Natura2000 - Obcinele Bucovinei (ROSCI0328)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip E
Codul sitului ROSCI0328
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Obcinele Bucovinei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.479444
Latitudine 47.682778
Suprafață (ha) 32246.40

Altitudine (m)

Minimă 565.00
Maximă 1481.00
Medie 1015.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
0.40
B
C
B
B
48.30
A
C
B
B
22.70
A
C
B
B
0.00
B
C
B
B
0.00
B
C
B
B
15.00
A
C
A
A
1.00
A
C
A
A

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
C
C
C
2484 Eudontomyzon mariae P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4014 Carabus variolosus P
C
B
C
B
1087 Rosalia alpina P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica V
C
C
A
A
4066 Asplenium adulterinum V
C
C
B
B
4070 Campanula serrata C
C
C
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea lingulata V
A
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum R
D
Plante
Angelica archangelica ssp. archangelica V
A
Plante
Aquilegia nigricans ssp. subscaposa V
B
Plante
Arctostaphylos uva-ursi R
A
Plante
Betula nana R
D
Plante
Botrychium virginianum V
A
Plante
Calla palustris V
A
Plante
Campanula patula ssp. abietina C
B
Plante
Carduus kerneri ssp. kerneri V
A
Plante
Cephalanthera longifolia R
A
Plante
Cephalanthera rubra R
A
Plante
Dactylorhiza cordigera ssp. cordigera R
A
Plante
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata R
A
Plante
Dactylorhiza maculata R
A
Plante
Dianthus carthusianorum R
B
Plante
Dracocephalum thymiflorum V
A
Plante
Drosera rotundifolia R
A
Plante
Eleocharis quinqueflora V
A
Plante
Epipactis atrorubens R
A
Plante
Epipactis helleborine R
A
Plante
Epipactis palustris R
A
Plante
Erysimum witmannii ssp. witmannii V
A
Plante
Euonymus nanus V
A
Plante
Goodyera repens V
A
Plante
Gymnadenia conopsea C
A
Plante
Gymnadenia odoratissima R
A
Plante
Heracleum sphondylium ssp. transsilvanicum V
A
Plante
Herminium monorchis V
A
Plante
Iris sibirica R
A
Plante
Limosella aquatica V
A
Plante
Lythrum portula V
A
Plante
Melampyrum saxosum R
B
Plante
Menyanthes trifoliata V
A
Plante
Microstylis monophyllos V
A
Plante
Ophioglossum vulgatum V
A
Plante
Orchis coriophora ssp. coriophora R
A
Plante
Orchis laxiflora ssp. elegans V
A
Plante
Orchis mascula ssp. signifera V
A
Plante
Orchis militaris R
A
Plante
Orchis ustulata R
A
Plante
Phyteuma tetramerum R
A
Plante
Phyteuma vagneri V
A
Plante
Poa rehmannii R
B
Plante
Primula elatior ssp. leucophylla R
D
Plante
Rhodiola rosea V
A
Plante
Salix starkeana V
A
Plante
Saussurea discolor V
A
Plante
Senecio papposus R
A
Plante
Senecio subalpinus R
A
Plante
Swertia perennis V
A
Plante
Tanacetum macrophyllum V
A
Plante
Taxus baccata V
D
Plante
Thymus comosus V
A
Plante
Tozzia alpina ssp. alpina V
A
Plante
Trientalis europaea V
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl in suprafata de 32246 ha este situat în Carpaţii Orientali, Obcinele Bucovinei, mai precis Obcina Feredeului şi Obcina Mare, intre versantul tehnic stang al Râului Moldova şi versantul tehnic drept al Râului Moldoviţa, cât şi pe culoarul Râului Moldoviţa şi la est de acesta.Relieful predominant este versantul cu înclinări preponderent între 16 şi 30 grade, dar pe suprafeţe restrânse apar şi alte forme de relief cum ar fi platoul si lunca inalta. Altitudinal situl este cuprins intre aprox 600m (UP I Deia – O.S. Vama) şi aprox. 1500m (U.P. I Demăcuşa – O.S.E. Tomnatic). Din punct de vedere geologic SCI-ul se încadreaza în zona flişului carpatic, reprezentat prin unităţile de Audia şi de Tarcău, iar formaţiunile geologice sunt de vârstă mezozoică şi neozoică. Din punct de vedere fitoclimatic situl este situat în etajul montan al amestecurilor(de molid, brad şi fag) şi în etajul montan al molidului. După sistemul de clasificare a lui Köppen, adaptat la teritoriul ţării noastre, distingem doua regiuni climatice Dfk(600-1000m) si Dfck(peste 1000m). Preponderent suprafaţa sitului este acoperită cu pădure (94%).
Calitate si importanță SCI-ul se situează în etajul montan al amestecurilor (de molid, brad şi fag) şi în etajul montan al molidului, bonitatea statiunilor forestiere fiind superioara si mijlocie. In cuprinsul acestui sit se intalnesc 22 de tipuri de pădure incadrate in 9 tipuri de habitate forestiere din Romania care au corespondenta cu tipurile de habitate Natura2000: R4102 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum (corespondent tip de habitat Natura 2000 – 9110 Luzulo-Fagetum beech forest / Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum ); R4401 - Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa, (corespondent tip de habitat Natura 2000 – 91E0 Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) / Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); R4103 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Leucanthemum waldsteinii,R4104 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra,R4109 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Dentaria glandulosa (corespondent tip de habitat Natura 2000 – 91V0 Dacian beech forest / Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) ); R4205 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella, R4206 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum, R4207 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Hylocomium splendens, R4208 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Luzula sylvatica (corespondent tip de habitat Natura 2000 – 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)/ Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea). In concluzie situl este deosebit de valoros atat pentru habitatele forestiere de fagete, in special tipul de habitat 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), care ocupa cea mai mare suprafata la nivelul sitului, urmat de habitatele 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea), 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum si 91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), cat si pentru prezenta in cadrul sitului a carnivorelor mari.
Vulnerabilitate In cadrul SCI-ului pot apărea deseori doborâturi de vânt şi rupturi de zăpadă datorită unor vânturi foarte puternice cu viteze cuprinse între 18 şi 30 m/sec din direcţiile predominant vestice şi nord vestice. De asemenea prezenţa unor roci la suprafaţă are o importanţă deosebită asupra înrădăcinării molidului, determinând o înrădăcinare în formă de taler a acestuia şi o vulnerabilitate ridicată la doborâturile de vânt.
Tip de proprietate Suprafaţa de pădure din cadrul SCI-ului se află în proprietatea statului,fiind administrată de RNP-Romsilva, prin Direcţia Silvică Suceava(O.S. Moldoviţa , O.S. Putna, O.S. Vama) şi ICAS (O.S.E. Tomnatic), în proprietate publică a persoanelor juridice şi în proprietate privată. Padurea din cadrul SCI-ului este încadrată din punct de vedere teritorial administrativ în O.S. Moldoviţa (U.P. II Argel, U.P. III Raşca, U.P. IV Putna Secrieş), O.S. Putna (U.P. I Putna), O.S.E. Tomnatic (U.P. I Demăcuşa) şi O.S. Vama ( U.P. I Deia, U.P. II Paltinu)
Documentație Pentru documentaţie s-au folosit Amenajamentul Ocolului Silvic Moldoviţa RNP- Romsilva,ICAS 2005(U.P. II Argel, U.P. III Raşca, U.P. IV Putna Secrieş), Studiu General Ocolul Silvic Moldoviţa RNP- Romsilva, ICAS 2005; Amenajametul Ocolului Silvic Putna RNP- Romsilva, ICAS 2001(U.P. I Putna), Amenajamentul Ocolului Silvic Vama, RNP- Romsilva, ICAS 2001( U.P. I Deia), Amenajamentul Ocolului Silvic Vama, RNP- Romsilva, ICAS 2009( U.P. II Paltinu), Amenajamentul Ocolului Silvic Experimental Tomnatic RNP-Romsilva, ICAS 2009(U.P. I Demăcuşa), Studiu General Ocolului Silvic Experimental Tomnatic, RNP-Romsilva, ICAS 2009

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J021SV032 * 3.69

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
B
0.00
-
B
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-3
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-4
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-15
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-16
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70