Natura2000 - Dealurile Drăgăşaniului (ROSCI0296)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0296
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealurile Drăgăşaniului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.185000
Latitudine 44.610833
Suprafață (ha) 7625.80

Altitudine (m)

Minimă 140.00
Maximă 326.00
Medie 246.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
90.00
10.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
17.00
A
C
A
B
1.00
A
C
A
B
1.00
B
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B
1089 Morimus funereus P
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in regiunea biogeografica continentala, altitudine maxima 320m, altitudine minima 120m si are o suprafata totala de 7625.78 ha. Situl se compune din doua trupuri in suprafata de 3988.9 ha si perimetrul de 100.6 km, respectiv 3636.8 ha si perimetru de 119.5 km.
Calitate si importanță Importanta sitului rezida in cele trei tipuri de habitate de interes european identificate, dintre care tipul 91YO reprezinta 17% din suprafata totala, aflate intr-o stare de conservare foarte buna, respectiv buna.Prezenta populatiilor speciilor de coleoptere, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Morimus funereus.
Vulnerabilitate Situl este partial expus la poluarea industriala, in zonele situate in apropierea oraselor SLatina, Ramnicu Valcea si Pitesti, speciile cele mai susceptibile de uscare fiind gorunul, stejarul si garnita. Sporadic pot fi provocate incendii din neglijenta.
Tip de proprietate Regimul de proprietate predominant este proprietatea publica de stat,padurile sunt administrate de RNP Romsilva, prin Ocolul silvic Dragasani, dar exista si proprietati particulare (paduri, pasuni, fanete, terenuri arabile, vii, livezi etc). Aproximativ 16% din paduri sunt comunale si particulare.
Documentație Amenajamente silvice I.C.A.S., 1992,2002: Ocolul silvic Dragasani Donita et al, 2005: Habitatele din Romania.Date colectie Dr. E. Nitu

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.51

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.25 2.796.-Pădurea Tisa Mare
+ 0.26 2.797.-Pădurea Silea

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
C
100.00
0
B
100.00
-
A
0.00
-
B
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
B
15.00
-
B
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Padurile aflate in proprietate publica de stat sunt administrate de RNP Romsilva prin Ocolul silvic Dragasani

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-109
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-121
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70