Natura2000 - Avrig - Scorei - Făgăraş (ROSPA0003)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0003
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Avrig - Scorei - Făgăraş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.618611
Latitudine 45.789444
Suprafață (ha) 3023.50

Altitudine (m)

Minimă 369.00
Maximă 453.00
Medie 403.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
47.00
53.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A022 Ixobrychus minutus 40 p
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 120-140p
C
A
B
B
A068 Mergus albellus 10-15 i RC
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 1-2 p
D
A082 Circus cyaneus 40 i
C
B
C
C
A091 Aquila chrysaetos 4 i
D
A094 Pandion haliaetus 10 i
C
B
C
C
A097 Falco vespertinus 40 i
D
A103 Falco peregrinus 2 i
D
A122 Crex crex 80-160 p
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax RC
D
A222 Asio flammeus R
D
A224 Caprimulgus europaeus 60 p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 40 p
C
C
C
C
A234 Picus canus 10-20 p
D
A236 Dryocopus martius 7-10 p
D
A238 Dendrocopos medius 10-12 p
D
A246 Lullula arborea RC
D
A255 Anthus campestris R
D
A307 Sylvia nisoria 20-30 p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva R
D
A321 Ficedula albicollis RC
D
A339 Lanius minor RC
D
A379 Emberiza hortulana 1-2 p
D
A429 Dendrocopos syriacus 10-20 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 10-20 p RC
D
A005 Podiceps cristatus RC
D
A006 Podiceps grisegena RC
D
A008 Podiceps nigricollis RC
D
A017 Phalacrocorax carbo RC
D
A028 Ardea cinerea RC
D
A051 Anas strepera RC
D
A052 Anas crecca 20-60 i RC
D
A053 Anas platyrhynchos 60-70 p 300-1000 i RC
D
A054 Anas acuta RC
D
A055 Anas querquedula 1-2 p RC
D
A056 Anas clypeata RC
D
A061 Aythya fuligula 2-5 p RC
D
A067 Bucephala clangula 20-40 i RC
D
A070 Mergus merganser 5-10 i RC
D
A086 Accipiter nisus C
D
A087 Buteo buteo P
D
A096 Falco tinnunculus R
D
A099 Falco subbuteo R
D
A113 Coturnix coturnix C
D
A125 Fulica atra V
D
A153 Gallinago gallinago RC
D
A165 Tringa ochropus RC
D
A168 Actitis hypoleucos RC
C
B
C
C
A179 Larus ridibundus RC
D
A182 Larus canus RC
D
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus RC
D
A210 Streptopelia turtur C
D
A212 Cuculus canorus C
D
A214 Otus scops R
D
A221 Asio otus RC
D
A226 Apus apus RC
D
A230 Merops apiaster RC
D
A232 Upupa epops C
D
A233 Jynx torquilla R
D
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia RC
D
A251 Hirundo rustica P C
D
A253 Delichon urbica C C
D
A256 Anthus trivialis C
D
A257 Anthus pratensis RC
D
A259 Anthus spinoletta C
D
A260 Motacilla flava C C
D
A261 Motacilla cinerea R
D
A262 Motacilla alba C C
D
A266 Prunella modularis C
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A270 Luscinia luscinia RC
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A275 Saxicola rubetra C
D
A276 Saxicola torquata C
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A283 Turdus merula C
D
A284 Turdus pilaris P
D
A285 Turdus philomelos C
D
A286 Turdus iliacus R
C
B
C
C
A287 Turdus viscivorus R
D
A291 Locustella fluviatilis R
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus C
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus C
D
A298 Acrocephalus arundinaceus C
D
A308 Sylvia curruca C
D
A309 Sylvia communis C
D
A310 Sylvia borin C
D
A311 Sylvia atricapilla C
D
A314 Phylloscopus sibilatrix C
D
A315 Phylloscopus collybita C
D
A316 Phylloscopus trochilus RC
D
A317 Regulus regulus RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A340 Lanius excubitor R C
D
A351 Sturnus vulgaris C P
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A360 Fringilla montifringilla RC
D
A363 Carduelis chloris RC C
D
A364 Carduelis carduelis RC C
D
A365 Carduelis spinus RC C
D
A366 Carduelis cannabina RC C
D
A372 Pyrrhula pyrrhula C
D
A373 Coccothraustes coccothraustes C
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans 5-10 p
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se desfasoara in regiunea continentala, cuprinzand cursul mijlociu al Oltului.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 86 c) numar de specii periclitate la nivel global: 2 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Crex crex Ciconia ciconia Aquila pomarina Situl este important in perioada de migratie si iernare pentru pasarile de balta. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. Sursa: APM-BV Ioaniţescu A Apr 9 2006 1:42PM : Importanţa suprafeţei propuse pentru declarare ca Sit Natura 2000 se datorează în primul rând populaţiilor de păsări sălbatice şi habitatelor acestora. Oltul reprezintă un coridor ecologic de migraţie şi dispersie pentru populaţiile de păsări care face legătura între diferite zone geografice ale României şi Europei. Sunt astfel legate Depresiunile Braşovului, Făgăraşului şi Câmpia Transilvaniei, sudul ţării de Transilvania etc. Oltul este recunoscut ca una dintre căile importante de migraţie ale păsărilor. Sunt bine reprezentate atât speciile de păsări cuibăritoare cât şi cele de pasaj şi chir de iarnă. Au fost determinate specii vulnerabile, în pericol sau cu alte statute nefavorabile de conservare, conform Directivei Păsări, Convenţiei de la Berna si Bonn, Statutului European de Ameninţare (European Threat Status), categoriei SPEC etc. Dintre speciile cuibăritoare, sunt importante pentru zonă: Ixobrychus minutus, Crex crex, Porzana porzana. Din acest punct de vedere, habitatele umede perimetrale, formate din mlaştini, canale, fâneţe umede sunt perimetre „cheie” pentru conservarea acestora. Crex crex cuibăreşte inclusiv în culturi de grâu sau lucernă. Dintre speciile de pasaj sau care iernează în zonă, sunt reprezentative: Gavia arctica, G. stellata, Casmerodius albus. În perioadele de migraţie (toamna si primăvara), împreună cu perioadele când păsările de apă iernează aici (porţiuni de apă liberă neîngheţată) populaţia totală a păsărilor acvatice depăşeşte 30 000 - 40 000 de exemplare anual. Lacurile şi zonele umede adiacente reprezintă astfel puncte de maximă concentrare pentru păsările de apă, mai ales pentru palmipede (raţe, lişiţe). Suprafeţele care rămân neîngheţate anumite perioade din timpul iernii reprezintă cele mai importante arii de iernare din partea sudică şi sud – estică a Transilvaniei. ( Dr.ing.Dan Ionescu)
Vulnerabilitate Pe cursul mijlociu al Oltului apar incendieri ale stufului cu efecte nefaste asupra speciilor de pasari. Deasemenea, se practica vanatoarea. Pe unele portiuni exista acumulari de peturi si alte deseuri menajere.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Sursa: APM-BV Ioaniţescu A Jul 7 2006 2:43PM: APM Brasov si Facultatea de Silvicultura Brasov lucreaza in prezent la documentatia in vederea declararii zonei ca arie protejata
Tip de proprietate Cursul Oltului e proprietatea statului, terenurile din jur(fanete, terenuri agricole) sunt proprietati particulare.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
-
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 1/17.02.2010, Administrator:Asociaţia EPAL- RO Eco-Protection Braşov, str. Bobâlna, nr. 32, jud. Braşov 0268/474142
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-73
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-74
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70