Natura2000 - Borzont (ROSCI0279)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0279
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSPA0033 (Depresiunea şi Munţii Giurgeului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Borzont

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.392778
Latitudine 46.690833
Suprafață (ha) 264.70

Altitudine (m)

Minimă 759.00
Maximă 842.00
Medie 796.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
15.00
B
C
B
B
25.00
B
C
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4068 Adenophora lilifolia V
C
C
B
B
1758 Ligularia sibirica V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea impatiens V
A
Plante
Achillea ptarmica R
A
Plante
Cnidium dubium R
A
Plante
Dactylorhiza majalis R
A
Plante
Eleocharis ovata R
A
Plante
Gentiana pneumonanthe R
D
Plante
Gladiolus imbricatus R
A
Plante
Pedicularis sceptrum-carolinum R
A
Plante
Ranunculus polyphyllus V
A
Plante
Salix rosmarinifolia R
A
Plante
Serratula wolffii C
D
Plante
Spiraea salicifolia R
A
Plante
Trollius europaeus R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Borzont se afla situat in Depresunea Giurgeului, in partea de sud-est a Muntilor Calimani, la nord de soseaua Gheorghieni - Joseni - Borzont - Pasul Bucin - Praid, in jud. Harghita. Este o zona mlastinoasa, cu mlastini alimentate de paraiele Borzontul Mare si Borzontul Mic. Mlastina este situata in zona de piemonturi montane de pe \"Mestecanis\", la nord-vest de localitatea Borzont. Vegetatia este reprezentată printr-o rarişte de molid înmlăştinită, cu apa mlaştinii băltind la suprafata terenului in cea mai mare parte.
Calitate si importanță Sit propus pentru existenta aici a speciilor din anexa II a Directivei Habitate: Adenophora lilifolia si Ligularia sibirica. De asemenea, aici exista si o serie de alte specii de plante extrem de rare in flora Romaniei, ex. Achillea impatiens - singurul loc unde se găseşte în România şi aflată la limita vestică a arealului mondial a speciei, Spiraea salicifolia, Serratula wolfii etc.
Vulnerabilitate Situl este oarecum vulnerabil la nivelul oscilant al pinzei de apa freatica. Acest nivel este dependent atit de cantitatea de precipitatii si de rata de evapotranspiratie, dar si de eventualele lucrari de drenare efectuate in zona. Deja pe latura sudica a acestei mlastini exista un canal de drenare, de cca. 2 m latime si 1m adincime, cu o lungime apreciabila.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) In aceasta zonă este desemnat un site SPA - Depresiunea şi Munţii Giurgeului.
Tip de proprietate Toate terenurile din zona sitului Borzont sunt particulare (informatie furnizata verbal de catre proprietarul unei pensiuni din localitatea Borzont).
Documentație Raţiu Flavia, 1974, Mlaştinile eutrofe din Depresiunea Giurgeului. Floră, vegetaţie, istoricul vegetaţiei. Rezumat teză de doctorat. Univ. \"Babeş-Bolyai\", Cluj-Napoca. Raţiu Flavia, 1974, Consideraţii generale asupra florei relictare a mlaştinilor eutrofe din Depresiunea Giurgeului, Ocr. nat., 18, 1: 23-27 + 3 foto + un tab. Oprea Ad. 2008. Studii proprii de teren.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
6.99

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 6.99 2.469.-Piemontul Nyeres

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
2.00
-
C
3.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
B
10.00
-
C
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Propunem ca Agentia de Protectia Mediului Harghita sa preia in administrare zona propusa de catre noi ca site N2000. Declararea acestei mlaştini drept rezervaţie naturală.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management la acest moment.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-39
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70