Natura2000 - Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ (ROSCI0285)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0285
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.052778
Latitudine 47.641944
Suprafață (ha) 2497.40

Altitudine (m)

Minimă 612.00
Maximă 1359.00
Medie 952.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
35.00
A
C
A
A
50.00
A
C
A
A
2.00
A
C
A
A
0.00
C
C
B
B
0.00
D
0.50
B
C
A
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4012 Carabus hampei P
C
C
C
C
4014 Carabus variolosus P
C
B
C
B
4015 Carabus zawadszkii R
C
C
C
C
1087 Rosalia alpina P
D
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl propus, in suprafata de 2497 ha, este localizat in bazinul superior al Vaii Baiut, cel mai mare afluent al raului Lapus, la altitudini cuprinse intre cca. 600 -1350 m (ua 82 C). Situl propus este adiacent sitului Valea Izei-Dealul Solovan. Sub raport geomorfologic, situl este localizat in Tinutul Carpatilor Orientali, Subtinutul Muntilor Vulcanici, Districtul Oas-Gutai-Varatec. Din punct de vedere al administatiei silvice, padurile sunt proprietatea statului si sunt administrate de RNP Romsilva prin DS Maramures, OS Strambu Baiut, iar din punct de vedere al administratiei de stat se afla pe raza comunei Baiut. In cadrul sitului, padurile reprezinta peste 98 % din suprafata. De asemenea, exista cateva enclave cu fanete (cca. 20 ha) apartinand locuitorilor comunei Baiut, stancarii si mlastini. Substratul este reprezentat de roci vulcanice, puternic modelate de factorii fizici, si de roci metamorfice. Relieful este reprezentat de versanti cu configuratie ondulata, cu inclinari repezi (peste 16 grade), cu altitudinei de 600-1300 m. Solurile fac parte din clasa Cambosolurilor - eutricambosol si districambosol - si a Spodisolurilor - prepodzol.
Calitate si importanță In cadrul sitului se gaseste cea mai intinsa si reprezentativa suprafata cu paduri virgine din nordul Carpatilor. Este vorba de paduri de molid si de amestecuri de molid-brad-fag, pluriene, cu varste de peste 150-200 ani. WWW-Programul Dunare-Carpati a initiat demersuri pentru includerea acestor paduri intr-o arie protejata. In acest sit habiteaza populatiile urmatoarelor specii de coleoptere Natura 2000: Carabus hampei, C. variolosus, C zawadskii, Rosalia alpina.
Vulnerabilitate Prin accesibilizarea bazinetului, exista riscul ca aceste esantioane de paduri virgine sa fie introduse in circuitul economic, in aceste conditii valoarea lor conservativa depreciindu-se.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) WWF-Programul Dunare-Carpati a avut discutii cu detinatorii de interese la nivel local (Primarie, proprietari, adminstratorul padurilor de stat, etc) pentru protejarea acestor paduri. Exista acceptul pentru includerea acestora in reteaua NATURA 2000.
Tip de proprietate Padurile apartin Statului roman, fiins administrate de RNP ROmsilva, prin DS Maramures, OS Strambu Baiut, iar fanetele sunt proprietate privata a unor locuitori ai comunei Baiut.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
A
0.00
-
B
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
A
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-24
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-1
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-13
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70