Natura2000 - Râul Târnava Mică (ROSCI0384)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0384
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0028 (Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Râul Târnava Mică

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.462222
Latitudine 46.384444
Suprafață (ha) 331.30

Altitudine (m)

Minimă 284.00
Maximă 347.00
Medie 312.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
60.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra C
C
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
B
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis P
C
B
C
A
1124 Gobio albipinnatus P
C
B
B
B
1149 Cobitis taenia P
C
B
B
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1032 Unio crassus P
C
B
C
B
1060 Lycaena dispar P
C
C
A
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Râu mic cu curs natural cu meandre în zona bioregiunii continentale, limitată de păduri aluviale. 4 specii de peşti , o specie de mamifer , 2 specii de nebvertebrate şi 3 specii de amfibieni , 2 habitate de interes comunitar din anexa II Directiva Habitate
Calitate si importanță Situl este important pentru pădurile aluviale cu Alnus glutinosa şi sălcii (galerii pe porţiuni inseminate), pentru specii de peşti din anexa II DH bine reprezentata Barbus meridionali, dar şi Cobitis taeni, Gobio albipinn, Sabanejewia aurata, nevertebrate ca Lycaena dispar, Unio crassus, respectiv 3 specii de amfibieni Starea naturală a râului Târnava Mică este în procent de 80-90 %
Vulnerabilitate Râul s-a conservat bine cu multe galerii de păduri aluviale, meandrele au fost canalizate numai în zona Bălăuşeri, iar în alte zone s-au creat în vecinătate diguri de protecţie a localităţilor împotriva inundaţiilor. Sporadic au fost extrageri de materiale de construcţii pentru nevoile comunităţilor locale fără impact semnificativ. Cele 2 balastiere nu au mai primit acord de mediu . Există extrageri sporadice iarna de sălcii pentru lemn de foc, de către categorii sociale defavorizate.
Tip de proprietate Râul este proprietatea statului, iar pe marginea apei Apele Rpmâne exercită drept de folosire pentru eventuale intervenţii, respectiv control.
Documentație Iniţiativa şi sprijinul pentru elaborarea documentaţiei a avut NGO Valea Verde cu sediul în oraşul Târnăveni.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
-
C
5.00
0
C
1.00
-
C
1.00
0
C
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitate pentru râul Târnava Mică are administratorul Apele Române , iar pentru specii şi habitate de interes comunitar A.P.M. Mureş.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-49
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-50
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70