Natura2000 - Colinele Elanului (ROSCI0286)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0286
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Colinele Elanului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.976111
Latitudine 46.338889
Suprafață (ha) 755.30

Altitudine (m)

Minimă 17.00
Maximă 255.00
Medie 91.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
95.00
B
C
B
B
2.00
C
C
C
C

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4091 Crambe tataria R
C
C
C
C
4067 Echium russicum R
C
C
C
C
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Adonis volgensis R
A
Plante
Astragalus pubiflorus R
A
Plante
Bellevalia sarmatica V
A
Plante
Centaurea marschalliana R
A
Plante
2287 Colchicum fominii V
A
Plante
Palimbia rediviva V
A
Plante
Pulsatilla montana R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Aici există pajişi caracteristice pentru stepele din estul României (stepa Elanului).
Calitate si importanță Site-ul este reprezentat de pajişti xerofile bogate în elemente floristice continental-pontice.
Vulnerabilitate Suprapăşunatul.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu există nici o zonă protejată, de orice natură, în zona propusă acum.
Tip de proprietate Terenurile sunt în proprietatea particulară.
Documentație Ion Sârbu, 2008-2010. Investigaţii personale de teren.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
100.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Zona nu are desemnat un custode.
Planuri de management al sitului Nu există planuri de management pentru această zonă.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-57
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-56
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-68
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70