Natura2000 - Turnu - Variaşu (ROSCI0401)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0401
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Turnu - Variaşu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.140278
Latitudine 46.277778
Suprafață (ha) 311.60

Altitudine (m)

Minimă 94.00
Maximă 100.00
Medie 97.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
35.00
B
C
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Ambrosia artemisiifolia P
D
Plante
Artemisia santonicum C
D
Plante
Aster tripolium ssp. pannonicus P
D
Plante
Conyza canadensis P
D
Plante
Digitaria ischaemum P
D
Plante
Dipsacus laciniatus P
D
Plante
Inula britannica P
D
Plante
Limonium gmelinii C
D
Plante
Lolium perenne P
D
Plante
Lotus tenuis P
D
Reptile
2469 Natrix natrix P
D
Plante
Puccinellia distans C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Mentionam asociatiile vegetale de pe solurile saraturate: Limonio gmelinii – Artemisietum monogynae Ţopa 1939 (syn.: Staticeto – Artemisietum monogynae (santonicum) Topa 1939), Hordeetum hystricis (Soó 1933) Wendelberger 1943; Artemisio santonici – Festucetum pseudovinae (Magyar 192) Soó (1933) 1945, Achilleo – Festucetum pseudovinae, etc.
Calitate si importanță Sit important pentru habitatul 1530
Vulnerabilitate Incepind cu anul 1960, s-au executat lucrari intense de imbunatatiri funciare care au dus la transformari profunde in ceea ce priveste solul, flora si vegetatia. In ultimii ani, prin abandonarea acestor lucrari, pe anumite suprafete, s-a revenit la vegetatia potentiala.
Documentație Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România. Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) 2006. Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Pop I., 2002. Vegetaţia solurilor sărăturate din România. Contribuţii Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Grădina Botanică “Alexandru Borza” Cluj-Napoca.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista un Plan de Management aprobat.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-67
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70