Natura2000 - Râul Suceava (ROSCI0379)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0379
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Râul Suceava

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.976111
Latitudine 47.885000
Suprafață (ha) 881.10

Altitudine (m)

Minimă 321.00
Maximă 572.00
Medie 401.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
7.00
A
C
A
B
1.00
A
C
A
B
1.00
C
C
C
C
0.50
B
C
C
C
0.50
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
B
1122 Gobio uranoscopus P
C
C
C
C
2511 Gobio kessleri P
C
B
C
B
1134 Rhodeus sericeus amarus P
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B
2484 Eudontomyzon mariae P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1061 Maculinea nausithous P
C
B
A
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este situat pe ambele maluri ale râului Suceava, in aval de confluenta cu afluentul sau Putna, pana la confluenta cu Sucevita si include si principalii sai afluenti de pe acest tronson - Bilca mare, Tarnauca, Clinaut, Rusul si Ruda, pe partea stanga, si Remezeu, Petrimiasa, pe partea dreapta. Altitudinea variaza intre 350 si 415 m. Pe langa aninisuri se mai intalnesc pe suprafate mici si plantatii de rasinoase - molid si pin silvestru. remarca structura naturala bine si foarte bine conservata reprezentata prin: diversitatea mare de varste si dimensiuni mai ales la Habitatul 91E0; prezenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat, cat si intrepatrunderea celor doua habitate (Paduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa si Paduri dacice getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemorum). Situl este alimentat si strabatut de o retea de brate semipermanente in care doar in perioadele ploioase mai curge apa. Prin amenajamentul silvic arboretelor din sit li s-a atribuit functia speciala de protectie fiind supuse regimului de conservare deosebita. Situl a fost extins cu un poligon situat in lunca paraului Pozen si pe versantii nordic si vestic al Dealului Ursoiul (altitudine 482 m). In acest poligon clasele de habitate prezente sunt cele de paduri de foiase si de pajisti.
Calitate si importanță Situl este important pentru o mai buna distributie geografica a siturilor desemnate pentru habitatul 91E0. Acest tip de habitat apare pe cca. 50-55 ha. Padurile ocupa in sit 69 Ha.Pentru prezenta populatiei de Maculinea nausithous (Lepidoptera).Important pentru nevertebrate şi pentru prezenţa speciei Triturus montandoni, generalmente alpină, în Continental.
Vulnerabilitate In ceea ce priveste habitatul 91E0, principalele amenintari le constituie lucrarile de regularizare a raului, taierile ilegale de arbori, avand in vedere ca situl este flancat pe ambele parti de localitati, iar gradinile si terenurile agricole vin in contact direct cu limitele sitului.
Tip de proprietate Padurile din sit sunt proprietatea unor persoane fizice de pe raza comunelor Bilca, Galanesti si Fratautii Vechi (conform legilor 1/2000 si 247/2005) sau sunt situate in afara fondului forestier.
Documentație Proiectul LIFE05 NAT/RO/000176 - Habitate prioritare alpine,subalpine şi forestiere din România; Amenajamentul OS Brodina; Amenajamentul Ocolului Silvic Marginea (Unitatea de productie IV Izvoarele Sucevei). Biris, I.A., 2010, investigatii in teren.Date Dr. Sergiu Mihuţ, 2010.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-4
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-5
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70