Natura2000 - Aliman - Adamclisi (ROSPA0001)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0001
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Aliman - Adamclisi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.945833
Latitudine 44.139167
Suprafață (ha) 19467.80

Altitudine (m)

Minimă 11.00
Maximă 181.00
Medie 110.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 6-7 p
C
B
C
C
A073 Milvus migrans 1-2i 5-8i
C
B
C
C
A080 Circaetus gallicus 9-10 p
B
A
B
A
A081 Circus aeruginosus 2-4i
D
A082 Circus cyaneus 20-50 i 80-100 i
C
B
C
B
A083 Circus macrourus 60-80 i
B
B
C
B
A084 Circus pygargus 1-3 p 120-130 i
B
A
B
A
A089 Aquila pomarina 1-2p 150-200i
C
C
C
C
A092 Hieraaetus pennatus 3-4 p 15-20 i
C
B
C
A
A097 Falco vespertinus 36-41 p 200-400 i
B
B
C
B
A103 Falco peregrinus >4 i
D
A133 Burhinus oedicnemus 30-32 p
B
B
C
B
A215 Bubo bubo 1-2 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 120-130 p
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 100-120 p
B
A
C
B
A234 Picus canus 20-25 p
D
A238 Dendrocopos medius 20-22 p
D
A242 Melanocorypha calandra 2200-2500 p
B
B
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 600-650 p
B
A
C
B
A246 Lullula arborea 800-1000 p
C
A
C
B
A255 Anthus campestris 3600-4000 p
C
A
C
B
A307 Sylvia nisoria 200-300 p
C
A
C
B
A320 Ficedula parva 800-1000 i
D
A321 Ficedula albicollis 200-300 i
D
A338 Lanius collurio 700-1000 p
D
A339 Lanius minor 210-220 p
C
B
C
A
A379 Emberiza hortulana 200-300p
C
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 15-18 p >30 i
B
B
C
B
A403 Buteo rufinus 12-14 p
B
A
C
A
A404 Aquila heliaca 1-2i
A
B
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 30-40p
C
B
C
C
A511 Falco cherrug >1 p
B
A
C
B
A533 Oenanthe pleschanka 24-26 p
B
A
B
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A096 Falco tinnunculus >70 p
D
A113 Coturnix coturnix >600 p
C
B
C
B
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus P
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A214 Otus scops RC
D
A221 Asio otus C
D
A230 Merops apiaster C
D
A232 Upupa epops RC
D
A244 Galerida cristata 300-320 p
C
A
C
B
A247 Alauda arvensis P
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba RC
D
A271 Luscinia megarhynchos RC
D
A273 Phoenicurus ochruros R
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A299 Hippolais icterina R
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A337 Oriolus oriolus P
D
A341 Lanius senator R
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A383 Miliaria calandra P
D
A435 Oenanthe isabellina R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se află în bioregiunea stepică cuprinzând o suprafaţă reprezentativă din vestul Podisului Dobrogei de Sud cu altitudini sub 200m. Este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene si prezintă o inclinare usoară de la est spre vest. Vaile au un pronuntat caracter endoreic. Zona are un climat arid, cu temperaturi medii mari (10-11 grade C), temperaturi ridicate vara, precipitatii reduse (in jurul valorii de 400mm/an), zile tropicale si secete frecvente; iarna bate frecvent Crivatul. Suprafaţa desemnată ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică cuprinde un mozaic de habitate dominat de zone arabile şi pajişti stepice între care se intercalează trupuri de pădure de şleau.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor caracteristice zonelor agricole şi de stepă din sud-estul României precum: Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra, Coracias garrulus, Burhinus oedicnemus şi Falco vespertinus. Reprezintă o zonă importantă de cuibărit şi hrănire pentru Buteo rufinus. De asemenea este una dintre zonele în care se inregistrează prezenţa acvilei de câmp şi a şoimului dunărean.
Vulnerabilitate Situl este supus presiunii antropice mai ales prin activitatea tradiţională de păşunat, prin turismul practicat mai ales în zona monumentului Trophaeum Traiani şi ruinelor cetăţii romano-bizantine de la Adamclisi şi exploatări miniere de suprafaţă (cariere de piatră). În zonele acoperite cu vegetaţie forestieră se desfăşoară activităţi de vânătoare.
Tip de proprietate Aproximativ 30% proprietate publică de stat şi restul proprietate privată de stat şi individuală.
Documentație Date S.O.R.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
35.00
-
A
20.00
-
B
10.00
0
A
2.00
-
B
5.00
-
B
5.00
-
A
10.00
-
C
1.00
0
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
35.00
-
A
35.00
-
A
10.00
-
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-141
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-140
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70