nevertebrate
Petricola lithophaga V
A
Nevertebrate
2581 Pholas dactylus P
C
Plante
Polysiphonia elongata R
A
Pești
Sarda sarda R
A
Pești
Sardinella aurita P?
D
Pești
Scomber colias V
C
Pești
Scophthalmus maximus P
A
Pești
Scorpaena porcus P
D
Pești
Serranus cabrilla P?
C
Pești
Serranus scriba P?
C
Pești
Sparus auratus V
C
Pești
Spicara smaris P?
C
Pești
Squalus acanthias V
A
Pești
Symphodus melops V
C
Pești
Symphodus ocellatus V
C
Pești
Trachurus mediterraneus C
A
Nevertebrate
Tricolia pullus R
A
Pești
Tripterygion tripteronotus P?
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N01 - Arii marine, privaluri 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Arealul marin Vama Veche - 2 Mai reprezinta o combinatie aproape unica la litoralul romanesc, cuprinzand cea mai mare varietate de habitate elementare, zona fiind considerata un adevarat mozaic. Viata bentica si pelagica extrem de bogata, raportata la biodiversitatea din zona, constituie punctul de referinta pentru litoralul romanesc, precum si zona de refugiu si reproducere pentru multe din organismele marine.
Calitate si importanță Zona importanta din punct de vedere floristic si faunistic, precum si al diversitatii din zona. Datorita locatiei (limita sudica fiind granita cu Bulgaria), precum si a interesului manifestat de lumea stiintifica din tara vecina, exista perspecive de extindere transfrontaliera.
Vulnerabilitate in jurul rezervatiei exista un impact antropic minor dat de: asezari umane, practicarea haotica a turismului, santierul naval Mangalia, exploatarea nisipului si a substratului pietros, descarcari ilegale de ape uzate, pescuitul ilegal.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervatia “Acvatoriul litoral marin Vama Veche – 2 Mai” a fost infiintata prin Decizia 31/1980 a Consiliului Judetean Constanta si confirmata ca arie protejata de Legea nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, avand codul 2.345. In cadrul unui proiect Life Natura, derulat de catre INCDM, aria protejata a fost propusa ca Arie Speciala de Conservare pentru delfini.
Tip de proprietate Suprafata rezervatiei este domeniu public, aflandu-se sub administrarea Companiei Nationale Apele Romane, directia Apelor Dodrogea Litoral. Din punct de vedere teritorial, se afla pe teritoriul com. Limanu, jud. Constanta.
Documentație 1.Micu D., 2005. Recent records of Pholas dactylus l., 1758 (Bivalvia: Myoida: Pholadidae) from the Romanian Black Sea, with considerations on its habitat and proposed IUCN regional status. Trav. Mus. Hist. Nat. G. Antipa, vol. 49 (in press) 2.Micu D., 2004. Annotated Checklist of the Marine Mollusca from the Romanian Black Sea. In: Ozturk B., Mokievsky V.O. and Topaloglu B. (Eds) International Workshop on Black Sea Benthos : 89-152. Published by Turkish Marine Research Foundation, Turkey 2004, 244 pp. 3.Micu S. and Micu D., 2005. Proposed IUCN regional status of all Crustacea: Decapoda species from the Romanian Black Sea. In Abstracts: Protection and Sustainable Management of the Black Sea Ecosystem, Imperative of the 3rd Millenium, October 19-21, 2005. National Institute for Marine Research and Development Grigore Antipa Constanta, Romania 4.Micu D., Micu S., 2005. Recent records and proposed IUCN status of Donacilla cornea (Poli, 1795) (Bivalvia:Veneroida:Mesodesmatidae) in the Romanian Black Sea. In Abstracts: Protection and Sustainable Management of the Black Sea Ecosystem, Imperative of the 3rd Millenium, October 19-21, 2005. National Institute for Marine Research and Development Grigore Antipa Constanta, Romania 5. Zaharia T et al., 2003 - Contributions on the knowledge of the present state of the Vama Veche - 2 Mai marine benthic habitats, Recherches marines, v.34/2002: 279-299; ISSN 0250-3069 6. x x x, 1997 - Black Sea Biological Diversity - Romania, United Nations Development Programme, New York, USA: 313 p. 7. x x x, 1999 - Black Sea Red Data Book, UNOPS, Ghent, Belgium: 413 p. 8. x x x, 2000-2005 - Annual Research Reports unpublished, NIMRD Grigore Antipa, Constanta, Romania

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
75.69

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 75.69 2.345.-Vama Veche - 2 Mai (Acvatoriul lito

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
2.00
-
C
5.00
-
C
1.00
-
A
10.00
-
B
5.00
-
C
1.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
C
5.00
-
C
5.00
-
B
5.00
-
C
5.00
-
C
5.00
-
B
10.00
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Din iunie 2004, aria protejata a fost incredintata spre administrare, de catre Agentia de Protectie a Mediului Constanta, prin Contractul de custodie nr. 1, INCDM Grigore Antipa Constanta (pe o durata de 5 ani).
Planuri de management al sitului INCDM Grigore Antipa Constanta (custode) a elaborat un set de reguli (Regulamentul rezervatiei), care a fost avizat de catre Academia Romana. Referitor la Planul de management, acesta a fost elaborat in 2005 de catre custode, supus consultarii factorilor interesati, iar in iulie 2006 a fost avizat de catre Comisia de Monumente ale naturii (Academia Romana).

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K35-10
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70