Natura2000 - Balta Albă - Amara - Jirlău (ROSPA0004)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0004
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSCI0005 (Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Balta Albă - Amara - Jirlău

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.222222
Latitudine 45.170000
Suprafață (ha) 2022.90

Altitudine (m)

Minimă 7.00
Maximă 100.00
Medie 35.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
40.00
60.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 1-4 i
C
B
C
C
A002 Gavia arctica 4-9 i
B
B
C
B
A019 Pelecanus onocrotalus 80-200 i
C
C
B
C
A020 Pelecanus crispus 40-50 i
C
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 8-10 p
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 30-60 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 120-200 i
D
A024 Ardeola ralloides 60-80 i
D
A026 Egretta garzetta 200-500 i
C
B
B
B
A029 Ardea purpurea 32-46 p 120-150 i
B
B
B
B
A030 Ciconia nigra 44-61 i
C
B
B
B
A031 Ciconia ciconia P 1500-2000 i
C
B
B
B
A032 Plegadis falcinellus 60-90 i
D
A034 Platalea leucorodia 40-52 p 120-170 i
B
B
B
B
A038 Cygnus cygnus 40-50 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 22-33 p 800-1000 i
C
B
B
A
A068 Mergus albellus 20-22 i
D
A075 Haliaeetus albicilla 2-3 i
C
B
B
B
A081 Circus aeruginosus 26-28 p
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 20-30 i
C
B
C
C
A084 Circus pygargus 10-12 i
D
A089 Aquila pomarina 20-22 i
D
A094 Pandion haliaetus 20-22 i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 100-200i
C
B
C
C
A098 Falco columbarius 4-5 i 4-5 i
C
B
C
C
A103 Falco peregrinus 2-3 i
D
A119 Porzana porzana 20-30 i
D
A120 Porzana parva 25-40 p
C
B
C
B
A121 Porzana pusilla 2 p
B
B
C
C
A122 Crex crex 60-70 i
D
A127 Grus grus 120-150 i
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 14-40 p
B
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 20-80p
B
B
C
B
A133 Burhinus oedicnemus 4-5 p 30-40 i
C
B
C
B
A135 Glareola pratincola 20-60p 200-220i
B
B
B
B
A138 Charadrius alexandrinus 20-30p
B
B
B
B
A139 Charadrius morinellus 12-15i
B
B
B
B
A140 Pluvialis apricaria 80-100 i
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 3000-5000i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 300-400 i
C
B
C
B
A170 Phalaropus lobatus 20-30 i
C
B
C
B
A176 Larus melanocephalus 40-50 i
D
A193 Sterna hirundo 30-70 p 1200-1500 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 30-40 i
C
B
C
C
A196 Chlidonias hybridus 20 p 500-1100 i
C
B
C
B
A197 Chlidonias niger 400-500 i
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 20-40 i
D
A229 Alcedo atthis 12-20p
D
A231 Coracias garrulus 20-40p
C
B
C
C
A234 Picus canus 10-15p
D
A242 Melanocorypha calandra 200-300 i
D
A246 Lullula arborea RC
D
A255 Anthus campestris 100-110 p
C
C
C
C
A293 Acrocephalus melanopogon 50-60 i
D
A321 Ficedula albicollis 60-70 i
D
A338 Lanius collurio 60-70 p
D
A339 Lanius minor 80-90 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 40-70 i 120-140 i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 100-600i 500-5000i
B
B
B
A
A429 Dendrocopos syriacus 30-40 p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 12-15 p
C
B
C
C
A005 Podiceps cristatus 20-40 p
D
A006 Podiceps grisegena 2 p
D
A008 Podiceps nigricollis 12-70 p
C
B
B
B
A028 Ardea cinerea 200-400 i
C
B
B
B
A036 Cygnus olor 4 p 160-210 i
C
B
B
B
A039 Anser fabalis 40-50 i
C
B
B
B
A041 Anser albifrons >25000 i
B
C
C
C
A043 Anser anser 8 p 120-340 i
C
B
B
B
A048 Tadorna tadorna 45-50 p
C
B
B
B
A050 Anas penelope 1000-1300 i
C
B
B
B
A051 Anas strepera 200-230 i
C
B
B
B
A052 Anas crecca 8000-9000 i
C
B
B
B
A053 Anas platyrhynchos 120 p 200-500 i 8000-12000 i
C
B
B
B
A054 Anas acuta 200-220 i
D
A055 Anas querquedula 2500-3000 i
C
B
B
B
A056 Anas clypeata 4000-5000 i
C
B
B
B
A058 Netta rufina 80-100 i
C
B
B
B
A059 Aythya ferina 8 p 8000-8500 i
C
B
B
B
A061 Aythya fuligula 100-200 i
C
B
B
B
A125 Fulica atra 600-1400 i
C
B
B
B
A136 Charadrius dubius 200-250 i
C
B
B
B
A137 Charadrius hiaticula 130-160 i
C
B
B
B
A141 Pluvialis squatarola 200-400 i
C
B
B
B
A142 Vanellus vanellus 1000-1500 i
C
B
B
B
A145 Calidris minuta 300-400 i
D
A147 Calidris ferruginea 150-200 i
C
B
B
B
A149 Calidris alpina 400-450 i
D
A153 Gallinago gallinago 40-100 i
D
A156 Limosa limosa 1000-1200 i
C
B
B
B
A160 Numenius arquata 3000-3400 i
C
B
B
B
A161 Tringa erythropus 120-400 i
C
B
B
B
A162 Tringa totanus 400-500 i
D
A163 Tringa stagnatilis 30-40 i
D
A164 Tringa nebularia 80-100 i
C
B
B
B
A179 Larus ridibundus 4000-6000 i
C
B
B
B
A182 Larus canus 200-300 i
C
B
B
B
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus R
D
A230 Merops apiaster 10-15 p
D
A232 Upupa epops RC
D
A244 Galerida cristata 12-16 p
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia C
C
B
C
C
A251 Hirundo rustica RC
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs P
D
A363 Carduelis chloris P
D
A364 Carduelis carduelis P
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans 1200-1500 i
C
B
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl aparţine subunităţii de stepă a Câmpiei Române de Est (Câmpia Râmnicului, Câmpia Bărăganului).Această subunitate prezintă o desfăşurare a vegetaţiei şi solurilor în benzi orientate de la nord la sud. Este efectul direct al modificării circulaţiei aerului şi manifestării factorilor climatici sub influenţa curburii Carpaţilor. Există ca tipuri de soluri cernoziomuri, solonceacuri şi soloneţuri, soluri aluvionare şi aluviuni pe suprafeţe întinse. Pe aceste soluri se întind terenuri agricole, pajişti stepice, pajişti dominate de specii halofile. Pe acestea din urmă întâlnim specii ca Salicornia herbaceea, Kochia prostata, Camphorosma annua, etc. Pe lângă terenurile agricole se găsesc pajişti modificate de firuţă cu bulb (Poa bulbosa), peliniţă (Artemisia austriaca), alior (Euphorbia seguieriana), bărboasă (Botriochloa ischaemum). Există numeroase plantaţii de salcâm (Robinia pseudacacia), păduri de luncă, zăvoaie cu tufărişuri de cătină roşie (Tamarix ramosissima) alături de Hippophae rhamnoides, Rosa canina, Cornus sanguinea şi specii de arbori, mai ales Populus alba.
Calitate si importanță Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Botaurus stellaris, Ardea purpurea, Platalea leucorodia, Aytya nyroca, Glareola pratincola, Circus aeruginosus, Charadrius alexandrinus. Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aytya nyroca, Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Philomachus pugnax, Sterna hirundo, Anser albifrons si specii de rate. Situl reprezintă o importantă zonă de hrănire şi odihnă pentru efectivele de Branta ruficollis care apar în această zonă în perioada de migraţie şi iarna. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari acvatice, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Vulnerabilitate - intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini - schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul - braconaj - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes, în turbării - cositul în perioada de cuibărire - industrializare şi extinderea zonelor urbane - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii) - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - scoaterea puilor pentru comerţ ilegal - reglarea cursurilor râurilor - electrocutare si coliziune in linii electrice - turismul in masa - amplasare de generatoare eoliene - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive - defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari - tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 23. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci - împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 31. reglarea cursurilor râurilor - arderea stufului în perioada de cuibărire
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Balta Amara, Balta Alba si Jirlau au statut de rezervatii naturale prin Legea nr. 5/2000.
Tip de proprietate Situl se intinde pe o suprafaţă de peste 50000ha, suprafaţa fiind constituită din terenuri agricole, lucii de apă sărăturoase şi salmastre, crânguri, păduri de luncă, islazuri, terenuri degradate sărăturoase, cursuri de apă dintre care cel mai important este râul Buzău. Formele de proprietate sunt diverse, de la proprietate publică de stat pentru albiile râurilor, pădurile de luncă administrate de ocoalele silvice, proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ teritoriale (islazuri, crânguri), proprietate privată aparţinând unităţilor administrative, proprietate privată aparţinând persoanelor juridice, proprietate privată aparţinând persoanelor fizice.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
65.74

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 26.80 2.260.-Lacul Jirlău-Trup Vişani
* 38.95 2.272.-Balta Amara

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
-
B
20.00
+
A
5.00
+
A
2.00
-
A
5.00
-
B
5.00
+
B
2.00
+
A
5.00
-
A
10.00
+
A
5.00
+
A
10.00
-
A
5.00
-
A
5.00
-
B
2.00
-
B
2.00
-
A
2.00
-
A
2.00
-
B
5.00
-
A
2.00
-
A
5.00
-
A
5.00
-
A
2.00
-
A
2.00
-
C
1.00
-
A
2.00
-
A
2.00
-
A
2.00
-
A
10.00
-
A
2.00
-
A
10.00
-
A
5.00
+
A
5.00
+
A
1.00
-
A
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
-
A
5.00
-
B
2.00
+
A
2.00
-
B
2.00
-
A
10.00
-
B
2.00
-
B
1.00
-
A
2.00
-
A
2.00
-
A
5.00
-
B
5.00
-
A
5.00
-
A
5.00
-
A
2.00
-
B
2.00
-
A
10.00
-
A
2.00
-
C
2.00
+
A
10.00
-
B
1.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-103
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70