Natura2000 - Vânători - Neamţ (ROSCI0270)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0270
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Vânători - Neamţ

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.217222
Latitudine 47.177500
Suprafață (ha) 30206.00

Altitudine (m)

Minimă 371.00
Maximă 1222.00
Medie 742.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
17.00
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
1.50
A
B
B
B
3.00
B
C
B
B
0.10
C
C
B
B
0.01
D

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B
1323 Myotis bechsteini P
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
B
B
C
B
1166 Triturus cristatus RC
B
B
C
B
2001 Triturus montandoni RC
B
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis RC
C
A
C
A
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1078 Callimorpha quadripunctaria R
B
B
C
B
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B
4054 Pholidoptera transsylvanica P
A
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata C
C
C
A
A
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
B
A
1903 Liparis loeselii V
B
C
A
A
4068 Adenophora lilifolia R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Allium schoenoprasum ssp. sibiricum R
D
Plante
Anacamptis pyramidalis R
D
Plante
Angelica archangelica R
D
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Plante
1762 Arnica montana R
C
Mamifere
2361 Bufo bufo P
C
Plante
Campanula patula ssp. abietina C
C
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
C
Plante
Cardamine glanduligera R
B
Plante
Carex strigosa R
D
Plante
Centaurea phrygia ssp. rarauensis V
B
Plante
Cephalanthera damasonium R
D
Plante
Cephalanthera longifolia R
D
Plante
Cephalanthera rubra R
D
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
C
Plante
Cirsium decussatum R
B
Plante
Cirsium furiens R
D
Plante
Cirsium grecescui R
B
Plante
Cirsium ligulare V
D
Plante
Coeloglossum viride R
D
Plante
Corallorhiza trifida V
D
Plante
Crocus reticulatus R
D
Plante
Dactylorhiza cordigera R
D
Plante
Dactylorhiza incarnata R
D
Plante
Dactylorhiza maculata R
D
Plante
Dactylorhiza sambucina R
D
Plante
Dianthus collinus ssp. glabriusculus R
D
Plante
Epipactis atrorubens R
D
Plante
Epipactis helleborine R
D
Plante
Epipactis palustris V
D
Plante
Epipactis purpurata R
D
Plante
Epipogium aphyllum V
D
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
C
Plante
1866 Galanthus nivalis R
C
Plante
Gomphus clavatus V
C
Plante
Gymnadenia conopsea C
D
Plante
Gymnadenia odoratissima V
D
Plante
Hepatica transsilvanica R
B
Plante
Herminium monorchis V
D
Plante
Hippocrepis comosa V
D
Plante
Hygrocybe calyptriformis V
C
Mamifere
1203 Hyla arborea P
C
Reptile
1261 Lacerta agilis P
C
Plante
Leucanthemum waldsteinii
B
Plante
Listera cordata R
D
Plante
Listera ovata R
D
Plante
Lycopodium annotinum R
C
Plante
Lycopodium clavatum R
C
Plante
Neckera pennata V
C
Plante
Orchis coriophora R
D
Plante
Orchis laxiflora ssp. elegans R
D
Plante
Orchis mascula ssp. signifera R
D
Plante
Orchis morio C
D
Plante
Orchis ustulata R
D
Plante
Orthotrichum scanicum V
C
Plante
Phyteuma vagneri V
D
Plante
Polemonium caeruleum R
D
Plante
Potamogeton compressus R
D
Plante
Potamogeton obtusifolius R
D
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Plante
Ranunculus carpaticus R
D
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
C
Plante
Scorzonera humilis V
D
Plante
Serratula wolffii R
D
Plante
Streptopus amplexifolius R
D
Plante
Symphytum cordatum R
B
Plante
Taxus baccata <30 i
A
Plante
Traunsteinera globosa R
D
Mamifere
2353 Triturus alpestris P
C
Mamifere
2357 Triturus vulgaris P
A
Plante
Trollius europaeus C
D
Plante
2323 Typha shuttleworthii R
C
Reptile
2473 Vipera berus R
A
Plante
Virsium decussatum R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Din punct de vedere fitogeografic, întreg teritoriul judeţului Neamţ aparţine regiunii floristice eurosiberiene şi provinciei floristice central europene est-carpatice. După Al. Borza (Monografia Geografică a R.P.R.), teritoriul judeţului Neamţ cuprinde două circumscripţii floristice : Cercetările fitosociologice au contribuit la identificarea a circa 50 fitocenotaxoni care constituie păduri şi pajişti aparţinând etajului pădurilor de foioase şi de foioase în amestec cu răşinoasele, diferenţiat în două subetaje: - Subetajul pădurilor de gorun, situat in zona subcarpaţilor şi depresionară, reprezentat prin: păduri în care participă activ speciile Quercus dalechampii (element mediteranean) şi Quercus pedunculiflora (element pontic-anatolic), constituenţi ai fitocenotaxonilor: Cytiso-Quercetum petraeae subas. quercetosum dalechampii, Euonymo europaea-Carpinetum (specia dominantă Quercus dalechampii) Corylo avellanae-Carpinetum subas. quercetosum pedunculiflorae (cu Quercus robur dominantă şi Quercus pedunculiflora subdominantă); - Subetajul fagului şi a amestecului de fag cu răşinoase, care ocupă peste 90% din suprafaţa parcului, reprezentat prin păduri în care pe lângă Fagus sylvatica (element european), participă şi Fagus orientalis (element balcano-anatolic-caucazian) şi mai ales Fagus taurica (element pontic-anatolic). Împreună cu Abies alba şi Picea abies,speciile de Fagus constituie asociaţiile: Pulmonario rubrae-Fagetum (brădeto-făgete şi brădete pure), Leucanthemo waldsteinii-Fagetum (brădeto-făgeto-molidete), Galio schultesii-Fagetum (carpino-făgete) şi Symphyto cordati-Fagetum (făgete pure). În lungul sectoarelor mijlocii şi superioare ale râurilor se dezvoltă arinişuri aparţinând asociaţiilor: Stellario nemorum-Alnetum glutinosae şi Telekio speciosae-Alnetum incanae. Cea mai mare parte a pădurilor sunt constituite din arbori seculari, cu dimensiuni impresionante: peste 80 cm în diametru şi peste 40 m înălţime. Pajiştile: sunt constituite în special din asociaţiile: Festuco-Agrostetum capillaris Trifolio-Lolietum perennis Rorippo-Agrostetum stolonifere etc., care reprezintă o vegetaţie potenţială de bună calitate. Studiile fitocenologice efectuate arată existenţa următoarelor asociaţii vegetale : Valea Nemţişorului Au fost identificate 8 asociaţii forestiere : Stellario nemorum – Alnetum glutinosae Lohm. 1957 Telekio speciosae – Alnetum incanae Coldea 1990 Cytiso – Quercetum petreae Paucă 1941 Euonymo europaeae – Carpinetum Chifu 1997 Corylo Avellanae – Carpinetum Chifu 1997 Galio schultesii – Fagetum (Burduja et al. 1972-1973) Chifu et Stefan 1994 Symphyto cordati – Fagetum Vida 1963 Pulmonaria rubrae – Fagetum (Soo 1969) Tauber 1987 Valea Secului Au fost identificate 7 asociaţii vegetale forestiere: Hieracio rotundati – Fagetum (Vida 1963) Touber 1987 Pulmonario rubrae – Fagetum (Soo 1964) Touber 1987 Leuchantemo waldsteinii – Fagetum (Soo 1964) Touber 1987 Galio schultesii – Fagetum (Burduja et al. 1972-1973) Chifu et Stefan 1994 zăvoaie: Stellario nemorum – Alnetum glutinosae Lohm 1957 pajişti: Festuco rubrae – Agrostetum capillaris Horv. 1951 Trifolio repenti – Lolietum perennis Krippelova 1967 Rezervaţia Codrii de Aramă As. Cytiso-Quercetum petraeae Paucă 1941 subas. quercetosum dalechampii Chifu et al. 1995 As. Pinetum silvestris-nigrae Mititelu et Al. 1989 Rezervaţia Pădurea de Argint As. Agrostio tenuis-Betuletum pendulae Remeriţă 1970 As. Chaerophylletum aurei Oberd. 1957 Rezervaţia de stejar Dumbrava As. Corylo avellanae – Carpinetum subas. Quercetosum pedunculiflorae Chifu et Sârbu 2001 Pajiştile naturale din Valea Nemţişorului As. Calthetum laetae Krajina 1933 As. Scirpetum sylvatici Schvik. 1941 As. Rorippo szlvestris – Agrostetum stolonifene ( Moor 1958) Oberd. et Mull.1961 As. Deschampsietum caespitosae Horvatik 1930 As. Filipendulo – Geranietum palustris W. Koch 1926 As. Lolieto – Cynosuretum Tx. 1947
Calitate si importanță Zona prezintă o bogată diversitate de specii şi ecosisteme tipice lanţului Carpatic, oferind oportunităţi de integrare a obiectivelor de menţinere a biodiversităţii cu cele referitoare la cultură, tradiţie, turism, etc.
Vulnerabilitate Actualmente, parcul prezintă un grad ridicat de accesibilitate, ceea ce în timp poate prezenta un potenţial pericol din punct de vedere al biodiversităţii. De asemenea, situaţia economică precară, precum şi permanenta nevoie de resurse (lemn foc, lemn construcţii, produse accesorii, etc.) sunt un factor de presiune asupra mediului. Trebuie subliniat faptul că apariţia unor modificări în regimul de proprietate şi nerespectarea unui regim silvic corespunzător ar putea aduce mari prejudicii valorilor ariei naturale protejate, putând conduce la degradarea în timp a habitatelor şi ecosistemelor cheie,cât si la dispariţia unor specii.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Parcul Natural Vanatori Neamt este propus pe o suprafata de 26322,4 ha (fond forestier) ca sit Natura 2000 pentru speciile de carnivore si ierbivore pe care le adaposteste, specii protejate de Directiva Habitate si pentru ecosistemele in care acestea vor trai.
Tip de proprietate Regia Nationala a Padurilor- 79.47% din care OS.Varatec- 57.82%, OS. Targu Neamt- 42.17%; Mitropolia Moldovei- 20% (OS Manastirea Neamt- privat) Proprietati private- 0.53%
Documentație 1. Diversitatea biologica- Lista specii- Parcul Forestier Vanatori Neamt 2003 2. Studies and research in Vanatori Neamt Natural Park vol. I 2005, Razvan Deju and Sebastian Catanoiu 3. Padurile Romaniei- Parcuri Nationale si Parcuri Naturale RNP 2004 4. Flora si vegetatia judetului Neamt- T. Chifu, D. Mititelu, D. Dascalescu- Mem. sect. st. Academia Romane, X, 1; 281-302; 1987 5. Pasarile din Romania si Europa-SOR

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
99.53
39.37

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
- 99.53 S-Vânători-Neamţ
* 39.37 2.658.-Rezervaţia de zimbri Neamţ

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
+
C
0
C
0
C
0
C
-
C
0
B
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
-
C
0
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Parcul Natural Vânători Neamţ este o arie protejată constituită în anul 1999, cu statut de parc natural, destinată gospodăririi durabile a pădurilor, conservării peisajului şi tradiţiilor locale, reintroducerii zimbrului în arealul său natu
Planuri de management al sitului Administratia Parcului Natural Vanatori Neamt a intocmit regulamentul si planul de management ale parcului; Planul de management exista si se aplica; Obiectivele de management ale administraţiei parcului: • Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie, precum şi a peisajelor din cuprinsul parcului; • Realizarea centrului de creştere a zimbrului, procurarea materialului genetic corespunzător şi crearea condiţiilor de punere în libertate a primului grup; • Certificarea managementului forestier adaptat obiectivelor ariei protejate Parcul Natural Vânători Neamţ; • Atragerea turiştilor şi extinderea perioadei de şedere în zonă prin dezvoltarea ecoturismului şi promovarea valorilor naturale, tradiţionale, istorice şi culturale ale regiunii; • Sprijinirea comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale în beneficiul tuturor; • Promovarea şi crearea oportunităţilor pentru dezvoltarea durabilă a economiei locale în concordanta cu obiectivele parcului; • Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor parcului prin programe de educaţie şi conştientizare; • Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria de cuprindere a Parcului Natural Vânători Neamţ. Planul de management cat si regulamentul parcului sunt in curs de avizare de catre Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-29
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70