Natura2000 - Lunca Râului Doamnei (ROSCI0316)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0316
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Râului Doamnei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.857500
Latitudine 45.065000
Suprafață (ha) 55.60

Altitudine (m)

Minimă 348.00
Maximă 369.00
Medie 363.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
43.00
B
C
B
B
7.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1122 Gobio uranoscopus P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B
2484 Eudontomyzon mariae P
C
B
C
B
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
2511 Gobio kessleri P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N15 - Alte terenuri arabile 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde o sectiune a Raului Doamnei situata in zona mijlocie a acestuia. De asemenea, situl cuprinde si gura de varsare a principalului afluent din zona, Paraul Pacuraru care, in perioadele de vara seaca iar in perioadele de primavara poate genera viituri.
Calitate si importanță Situl Lunca Raului Doamnei este important pentru biodiversitate din urmatoarele motive: specii de pesti (Cobitis taenia, Sabanejewia aurata)specii de odonate (Odontopodisma rubripes, Paracaloptenus caloptenoides).
Vulnerabilitate Între factorii de impact antropic se numără exploatările de nisip si pietris, nesemnificative in momentul de fata. De asemenea, un alt factor de impact antropic este reprezentat de pescuitul ilegal cu substante otravitoare sau curent electric. Printre factorii disturbanti naturali se numără viiturile (in special in Paraului Pacuraru) si nivelul scayut al apei din timpul verii.
Tip de proprietate Aproape toata suprafata sitului este proprietate publica.
Documentație Observaţii în teren 1980-2008 John Smaranda.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-98
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70