Natura2000 - Zona marină de la Capul Tuzla (ROSCI0273)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0273
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Zona marină de la Capul Tuzla

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.687222
Latitudine 43.988889
Suprafață (ha) 1737.90

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 7.00
Medie 0.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
72.00
A
A
A
A
1.00
B
C
B
B
27.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1349 Tursiops truncatus P P
D
1351 Phocoena phocoena P P
D

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4127 Alosa tanaica P P P
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
Acipenser gueldenstaedtii C
C
Pești
2488 Acipenser stellatus C
C
Pești
Aidablennius sphynx C
C
Pești
Belone belone belone C
C
Pești
Callionymus risso C
C
Nevertebrate
Carcinus aestuarii P
C
Pești
Chelidonichthys lucerna C
C
Nevertebrate
Clibanarius erythropus P
A
Plante
Corallina officinalis P
C
Pești
Coryphoblennius galerita C
C
Plante
Cystoseira barbata P
C
Amfibieni
1350 Delphinus delphis C
C
Nevertebrate
Diogenes pugilator C
C
Nevertebrate
Dysidea fragilis C
C
Nevertebrate
Eriphia verrucosa C
C
Nevertebrate
Gastrana fragilis P
A
Nevertebrate
Halichondria panicea C
C
Nevertebrate
Hemimysis anomala P
C
Nevertebrate
Hemimysis serrata P
C
Pești
Hippocampus guttulatus C
C
Pești
2489 Huso huso C
C
Pești
Liza ramada C
C
Pești
Mesogobius batrachocephalus C
C
Pești
Mullus barbatus ponticus C
C
Nevertebrate
Mytilus galloprovincialis C
A
Pești
Neogobius ratan C
C
Pești
Nerophis ophidion P
C
Nevertebrate
Pachygrapsus marmoratus C
C
Nevertebrate
2581 Pholas dactylus P
C
Nevertebrate
Pilumnus hirtellus C
C
Pești
Salaria pavo C
C
Pești
Sarda sarda P
C
Pești
Scomber scombrus P
C
Pești
Scorpaena porcus C
C
Pești
Solea nasuta C
C
Pești
Spicara smaris P
C
Pești
Symphodus ocellatus C
C
Pești
Symphodus tinca C
C
Pești
Syngnathus tenuirostris C
C
Pești
Syngnathus typhle C
C
Pești
Trachinus draco C
C
Nevertebrate
Tricolia pullus P
A
Nevertebrate
Upogebia pusilla C
C
Pești
Uranoscopus scaber P
C
Nevertebrate
Xantho poressa C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N01 - Arii marine, privaluri 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Faleză înaltă cu ieșire la mare, Capul Tuzla se continua cu un promontoriu submarin stincos. Habitatele marine pentru care a fost declarat situl sunt de importanță deosebită: recifi, bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de apă de mare, nisipuri şi zone mlăştinoase neacoperite de apă de mare la reflux.
Calitate si importanță In zona Cap Tuzla fundul stancos recifal are cea mai mare extindere spre adanc si cel mai variat si accidentat relief din sectorul romanesc al Marii Negre. de aceea, aici se intalneste cea mai diversa gama de microhabitate de acest tip si,in consecinta, o fauna si flora acvatica foarte diversa. Zona nu este inca afectata de impacte antropice majore si nu este favorabila navigatiei din cauza reliefului submarin foarte accidentat.
Vulnerabilitate În imediata apropiere a sitului sunt desfășurate activități agricole,plaja este utilizată de către turiști, iar în mare sunt efectuate scufundări de agrement care pot deranja fauna speficică a arealului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Ca stat membru al Uniunii Europene, începând cu 01.01.2007 România a avut obligaţia de a constitui reţeaua ecologică Natura 2000, respectiv de a desemna siturile de importanţă comunitară şi ariile de protecţie specială avifaunistică. În acest sens, prin OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România a fost adoptată lista siturilor de importanţă comunitară, listă care însoţită de formularele standard şi hărţile cu localizarea a fost transmisă Comisiei Europeane în cursul lunii iunie 2007. Această listă de situri cuprinde şi siturile de importanţă comunitară desemnate de ţara noastră în zona marină.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
C
-
C
-
C
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-142
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă K35-10
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70