Natura2000 - Zau de Campie (ROSCI0408)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0408
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Zau de Campie

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.102222
Latitudine 46.652778
Suprafață (ha) 10.00

Altitudine (m)

Minimă 346.00
Maximă 408.00
Medie 367.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
90.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4091 Crambe tataria R
C
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
B
4067 Echium russicum R
C
C
A
A
4098 Iris humilis ssp. arenaria V
C
C
A
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Astragalus dasyanthus V
A
Plante
Asyneuma canescens R
A
Plante
Cephalaria transylvanica R
C
Plante
Dictamnus albus
A
Plante
Fritillaria orientalis V
C
Plante
1866 Galanthus nivalis R
C
Plante
Jurinea mollis ssp. transylvanica V
B
Plante
Neottia nidus-avis V
A
Plante
Nepeta ucranica V
A
Plante
Orchis morio V
A
Plante
2098 Paeonia tenuifolia C
C
Plante
Prunus tenella R
A
Plante
Salvia transsylvanica V
A
Plante
Waldsteinia geoides V
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N15 - Alte terenuri arabile 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl SCI Zau de Câmpie se găseşte la 19 km de oraşul Luduş şi la 60 km de municipiul Tg. Mureş. Acest sit este reprezentat de o colină specifică \"Câmpiei Transilvaniei\", cu expoziţie estică ori sud-estică şi înclinarea pantelor între 15-20°, către valea \"Bota Mare\". În rezervaţia naturală \"Zau de Câmpie\" au fost identificaţi 331 de taxoni de plante vasculare.
Calitate si importanță Rezervaţia naturală \\\"Zau de Campie\\\" a fost desemnată pentru protejarea numeroaselor exemplare de bujor de stepă (Paeonia tenuifolia), specie aflată aici în singura localitate din interiorul arcului carpatic. Bujorul de stepă (Paeonia tenuifolia) este o specie ameninţată la nivel european. Cenozele cu bujori de stepă au fost încadrate în asociaţia vegetată: Salvio nutantis-Paeonietum tenuifoliae Mititelu 1990. Această arie mai adăposteşte alţi 5 taxoni ameninţaţi la nivel European: Crambe tataria, Cephalaria radiata, Echium russicum, Jurinea mollis ssp.transsyivanica, Salvia transylvanica, iar în zona ecotonală, doi taxoni: Fritillaria orientalis şi Galanthus nivalis. Rezervaţia mai adăposteşte 8 taxoni rari (\\\"Lista Roşie a României\\\", Olteanu şi colab. 1994, N. Boşcaiu şi colab., 1994) precum: Astragalus dasyanthus, Dictamnus albus, Iris humilis, Neottia nidus-avis, Nepeta ucranica, Orchis morio, Prunus tenella, Waldsteinia geoides.
Vulnerabilitate Situl \"Zau de Campie\" este vulnerabil la suprapăşunat. Însă rezervaţia naturală este sub protecţie strictă, nepăşunându-se.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia naturală se regăseşte legiferată în Legea 5/2000.
Tip de proprietate Terenul rezervaţiei naturale este în proprietatea statului. Rezervaţia este destinată în totalitate conservării naturii şi cercetării ştiinţifice. Terenurile din situl SCI \"Zau de Câmpie\", propus acum, sunt atât particulare cât şi comunale.
Documentație Oroian Silvia, Ştefănescu D. & Sămărghiţan Mihaela. 2005. Ariile protejate din Judeţul Mureş. Tg. Mureş: Edit. University Press.111 pp. Sămărghiţan Mihaela, colab., 1997, Caracterizarea generală a florei din Rezervaţia botanică Zau de Câmpie, Jud. Mureş, Marisia, Muz. Şti. Nat. Tg. Mureş, XXV: 249-278 Mititelu D., 1990, Flora şi vegetaţia rezervaţiei „Zau de Câmpie”, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 17-23 + un tab. + 2 foto.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
7.84

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 7.84 2.627.-Rezervaţia de bujori Zăul de Câmpie

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
B
50.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea protecţiei rezervaţiei naturale este în sarcina Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş. Propunem ca şi situl N2000 \\\"Zau de Câmpie\\\" să intre în planurile de management ale aceleiaşi instituţii.
Planuri de management al sitului Nu cunoaştem să existe planuri de management pentru rezervaţia naturală Zau de Câmpie. În trecut rezervaţia a avut un custode (Marcu Sâncrăianu), însă acesta a decedat, în prezent neavând cunoştinţă dacă rezervaţia a fost luată în custodie de altă persoană/instituţie.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-49
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70