Natura2000 - Salonta (ROSCI0387)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0387
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0097 (Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Salonta

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.543333
Latitudine 46.763333
Suprafață (ha) 3607.50

Altitudine (m)

Minimă 84.00
Maximă 94.00
Medie 89.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
40.00
C
C
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea setacea P
D
Plante
Artemisia santonicum C
D
Plante
Centaurea rocheliana P
D
Plante
Daucus carota P
D
Plante
Dipsacus laciniatus P
D
Plante
Gypsophila muralis P
D
Plante
Hordeum hystrix P
D
Plante
Limonium gmelinii C
D
Plante
Lolium perenne P
D
Plante
Polygonum aviculare P
D
Plante
Portulaca oleracea P
D
Plante
Puccinellia distans C
D
Plante
Vicia grandiflora P
D
Plante
Xanthium spinosum P
D
Plante
Xanthium strumarium P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Mlaştinile sărăturate constituie un mediu prielnic pentru asociaţiile Agrosteto-Beckmannietum, Puccinellietum distantis, Hordeetum hystricis, Camphorosmetum annuae, Artemisieto-Festucetum pseudovinae (sin. Artemisio-Festucetum pseudovinae) , Artemisietum salinae. Pe suprafaţa solurilor mai uscate aparţinând complexului de soloneţuri, se găsesc întinse pajişti aparţinând asociaţiei Artemisio-Festucetum pseudovinae, în mijlocul cărora se conturează pâlcuri de Hordeetum hystricis, Artemisietum salinae şi Camphorosmetum annuae. Se întâlnesc mici pâlcuri verzi şi compacte de: Cynodon dactylon (pir gros), Artemisia santonicum (pelin), Hordeum hystrix (orzul ţiganului), Limonium gmelinii (limba boului), Matricaria chamomilla (romaniţă sau romon), Cichorium intybus (cicoare), Mentha pulegium (busuioc broştesc), Ononis pseudohircina (sudoarea calului), carul dracului (Eryngium campestre), Puccinellia distans, Camphorosma annua, Festuca pseudovina. Alte specii importante: Asparagus tenuifolius, Schoenoplectus spinus, Cardamine parviflora, Elatine triandra (Pop I., 1956).
Calitate si importanță Tipuri de vegetatie de saraturi reprezentative pentru pajisti si mlastini halofile panonice, care se dezvolta mozaicat. In trecut, terenul a fost partial imbunatatit pentru agricultura. In prezent, pe suprafete importante s-a reinstalat vegetatia potentiala. Zonă importantă pentru sărături de tipul habitatelor N2000 incluse la *1530, respectiv pajişti halofile panonice.
Vulnerabilitate Incepind cu anul 1960, s-au executat lucrari intense de imbunatatiri funciare care au dus la transformari profunde in ceea ce priveste solul, flora si vegetatia. In ultimii ani, prin abandonarea acestor lucrari, pe anumite suprafete, s-a revenit la vegetatia potentiala.
Documentație Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România. Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) 2006. Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Pop I., 2002. Vegetaţia solurilor sărăturate din România. Contribuţii Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Grădina Botanică “Alexandru Borza” Cluj-Napoca. Pop. I., 1959, Cercetări geobotanice asupra păşunilor şi fânaţelor de pe terenurile sărăturoase de la Salonta (Reg. Oradea), Studii şi Cercet. Biol., Cluj, 10: 75-99. Pop. I., 1956, Note floristice din Raionul Salonta, Studii şi Cercet. Biol., Cluj, 1-4: 21-28.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista un Plan de Management aprobat.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-44
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-43
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70