Natura2000 - Cheile Doftanei (ROSCI0283)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0283
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Doftanei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.748056
Latitudine 45.234167
Suprafață (ha) 2613.30

Altitudine (m)

Minimă 496.00
Maximă 1100.00
Medie 841.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
45.80
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
28.00
B
C
B
1.50
B
C
B
B
0.10
C
C
B
C
1.00
B
C
A
B
0.05
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
0.20
B
C
A
B
1.00
B
B
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
A
C
A
1193 Bombina variegata P
C
A
C
A
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1089 Morimus funereus P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Asperula rumelica P
D
Plante
Asplenium ruta-muraria P
D
Plante
Brachypodium sylvaticum P
D
Plante
Campanula sibirica P
D
Plante
Centaurea biebersteinii P
D
Plante
Chamaecytisus hirsutus P
D
Plante
Cnidium silaifolium P
D
Plante
Epipactis helleborine P
D
Plante
Galium mollugo P
D
Plante
Hippophae rhamnoides P
D
Plante
Inula ensifolia P
D
Plante
Lembotropis nigricans P
D
Plante
Melica ciliata P
D
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
D
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
D
Plante
Reseda lutea P
D
Plante
Rubus caesius P
D
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
D
Plante
Saxifraga corymbosa P
D
Plante
Sedum telephium ssp. maximum P
D
Plante
Sesleria heuflerana P
B
Plante
Silene nutans ssp. dubia P
B
Plante
Teucrium chamaedrys P
D
Plante
Thymus pulcherrimus P
B
Mamifere
2357 Triturus vulgaris P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Cheile Doftanei este localizat in Carpatii si Sucarpatii de Curbura, in partea sud-estica a Muntilor Baiului, in bazinul Raului Doftana, amonte de localitatea Brebu si in aval de localitatea Valea Doftanei. Din punct de vedere teritorial-administrativ, situl este amplasat pe raza comunelor Brebu si Valea Doftanei . Din punct de vedere al administratiei silvice, situl este amplasat in raza OS Campina si OS Doftana. Partea centrala a sitului o constituie Cheile Brebului, iar situl este amplasat pe ambii versanti ai Raului Doftana, care il traverseaza de la nord la sud.Partea sudica a sitului, situata in aval de Cheile Brebului, apartine zonei colinare, iar cea din amonte apartine zonei montane. Din punct de vedere geologic situl este localizat in zona formatiunilor de flis (grezos-calcaros,strate de Comarnic,sistos-grezos), conglomerate, gresii si marne. Indicele de ariditate anual de Martonne are valori cuprinse intre 36 si 58.Dupa Koppen situl se incadreaza in regiunea climatica Dfbx caracterizata printr-un climat boreal, cu ierni moderate, umede cu temperatura medie anuala mai mare de 10ºC cel putin 4 luni pe an, cu maxima pluviometrica la inceputul verii si minime la sfarsitul iernii. Cele mai raspandite soluri sunt din clasele cambisoluri si luvisoluri, adica eutricambisoluri, respectiv luvosoluri. Vegetatia naturala potentiala este cea forestiera, corespunzatoare etajelor fitoclimatice de fagete montane si premontane (FM1+FD4) si deluros de gorunete, fagete si goruneto-fagete (FD3).
Calitate si importanță Situl Brebu prezinta o importanta deosebita pentru habitatele de fagete:\\\"91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)\\\",\\\"9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum\\\",\\\"9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum\\\", dar si pentru fanetele montane, precum si pentru specii de amfibieni si nevertrebate.
Vulnerabilitate Factorul destabilizator cel mai important este vantul care a produs doboraturi de vant izolate pe cca 10% din suprafata.De asemenea, zapada coroborata cu vantul a provocat rupturi izolate in arborete pe 2% din suprafata. Eroziunea solului si alunecarile de teren afecteaza 2% din suprafata si sunt consecinta substratului geologic predispus la astfel de fenomene. Diversificarea formelor de proprietate asupra padurilor a dus la defrisari si degradarea padurilor in anumite zone. Alternanta pasunilor cu padurilor este un factor care poate favoriza pasunatul in padure, aparitia incendiilor cu ocazia curatarii pasunilor.
Tip de proprietate Padurile incluse in sit sunt atat in proprietatea statului, cat si in proprietate privata.
Documentație RNP-Romsilva, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Doftana. Studiul general. sef proiect. ing. Silviu Paunescu. RNP-Romsilva, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Doftana. UP IX Tesla. proiectant Silviu Paunescu. RNP-Romsilva, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Doftana. UP X Brebu. proiectant Gabriel Chitu. RNP-Romsilva, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Campina. Studiul general. sef proiect. ing. Silviu Paunescu. RNP-Romsilva, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Campina. UP II Cheile Brebului. proiectant Serban Mihaescu. RNP-Romsilva, ICAS, 2005, Amenajamentul OS Campina. UP III Florei. proiectant Ovidiu Popa. ICAS, 2010, investigatii in teren in cadrul contractului cadru nr. 69/2009.Paucă-Comanescu Mihaela, Ion Roxana, Onete Marilena, 2009. Spatial stability and seasonal dynamic of higher plants colonizing vertical cliffs from hilly Românian gorges. ECCB 2nd European Congress of Conservation Biology - Book of abstracts, pag. 200. Prague Mihaela Pauca-Comanescu, Roxana Ion, Marilena Onete, Ollerer Kinga, 2009. Diferente calitative si cantitative privind plantele superioare instalate pe peretii stancosi din Cheile Doftanei, in raport cu conditiile mediu. A 49-a Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice. Volum de rezumate.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J083PH007 * 7.12

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
15.00
-
A
5.00
-
A
5.00
-
B
5.00
-
B
2.00
-
B
0.10
-
A
0.00
+
A
0.00
-
A
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
-
B
25.00
-
B
1.00
0
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-100
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70