Natura2000 - Lunca Teuzului (ROSCI0350)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0350
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Teuzului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.696944
Latitudine 46.568889
Suprafață (ha) 5238.90

Altitudine (m)

Minimă 86.00
Maximă 122.00
Medie 95.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
A
C
A
1993 Triturus dobrogicus P
C
A
C
A
1220 Emys orbicularis P
C
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este foarte important pentru Marsilea quadrifolia. Aici se găseşte unul dintre cele mai mari populaţii din ţară. Este unul dintre acele zone care au fost foarte puţin afectate de desecări şi canalizări. Foarte important şi din punct de vedere al Misgurnus fossilis şi Emys orbicularis. Aici se găseşte şi specia Carassius carassius, specie prezentă în Cartea Roşie a Vertebratelor din România fiind amintită ca o specie periclitată. Pe lângă aceste specii trebuie să amintim şi specia Tinca tinca, populaţia căreia în ultimele decenii arată o scădere drastică.În zona desemnată specia amintită are o populaţie stabilă. Este unul dintre putinele situri desemnate pentru habitatul 1530 (Pannonic salt steppes and salt marshes), în regiunea pannonica.
Calitate si importanță Situl este foarte important pentru Marsilea quadrifolia. Aici se găseşte unul dintre cele mai mari populaţii din ţară. Este unul dintre acele zone care au fost foarte puţin afectate de desecări şi canalizări. Foarte important şi din punct de vedere al Misgurnus fossilis şi Emys orbicularis. Aici se găseşte şi specia Carassius carassius, specie prezentă în Cartea Roşie a Vertebratelor din România fiind amintită ca o specie periclitată. Pe lângă aceste specii trebuie să amintim şi specia Tinca tinca, populaţia căreia în ultimele decenii arată o scădere drastică.În zona desemnată specia amintită are o populaţie stabilă. Este unul dintre putinele situri desemnate pentru habitatul 1530 (Pannonic salt steppes and salt marshes), în regiunea pannonica.
Vulnerabilitate Utilizarea de îngrăşăminte chimice în agricultură. Poluarea cu ape menajere sau industriale. Desecarea prin canalizări a zonelor umede.Braconajul.
Documentație 1. Bănărescu P. (2005). Peşti. In: Botnariuc N. & Tatole V. (eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Academia Română. Bucureşti, pp. 215-255. 2. Baza de date Grupul Milvus 3. Covaciu-Marcov, S.D., Sas, I., Kiss, A., Bogdan, H., Cicort-Lucaciu, A.Ș. 2006. The herpetofauna from the Teuz River hydrographic basin (Arad County, Romania). North- Western Journal of Zoology, 2(1): 27-38. 4. Doniţă et al. 2005. Habitatele din România, Editura Tehnica Silvica, Bucuresti

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
A
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-56
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70